[Talk-dk] Import af bygninger fra Geodatastyrelsen

Toft, Kurt Forbech kft at gst.dk
Lør Jan 26 08:35:39 GMT 2013


 
Angående nøjagtighed af mappede bygninger:
Det er en meget vanskelig sag at mappe bygninger nøjagtigt ud fra et ortofoto (hvad enten det er fra Bing eller andre), da et ortofoto konsekvent forskyder objekter i forskellige retninger, hvis de ikke ligger på jordoverfladen. Ligeledes vil bygninger altid optræde større end de i virkeligheden er.
Disse betragtninger gælder kun for en fejlfri højdemodel. En fejl i højdemodellen vil forskyde bygningen sideværts med op til 50% af fejlen i højdefejlen.
Samlet set vil jeg tro, at Bing har en nøjagtighed på 1 meter.
Bygninger skal vel mappes ved deres udstrækning ved tagudhæng, og det er ikke ved jordoverfladen.
Hvis man mapper ved sokkel (som ligger ved jordoverfladen), kan man maksimalt se halvdelen af soklen i et ortofoto. Resten er gætværk.

Bygninger fra FOT er ikke fremstillet ud fra ortofotos men ved direkkte målinger i flyfotos. Disse bygninger er ikke påvirket af de ovennævnte fejl. FOT bygninger har en nøjagtighed på 20 cm eller bedre.

Som et eksempel på problemerne omkring mapning ud fra ortofotos kan ses situationen omkring Fisketorvet:
Tags: addr:country=DK; osak:street_no=3520; osak:revision=2005-12-07T00:00:00; osak:identifier=0A3F507AA22832B8E0440003BA298018; osak:municipality_no=101; addr:housenumber=47; addr:city=København V; addr:street=Kalvebod Brygge; source=OSAK (2010); addr:postcode=1560 (edit)

OSM bygningsnøjagtigheden her omkring er særdeles ringe sammenlignet med Bing.

Kurt Toft


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jonas Häggqvist [mailto:rasher at rasher.dk] 
Sendt: 26. januar 2013 00:57
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] Import af bygninger fra Geodatastyrelsen

On 25-01-2013 09:51, Ole Laursen wrote:
> 25. jan. 2013 00.30 skrev Jonas Häggqvist <rasher at rasher.dk>:
>> Jeg forestiller mig at lægge de enkelte kvadrater ud til download et sted,
>> så folk kan downloade dem og manuelt vurdere bygning for bygning hvilke OSM
>> bygninger der skal erstattes med FOT-udgaven. Dette skal også gøres under en
>> særskilt konto jvf. Import guidelines[3]. Vi kan så holde styr på hvilke
>> kvadrater der er blevet kigget igennem (evt. i wikien).
>
> Synes det lyder som en super plan. Hvad angår de overlappende, har du
> et indtryk af om FOT-bygningerne generelt er af bedre præcision? Jeg
> tænker på at vi som udgangspunkt vel vil foretrække den bygning der
> allerede er i OSM, men det er måske lidt anderledes hvis
> FOT-bygningerne generelt er af væsentligt højere kvalitet. Så det
> kunne måske ændre på om det er 10% eller 50% eller 90% af bygningerne
> det giver mening at importere.

Jeg har ikke kigget voldsomt meget på det, men den smule jeg har kigget 
var der ikke en stor forskel i præcisionen. Det var dog primært i 
København, hvor vi har Bing dækning at jeg kiggede. På den anden side er 
langt de fleste af bygningerne i OSM nok også i områder med Bing dækning, 
så det er måske i virkeligheden rimeligt repræsentativt. Den største 
forskel er som nævnt at sammenhængende karréer i FOT er tegnet som et 
enkelt objekt i stedet for et objekt pr bygning.

> En anden ting: har du overvejet om vi har en ikke alt for besværlig
> mulighed for at gentage en import senere, f.eks. om et par år?

Jeg kan ikke se noget der taler imod at det skulle være til at overskue. 
Det vil nok blot være et spørgsmål om at kigge på opdaterede bygninger om 
den er importeret i OSM uden at være redigeret senere (ved at sammenligne 
det id som er tildelt bygningen). Hvis det er tilfælde kan den umiddelbart 
opdateres, ellers kan der laves samme manuelle arbejdsgang som jeg lægger 
op til her.

-- 
Jonas Häggqvist
rasher(at)rasher(dot)dk

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dkMere information om maillisten Talk-dk.