[Talk-dk] Bygninger fra Frederikssund Kommune - hjælp til import

Hans Gregers Petersen gregerspetersen at gmail.com
Ons Maj 1 13:42:56 UTC 2013


Rigtig godt arbejde Peter (og Jonas)!

Det er godt at se, at vores data lige så stille bliver bedre og bedre. :-)

Mvh

Gregers

1. maj 2013 03.21 skrev Peter Brodersen <peter at ter.dk>:
> Hej,
>
> Så er der bygninger i Frederikssund Kommune på OpenStreetMap!
>
> Jeg prøvede en række løsninger, men ingen virkede rigtig optimale med at
> arbejde på store datasæt. I stedet fik jeg altid vakse Jonas Häggqvist
> (rasher) til at hjælpe, og han lavede en opdeling på de bygning-data, vi har
> modtaget, til henholdsvis overlappende og ikke-overlappende bygninger, i
> .osm-format med relevante tags og ID for bygningerne.
>
> Jeg har nu importeret (næsten) alle filerne for ikke-overlappende bygninger,
> og det er noget, der er tydeligt i hele kommunen - fx Frederikssund:
> http://www.openstreetmap.org/?lat=55.84378&lon=12.05713&zoom=16&layers=M
>
> De fleste bygninger er importeret, men vi skal lige køre sammenligningen
> igen i morgen, idet OSM-serveren, der blev uploadet til, ikke altid gav en
> tilbagemelding om data var blevet modtaget korrekt. Der kan derfor stadigvæk
> mangle ca. en 5-10 % af bygningerne, men dem lægger vi ind her en af dagene.
>
> Derefter er der en række overlap-filer, vi nok gerne vi pudse folk til at
> kigge på. Det burde være en overkommelig opgave med fx JOSM's validator at
> sammenligne med eksisterende data og fjerne de overflødige bygninger eller
> overføre tags. Mere om det senere.
>
> Men ellers lader det til, at vi er ved at have fået styr på metoden på at
> sammenligne datafiler med bygninger op imod eksisterende OSM-data, så vi en
> anden gang (fx for hele landet med FOT-data med afklaret licens) kan lave en
> kæmpestor import - og samtidig lave selvstændige "konflikt-filer" for lige
> præcis de bygninger, som overlapper eksisterende bygninger. Så kan folk fx
> hente en pakke for et område og løse overlappet.
>
> Importen er i øvrigt dokumenteret på wikien:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Frederikssund
>
> - Peter Brodersen
>
>
>
> 2013/4/23 Peter Brodersen <peter at ter.dk>
>>
>> Hej,
>>
>> For ca. en måned siden importerede jeg bygninger for Jammerbugt Kommune.
>>
>> Jeg har nu også modtaget bygninger fra Frederikssund Kommune, og jeg har
>> brug for lidt hjælp til planlægning af importen.
>>
>> Jeg har allerede nu lavet en række .osm-filer til import:
>> http://osm.ter.dk/data/frederikssund/osm/
>> .. men der er to problemstillinger, jeg kæmper med - primært ud fra ikke
>> at importere bygninger over eksisterende bygninger:
>>
>> 1. Bygningerne er godt spredt over hele Frederikssund, og der skal hentes
>> en stor mængde data for at tjekke, at de ikke overlapper.
>>
>> 2. Der er rigtig mange bygninger tegnet ind i forvejen i Frederikssund.
>> Det er i forhold til OpenStreetMap ikke en dårlig ting; tværtimod! Det
>> betyder dog, at der kommer til at være noget arbejde med at overføre
>> eksisterende egenskaber til de nye bygninger.
>>
>> Mit udgangspunkt (og hvad jeg har kunnet se) er, at bygningerne fra
>> kommunen er bedre i forhold til præcisionen, men mangelfulde i forhold til
>> evt. meta-data (butik, navn, åbningstider, wifi, etc.). Informationen fra
>> kommunen er begrænset til bygning og evt. type (åben eller lukket
>> gylletank/silo).
>>
>> Det betyder, at der skal tjekkes en del manuelt. Det er som sådan også en
>> fin ting.
>>
>> Så spørgsmålet er, hvordan vi lettest får importeret dem alle.
>>
>> - Vi kunne gøre det i fællesskab. Eventuelt med en wiki-page, hvor folk
>> bød ind på en .osm-fil, de ville importere, og efterfølgende opdaterede
>> wiki-siden, så vi kan sikre, at folk ikke laver dobbelt-arbejde.
>>
>> - Jeg kunne muligvis få mit program til at sortere bygningerne i grupper,
>> så hver .osm-fils bbox kun dækker et begrænset område og ikke nærmest hele
>> kommunen, men det vil tage lidt tid at kode.
>>
>> - Generelt er det min holdning, at når bygningerne er mere præcise, så er
>> det muligt at gå ind i fx JOSM, søge efter overlappende bygninger (via
>> validatoren), fjerne alle fra kommunens datasæt og alle, der rent faktisk
>> har tags på (ud over source og building=yes) og så slette de tilbageværende
>> (dvs. de eksisterende bygninger i OSM, som ikke har nogen ekstra information
>> lagt ind).
>>
>> - Og muligvis kunne det være fint med et godt bbox-opslag, der trækker
>> alle bygninger (points, ways og ikke mindst relations) ud som grundlag. Dog,
>> to bygninger i forskellige .osm-fil kan overlappe den samme bygning i dette
>> udtræk, hvilket kan føre til konflikt, hvis man vælger at slette en
>> eksisterende bygning ved import af én fil, og senere vælger at slette samme
>> bygning igen (ud fra det statiske udtræk) ved import af en anden fil.
>>
>> Ellers nogen bud? Prøv eventuelt at hente én af .osm-filerne og tænk over,
>> hvad der lige er at gøre. Det kunne være fantastisk at have nået at
>> importere alle bygninger til 1. januar, hvor kommunen gør brug af en løsning
>> over for borgerne, hvor de benytter OSM som baggrundslag.
>>
>> De rå filer fra kommunen er naturligvis også tilgængelige for
>> interesserede:
>> http://osm.ter.dk/data/frederikssund/
>> Min efterbehandling til .osm-filerne omfatter blandt andet at indsætte de
>> rigtige silo-tags på og få genereret korrekte multipolygoner for bygninger
>> med "huller" i.
>>
>> - Peter Brodersen
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>Mere information om maillisten Talk-dk.