[Talk-dk] Fedt at Danmark (Kolding) er på top 100 af mest kortlagte området på jorden

Michael Andersen hjart at milvus.dk
Man Maj 27 21:07:18 UTC 2013


Nu bryder jeg mig normalt ikke om at være alt for krakilsk, men inden folk 
falder helt i svime over denne her liste over steder med størst datatæthed, 
føler jeg mig nødsaget til at påpege at det ikke nødvendigvis er ønskeligt at 
optræde på den. Jeg har ikke set nærmere på de andre områder på listen bortset 
fra et område i Paris, som jeg kunne konstatere er særdeles tætbebygget 
samtidig med at kvaliteten af data ser fornuftig ud.

Men nu kender jeg Kolding området rimeligt godt efter i et par år at have 
redigeret specielt i områderne syd og vest for Kolding og jeg må sige at jeg 
absolut ikke er imponeret over kvaliteten af den import der er foretaget her. 

At vores allesammens kære Geodatastyrelse har en masse data, som det 
selvfølgeligt kan være spændende at få fingre i, bør efter min erfaring ikke 
give anledning til ukritisk import af disse. Selvom man kan antage at de er af 
en vis kvalitet er der absolut ingen garanti for at de umiddelbart er egnede 
til import i OSM.

Der er fornyligt på Mors foretaget en import tilsvarende den i Kolding og 
kunne umiddelbart efter konstatere et meget stort antal dublet-noder og 
voldsomt overnodede linjestykker og landskabspolygoner, som ovenikøbet i mange 
tilfælde lå dobbelt eller endda 3-dobbelt eller overlappede objekter indført 
af tidligere bidragsydere. Jeg gjorde omgående importøren opmærksom på disse 
forhold og kan se at han ad flere omgange har ryddet op efter importen. Jeg har 
også selv ryddet lidt op i et par hjørner af Mors indenfor den seneste uge, 
men må erkende at det er et frygteligt rod at have med at gøre og at det er et 
særdeles tidkrævende og absolut ikke spændende arbejde.

"Overnodet" betyder at et linjestykke er repræsenteret ved et større antal 
noder end strengt nødvendigt og at nodetætheden i visse tilfælde kan reduceres 
ganske kraftigt uden at der mistes nogen information overhovedet. F.eks kan en 
snorlige hæk repræsenteres ligeså godt (eller meget ofte endda bedre) af 2 som 
af 22 noder (jeg har set eksempler på dette efter Mors importen).

Der er 2 store problemer med de voldsomt overnodede linjestykker og polygoner, 
som jeg lige vil nævne: For det første resulterer de i rigtig meget større 
downloads når man f.eks. vil downloade et opdateret danmarkskort til Osmand og 
jeg har absolut ikke lyst til på sigt at skulle downloade måske flere gigabyte 
i modsætning til de nuværende ca 150mb når jeg gør dette. For det andet er det 
for den jævne (menneskelige) mapper overhovedet ikke nemt at redigere i sådan 
en polygon hvis den f.eks. er gået hen og blevet forældet uden først at 
simplificere den voldsomt og jeg kan sagtens forestille mig at mange mindre 
erfarne mappere ikke ville have mod på det.

Selv gør jeg sædvanligvis meget ud af at holde de objekter jeg redigerer så 
simple og overskuelige som muligt, både fordi jeg synes det ser pænest ud og 
af hensyn til de mennesker der eventuelt skal arbejde med dem efter mig og som 
måske ikke har nogen tidligere erfaring med vektorer, OSM eller kortlægning.

Geodatastyrelsens landskabspolygoner mm bærer kraftigt præg af at være
automatisk generede og at man ikke efterfølgende har bekymret sig om stort
om at slanke eller rydde op i dem. Det er måske ikke så stort et problem hvis 
ens kunder aldrig får andet at se end nogle pæne rasterbilleder, men i 
tilfældet med OSM vil jeg mene at sagen er en helt, helt anden.

Jeg har lige kørt JOSM's validator over Mors og kan konstatere at der trods 
det hidtidige oprydningsarbejde stadig er et større antal deciderede fejl og 
andre problemer tilbage.

Jeg har også siden igår bemærket en samlet import af ialt 80202 træer 
forskellige steder i Danmark, bl.a. i Slagelse hvor jeg i øjeblikket foretager 
noget stærkt tiltrængt oprydningsarbejde og mener at en betydelig del af de 
importerede træer her med stor fordel i grupper kunne have været repræsenteret 
med landuse=forest og natural=tree_row (se 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural=tree)

Sidst men ikke mindst vil jeg kraftigt opfordre alle læsere på denne liste til 
at tage et grundigt kig på 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines og specielt nærlæse punkt 
8 og 9.

Hvis jeg fremover opdager nogen foretage lignende importer uden forudgående 
diskussion på denne liste vil jeg protestere kraftigt og måske endda føle mig 
stærkt fristet til omgående at revertere skidtet.

Mvh Michael Andersen (Hjart)


Den 25. maj 2013 kl. 17:01 skrev Jens Winbladh <jens at somewhere.dk>: 

> Hej
> 
> Så lige denne.
> 
> Fedt at lille Danmark, kan være med som nr. 34 på listen over mest kortlagte
> omåder på jorden i OSM.
> 
> Området, har dog fået en del imports fra Kolding Kommune, men det har de
> andre områder på listen også.
> 
> Se det her:
> http://www.openstreetmap.org/?box=yes&bbox=9.4482421875,55.4788534633103,9.
> 4921875,55.5037498592751
> 
> Fortsat god weekend
> 
> /Jens
  
  Mere information om maillisten Talk-dk.