[Talk-dk] Status på Geodatastyrelsen s FOT citering

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Søn Maj 26 21:07:29 UTC 2013


Hej alle sammen

Jeg har snakket lidt frem og tilbage med Tina Svan Colding fra
Geodatastyrelsen vedr. FOT geodatasæt (jeg mangler lige at få en
tilladelse fra hende til at citere fra mailkorrespondance)

Lad mig vise det med en case - Hvis du fx bruger noget FOT data fra
Lolland Kommune, så bliver kreditering i stil med følgende på hvert
eneste objekt du benytter fra FOT

"source=Geodatastyrelsen : Lolland Kommune FOT - Hentet via FTP 2013-04-22"

Du har via FTP hentet nogle FOT geodata fra Geodatastyrelsen den 22.
april 2013. Hvis du henter geodata via webservice måske REST, så
angives det i  stedet for i  source-tag. Dato kan selvfølgelig skrives
på anden vis i source -taget fx 22. april 2013. Da hver kommune har
copyright til deres FOT, så skal hver eneste kommune nævnes - alt
efter hvor i landet du benytter noget.

Okay - det kan måske være lidt vanskeligt at finde ud af hvilke FOT
geodata ,der hører til hvilken kommune, når du henter et landsdækkende
FOT geodatasæt.

Her kan fx softwaren "osmconvert" hjælpe dig - hvis du har hentet
noget FOT i Shape formatet og har lavet det om til  .osm format.
Dernæst har du lavet en POLY fil med den relevante kommune (relations
nummeret for kommunen findes og så kan  værktøj  her
http://osm102.openstreetmap.fr/~jocelyn/polygons/index.py benyttes)
så kan "osmconvert" programmet i stil med følgende kommando benyttes.

"osmconvert heledanmarkfotnoget.osm -B=lollandpoly.poly -o=lollandfotnoget.osm"

Dernæst i JOSM kan du indsætte "source=Geodatastyrelsen : Lolland
Kommune FOT - Hentet via FTP 2013-04-22" på outputfilen (her i
eks.lollandfotnoget.osm)  tagget på alle de geografiske objekter, du
nu vil lægge ind.

Geodatastyrelsen begrundelse for dato skal med er såfremt nogen bruger
OSM geodata og evt. så retter henvendelse til Geodatastyrelsen er at
der kan spores tilbage hvornår et givet objekt stammer fra. Jeg har
påpeget, at OSM ikke kan garantere at FOT objekter er blevet flyttet,
ændret eller måske slettet efter de er kommet ind i OSM database.

Så er lige hvad gør man med geografiske objekter der krydser
kommunegrænserne, hvilke kommune skal krediteres her? - Det er jeg
også ved få undersøgt.


Såvidt status - nogen spørgsmål og andre ting der måske skal afklares
også med Geodatastyrelsen?. Jeg synes det er okay betingelser,
selvfølgelig ville det være meget lettere med en fast kreditering af
hele FOT geodata - i stedet for hvert enkelt kommune. Men ikke værre
end at det kan løses teknisk.

Endelig nu vi snakker OSM database i samme åndrag - OSM er ved at
indsamle penge verden over til nyt it-udstyr (47.000 euro) hvis der er
nogen der lyst til at give en skilling så er det her
http://donate.openstreetmap.org/server2013/

Venlig hilsen
Søren JohannessenMere information om maillisten Talk-dk.