[Talk-dk] Bygninger fra Frederikssund Kommune - hjælp til import

Peter Brodersen peter at ter.dk
Ons Maj 1 01:21:50 UTC 2013


Hej,

Så er der bygninger i Frederikssund Kommune på OpenStreetMap!

Jeg prøvede en række løsninger, men ingen virkede rigtig optimale med at
arbejde på store datasæt. I stedet fik jeg altid vakse Jonas Häggqvist
(rasher) til at hjælpe, og han lavede en opdeling på de bygning-data, vi
har modtaget, til henholdsvis overlappende og ikke-overlappende bygninger,
i .osm-format med relevante tags og ID for bygningerne.

Jeg har nu importeret (næsten) alle filerne for ikke-overlappende
bygninger, og det er noget, der er tydeligt i hele kommunen - fx
Frederikssund:
http://www.openstreetmap.org/?lat=55.84378&lon=12.05713&zoom=16&layers=M

De fleste bygninger er importeret, men vi skal lige køre sammenligningen
igen i morgen, idet OSM-serveren, der blev uploadet til, ikke altid gav en
tilbagemelding om data var blevet modtaget korrekt. Der kan derfor
stadigvæk mangle ca. en 5-10 % af bygningerne, men dem lægger vi ind her en
af dagene.

Derefter er der en række overlap-filer, vi nok gerne vi pudse folk til at
kigge på. Det burde være en overkommelig opgave med fx JOSM's validator at
sammenligne med eksisterende data og fjerne de overflødige bygninger eller
overføre tags. Mere om det senere.

Men ellers lader det til, at vi er ved at have fået styr på metoden på at
sammenligne datafiler med bygninger op imod eksisterende OSM-data, så vi en
anden gang (fx for hele landet med FOT-data med afklaret licens) kan lave
en kæmpestor import - og samtidig lave selvstændige "konflikt-filer" for
lige præcis de bygninger, som overlapper eksisterende bygninger. Så kan
folk fx hente en pakke for et område og løse overlappet.

Importen er i øvrigt dokumenteret på wikien:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Frederikssund

- Peter Brodersen2013/4/23 Peter Brodersen <peter at ter.dk>

> Hej,
>
> For ca. en måned siden importerede jeg bygninger for Jammerbugt Kommune.
>
> Jeg har nu også modtaget bygninger fra Frederikssund Kommune, og jeg har
> brug for lidt hjælp til planlægning af importen.
>
> Jeg har allerede nu lavet en række .osm-filer til import:
> http://osm.ter.dk/data/frederikssund/osm/
> .. men der er to problemstillinger, jeg kæmper med - primært ud fra ikke
> at importere bygninger over eksisterende bygninger:
>
> 1. Bygningerne er godt spredt over hele Frederikssund, og der skal hentes
> en stor mængde data for at tjekke, at de ikke overlapper.
>
> 2. Der er rigtig mange bygninger tegnet ind i forvejen i Frederikssund.
> Det er i forhold til OpenStreetMap ikke en dårlig ting; tværtimod! Det
> betyder dog, at der kommer til at være noget arbejde med at overføre
> eksisterende egenskaber til de nye bygninger.
>
> Mit udgangspunkt (og hvad jeg har kunnet se) er, at bygningerne fra
> kommunen er bedre i forhold til præcisionen, men mangelfulde i forhold til
> evt. meta-data (butik, navn, åbningstider, wifi, etc.). Informationen fra
> kommunen er begrænset til bygning og evt. type (åben eller lukket
> gylletank/silo).
>
> Det betyder, at der skal tjekkes en del manuelt. Det er som sådan også en
> fin ting.
>
> Så spørgsmålet er, hvordan vi lettest får importeret dem alle.
>
> - Vi kunne gøre det i fællesskab. Eventuelt med en wiki-page, hvor folk
> bød ind på en .osm-fil, de ville importere, og efterfølgende opdaterede
> wiki-siden, så vi kan sikre, at folk ikke laver dobbelt-arbejde.
>
> - Jeg kunne muligvis få mit program til at sortere bygningerne i grupper,
> så hver .osm-fils bbox kun dækker et begrænset område og ikke nærmest hele
> kommunen, men det vil tage lidt tid at kode.
>
> - Generelt er det min holdning, at når bygningerne er mere præcise, så er
> det muligt at gå ind i fx JOSM, søge efter overlappende bygninger (via
> validatoren), fjerne alle fra kommunens datasæt og alle, der rent faktisk
> har tags på (ud over source og building=yes) og så slette de tilbageværende
> (dvs. de eksisterende bygninger i OSM, som ikke har nogen ekstra
> information lagt ind).
>
> - Og muligvis kunne det være fint med et godt bbox-opslag, der trækker
> alle bygninger (points, ways og ikke mindst relations) ud som grundlag.
> Dog, to bygninger i forskellige .osm-fil kan overlappe den samme bygning i
> dette udtræk, hvilket kan føre til konflikt, hvis man vælger at slette en
> eksisterende bygning ved import af én fil, og senere vælger at slette samme
> bygning igen (ud fra det statiske udtræk) ved import af en anden fil.
>
> Ellers nogen bud? Prøv eventuelt at hente én af .osm-filerne og tænk over,
> hvad der lige er at gøre. Det kunne være fantastisk at have nået at
> importere alle bygninger til 1. januar, hvor kommunen gør brug af en
> løsning over for borgerne, hvor de benytter OSM som baggrundslag.
>
> De rå filer fra kommunen er naturligvis også tilgængelige for
> interesserede:
> http://osm.ter.dk/data/frederikssund/
> Min efterbehandling til .osm-filerne omfatter blandt andet at indsætte de
> rigtige silo-tags på og få genereret korrekte multipolygoner for bygninger
> med "huller" i.
>
> - Peter Brodersen
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20130501/09ddfe61/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.