[Talk-dk] s-banen

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Man Feb 10 18:35:44 UTC 2014


I forlængelse af Emils to seneste indlæg om s-tog og metro kaster jeg lige
en bombe:

Vores s-bane er kortlagt som railway=light_rail. Det synes jeg er uheldigt
valgt. Vi har ikke nogle light rail systemer i Danmark, i dag, men vi har
to projekteret. Et stykke i Århus N og et stykke langs ring 3 i KBH. Derfor
bør vi gøre noget ved fejltagningen. Jeg foreslår vi retagger alle 170km
spor. Der er to muligheder: Da s-banen er seperat (dvs. den har overlap få
steder til vores normale banenet, men kører på 1650V DC) kan vi enten tagge
den efter banelegemet eller brugen af det. Min holdning er, at det meget
uheldigt osm her valgt at tagge jernbane til renderne og skelner mellem
railway=rail, light_rail og metro (når alt jernbane er bygget efter
internationale standarder i dag). Renderne burde retmæssigt skelne på
usage=*-tagget. Som ikke-københavner synes jeg alligevel det er rart
hurtigt, at kunne skelne s-banen fra det resterende banenet. Derfor
foreslår jeg vi retagger den som railway=metro (og viderefører tagningen
til renderen).Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe
(rasmusv)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20140210/8094bb15/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.