[Talk-dk] MapBox iD editor er nu live

Ole Laursen olau at hardworking.dk
Ons Maj 8 09:04:31 UTC 2013


8. maj 2013 10.33 skrev Michael Andersen <hjart at milvus.dk>:
> Nogle ting jeg er faldet over:
>   Det har faldet mig svært at finde gode præcise oversættelser for fx.
> 'feature' og  'disconnect'  i de betydninger der bruges i sammenhæng med iD.

Jeg opfatter feature i forbindelse med kort som hvis det blev brugt om
features i et ansigt, hvor man på dansk taler om ansigtstræk, altså de
ting der er blevet tegnet på kortet. Måske kortelement? Jeg kan dog se
at det ofte bliver brugt i sammenhæng med typen af elementet, og
"elementtype" er bare ikke særlig mundret, og siden det nu er et
tegneprogram, synes jeg egentlig "objekt" som er brugt flere steder,
er udmærket selvom det ikke fanger den engelske brug helt præcist.

connect/disconnect -> tilkobl/frakobl

Man kunne også bruge afkoble, men det bruges vel mest i metaforisk sammenhæng.

> 'Editor' er mange steder oversat med 'redigeringsværktøj', som falder mig
> noget uhandy. Kan man ikke direkte bruge 'editor' eller et andet mere
> mundret ord?

Det er umuligt at oversætte direkte, man er nødt til at bruge et andet
ord. Tegneværktøj er en anden mulighed.

> Jeg er noget forvirret i forbindelse med anvendelsen af 'node' og 'punkt'.
> De to udtryk har næsten sammenfaldende betydninger og jeg er tvivl om hvorvidt
> det er bedst at holde sig til den ene eller mere klart beskrive hvad der
> betyder hvad.

"node" skal i min bog helt sikkert oversættes til punkt, en node på
dansk er det der på engelsk hedder note, og man kan ikke lade være med
at oversætte det uden at forvirre folk.


Ole



Mere information om maillisten Talk-dk.