[Talk-dk] Tertiary-spaghetti...

Jakob Riis Josephsen jakob at josephsen.com
Lør Nov 2 22:25:51 UTC 2013


Oh crap!

Jeg kan konstatere at der har været en sofamapper på besøg her i
Østjylland, og stort set alt med en midterstribe er blevet klasificeret som
tertiary, uanset om det giver mening i forholdt til det overordnede vejnet
eller lokale forhold... På nogle zoom-niveauer ligner området nu en gryde
med spaghettistumper spredt med rund hånd.

Ja - jeg indrømmer det - brugen af tertiary er een af mine kæpheste.  I min
optik skal tertiary bruges for større landeveje som tilfældigvis ikke er
blevet tildelt et primær- eller sekundær-rutenummer + større veje som
fungerer som lokale gennemgående hovedfærdselsårer.  Mindre gennemgående
veje bør derimod tagges unclassified.

Hvad angår midterstriber, så kan og vil en tertiær vej sandsynligvis have
midterstriber, men det betyder ikke at man kan udlede, at fordi en vej har
midterstriber så er den tertiær!

Alt fra cykelstier til motortrafikveje kan have midterstriber.
 Midterstriber fortæller hverken noget om type, stand eller brug af en vej,
det fortæller - som ordet siger - hvor midten af vejen er!  - Der kan være
mange gode grunde til at man har valgt at markere midten af en vej.

Nogle gange bruges midterstriber til at adskille vognbanerne tydeligt og
holde modkørende adskilt, men andre gange er der faktisk ikke en gang plads
til en bil på hver side af striben - her bruges striben til at gøre
trafikanten opmærksom på at forsigtig kørsel er nødvendig, da man ikke kan
forvente at have hele kørebanen for sig selv.  - Sidstnævnte ses ofte på
små snoede og bakkede veje hvor oversigtsforholdene kan være meget dårlige
(og det er jo ikke lige den type veje vi ønsker at sende tung gennemgående
færdsel ud ud på).

Så, please - når en lokal mapper har valgt at tagge en vej som
unclassified, og ikke tertiær, så er der sandsynligvis en grund til det.
 Enten er vejen ikke stor og bred nok til at kunne klare den klassificering
- eller så gør lokale forhold at vejen simpelthen ikke har den anvendelse
(fx. kan blinde fordelingsveje i villakvarterer være både brede og fine,
men derfor benyttes de alligevel ikke til tung gennemgående trafik).

Vælger man alligevel efter moden overvejelse at opgradere en vej fra
uklassificeret til tertiær, så gør jer i det mindste den ulejlighed at
opgradere vejen i hele sin udstrækning, så trafikanterne ved hvor denne
større gennemgående vej faktisk fører fra og til....

Med Venlig Hilsen
Jakob Riis Josephsen

P.S.  Før nogen siger "vi mapper ikke for renderen"... Nej, det vej jeg
godt, men vi mapper vel for anvendelighed?
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20131102/454a919c/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.