[Talk-dk] Bygninger fra Frederikssund Kommune - hjælp til import

Ivar Madsen lists.openstreetmap.org at milli.dk
Ons Maj 1 06:36:51 UTC 2013


Hej

Godt arbejde.

Jeg læser din mail som at i ikke har konstateret at der er bygninger som ikke 
er kommet med, men bare antager at det er.

Prøv at kik her 
http://www.openstreetmap.org/?lat=55.83727&lon=11.96544&zoom=17&layers=M
der er der fyldt af tilsyndeladene tomme noder, sikkert opstået ved den fejl 
som du nævner.


-- 

Med venlig hilsen

Ivar Madsen
Onsdag den 1. maj 2013 03:21:50 Peter Brodersen skrev:

> Hej,
> 
> Så er der bygninger i Frederikssund Kommune på OpenStreetMap!
> 
> Jeg prøvede en række løsninger, men ingen virkede rigtig optimale med at
> arbejde på store datasæt. I stedet fik jeg altid vakse Jonas Häggqvist
> (rasher) til at hjælpe, og han lavede en opdeling på de bygning-data, vi
> har modtaget, til henholdsvis overlappende og ikke-overlappende bygninger,
> i .osm-format med relevante tags og ID for bygningerne.
> 
> Jeg har nu importeret (næsten) alle filerne for ikke-overlappende
> bygninger, og det er noget, der er tydeligt i hele kommunen - fx
> Frederikssund:
> http://www.openstreetmap.org/?lat=55.84378&lon=12.05713&zoom=16&layers=M
> 
> De fleste bygninger er importeret, men vi skal lige køre sammenligningen
> igen i morgen, idet OSM-serveren, der blev uploadet til, ikke altid gav en
> tilbagemelding om data var blevet modtaget korrekt. Der kan derfor
> stadigvæk mangle ca. en 5-10 % af bygningerne, men dem lægger vi ind her en
> af dagene.
> 
> Derefter er der en række overlap-filer, vi nok gerne vi pudse folk til at
> kigge på. Det burde være en overkommelig opgave med fx JOSM's validator at
> sammenligne med eksisterende data og fjerne de overflødige bygninger eller
> overføre tags. Mere om det senere.
> 
> Men ellers lader det til, at vi er ved at have fået styr på metoden på at
> sammenligne datafiler med bygninger op imod eksisterende OSM-data, så vi en
> anden gang (fx for hele landet med FOT-data med afklaret licens) kan lave
> en kæmpestor import - og samtidig lave selvstændige "konflikt-filer" for
> lige præcis de bygninger, som overlapper eksisterende bygninger. Så kan
> folk fx hente en pakke for et område og løse overlappet.
> 
> Importen er i øvrigt dokumenteret på wikien:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Frederikssund
> 
> - Peter Brodersen
> 
> 
> 
> 2013/4/23 Peter Brodersen <peter at ter.dk>
> 
> > Hej,
> > 
> > For ca. en måned siden importerede jeg bygninger for Jammerbugt Kommune.
> > 
> > Jeg har nu også modtaget bygninger fra Frederikssund Kommune, og jeg har
> > brug for lidt hjælp til planlægning af importen.
> > 
> > Jeg har allerede nu lavet en række .osm-filer til import:
> > http://osm.ter.dk/data/frederikssund/osm/
> > .. men der er to problemstillinger, jeg kæmper med - primært ud fra ikke
> > at importere bygninger over eksisterende bygninger:
> > 
> > 1. Bygningerne er godt spredt over hele Frederikssund, og der skal
> > hentes
> > en stor mængde data for at tjekke, at de ikke overlapper.
> > 
> > 2. Der er rigtig mange bygninger tegnet ind i forvejen i Frederikssund.
> > Det er i forhold til OpenStreetMap ikke en dårlig ting; tværtimod! Det
> > betyder dog, at der kommer til at være noget arbejde med at overføre
> > eksisterende egenskaber til de nye bygninger.
> > 
> > Mit udgangspunkt (og hvad jeg har kunnet se) er, at bygningerne fra
> > kommunen er bedre i forhold til præcisionen, men mangelfulde i forhold
> > til evt. meta-data (butik, navn, åbningstider, wifi, etc.).
> > Informationen fra kommunen er begrænset til bygning og evt. type (åben
> > eller lukket gylletank/silo).
> > 
> > Det betyder, at der skal tjekkes en del manuelt. Det er som sådan også
> > en
> > fin ting.
> > 
> > Så spørgsmålet er, hvordan vi lettest får importeret dem alle.
> > 
> > - Vi kunne gøre det i fællesskab. Eventuelt med en wiki-page, hvor folk
> > bød ind på en .osm-fil, de ville importere, og efterfølgende opdaterede
> > wiki-siden, så vi kan sikre, at folk ikke laver dobbelt-arbejde.
> > 
> > - Jeg kunne muligvis få mit program til at sortere bygningerne i
> > grupper,
> > så hver .osm-fils bbox kun dækker et begrænset område og ikke nærmest
> > hele kommunen, men det vil tage lidt tid at kode.
> > 
> > - Generelt er det min holdning, at når bygningerne er mere præcise, så
> > er
> > det muligt at gå ind i fx JOSM, søge efter overlappende bygninger (via
> > validatoren), fjerne alle fra kommunens datasæt og alle, der rent
> > faktisk
> > har tags på (ud over source og building=yes) og så slette de
> > tilbageværende (dvs. de eksisterende bygninger i OSM, som ikke har
> > nogen ekstra information lagt ind).
> > 
> > - Og muligvis kunne det være fint med et godt bbox-opslag, der trækker
> > alle bygninger (points, ways og ikke mindst relations) ud som grundlag.
> > Dog, to bygninger i forskellige .osm-fil kan overlappe den samme bygning
> > i dette udtræk, hvilket kan føre til konflikt, hvis man vælger at
> > slette en eksisterende bygning ved import af én fil, og senere vælger
> > at slette samme bygning igen (ud fra det statiske udtræk) ved import af
> > en anden fil.
> > 
> > Ellers nogen bud? Prøv eventuelt at hente én af .osm-filerne og tænk
> > over, hvad der lige er at gøre. Det kunne være fantastisk at have nået
> > at importere alle bygninger til 1. januar, hvor kommunen gør brug af en
> > løsning over for borgerne, hvor de benytter OSM som baggrundslag.
> > 
> > De rå filer fra kommunen er naturligvis også tilgængelige for
> > interesserede:
> > http://osm.ter.dk/data/frederikssund/
> > Min efterbehandling til .osm-filerne omfatter blandt andet at indsætte
> > de
> > rigtige silo-tags på og få genereret korrekte multipolygoner for
> > bygninger med "huller" i.
> > 
> > - Peter Brodersen
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20130501/2a5f9b67/attachment-0001.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.