[Talk-dk] osm standard kort

Michael Larsen mvl.osm at network42.dk
Tor Jul 17 20:20:57 UTC 2014


Hej

Jeg syntes din uddybning lyder fornuftig.  Du skriver at veje der fører til 
flere ejendomme ikke skal tagges med 'service=driveway', og her er jeg måske 
ikke helt enig.  Det er ganske normalt ude på landet at fx 2 landejendomme 
deler en indkørsel, og i sådanne tilfælde ville jeg mene at det stadig er 
korrekt med 'service=driveway'.

/Michael

On Thursday, July 17, 2014 14:59:30 Kristian Krægpøth wrote:
> Hej Leif Lodahl (og andre)
> 
> Helt enig - korttegningen skal afspejle virkeligheden og ikke tilpasses en
> ellen anden rendering.
> Mit første indlæg i tråden var egentlig en undren over det, som jeg dengang
> så som en uhensigtsmæssighed i renderingen.
> 
> Men nu er jeg nok kommet til den erkendelse, at det er mig selv, der ikke
> har været i stand til at karakterisere adgangsvejene præcist nok.
> Du skriver "En indkørsel er en indkørsel. En servicevej er en servicevej."
> Det er udsagn som er svære at anfægte.
> Men det fortæller bare ikke mig, hvad det er. Jeg vil derfor prøve med
> følgende tolkning af begreberne:
> 
> highway=service er service veje, adgangsveje til boligblokke,
> parkeringspladser, servicestationer, campingpladser, virksomheder, private
> ejendomme o.s.v. (ordret fra den danske udgave af wiki´en).
> 
> En fortsættelse i wiki´en kunne være:
> Service veje/adgangsveje kan gives forskellige tilføjelser for at skelne
> mellem forskellige typer.
> Fx: service=driveway er veje som kun anvendes af trafik som angår den
> ejendom, som vejen fører til. Betegnelsen skal IKKE anvendes, hvis vejen
> også anvendes til andre formål. Dvs at veje, der fører til flere ejendomme
> eller fører til offentligt tilgængelige skovarealer (og andre offentlige
> områder), IKKE skal have betegnelsen.
> 
> Hvis der ikke kommer vægtige argumenter mod ovenstående, vil det for
> fremtiden være min skelnen, når jeg tegner adgangsveje.
> 
> Venlig hilsen
> Kristian Krægpøth
> 
> PS: Jeg synes ikke om ordet "service veje" i den danske wiki. Jeg
> foretrækker "adgangsveje". Men hvad siger de professionelle korttegnere -
> er det begge begreber, som indgår i kartografernes verden, eller er det
> bare noget, som amatører, som jeg selv, har digtet sig frem til efter den
> engelske wiki? På engelsk betyder "service" i forbindelse med trafik
> "forbindelse". (Iflg. Gyldendals Røde Ordbøger). På dansk betyder "service"
> tjenesteydelse eller noget i den stil. En servicevej i en dansk kontekst er
> altså en tjenesteydelsesvej?????
> 
> Den 16. jul. 2014 kl. 20.50 skrev Leif Lodahl <leiflodahl at gmail.com>:
> > Hej,
> > En indkørsel er en indkørsel. En servicevej er en servicevej. Hvordan det
> > renderes på kortet er ikke relevant.
> > 
> > Jeg synes det vil være forkert, hvis vi ændrer måden vi kortlægger på,
> > bare for at få det til at se "rigtigt" ud.
> > 
> > Bedre er det, hvis vi kan få ændret renderingen?
> > 
> > 
> > /Leif Lodahl
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Den 16. jul. 2014 kl. 16.53 skrev Kristian Krægpøth <k.kragpoth at gmail.com>
> > 
> >> Jeg synes ikke, at highway=unclassified er en passende betegnelse for de
> >> veje, der fører frem til både ejendomme og eventuelle
> >> mark- og skovveje. Hvis highway=unclassified skal bruges, skal der i
> >> hvert fald tilføjes et eller flere access=XX, fx access=forestry. Men det
> >> er ikke rigtig godt.
> >> 
> >> Når jeg læser i wiki´en kan jeg se at highway=service er "for access
> >> roads to, or within an industrial estate, camp site, business park, car
> >> park etc." Jeg anser landejendomme for en business i den her forbindelse.
> >> Hvis man giver highway=service tilføjelsen service=driveway betyder det
> >> "a service road leading to a residens or business, usually with
> >> access=private."
> >> 
> >> Det virker som der ikke rigtig er forskel på
> >> higway=service og
> >> highway=service, service=driveway.
> >> Den sidste omfatter også boliger og er måske oftere privat end den
> >> første.
> >> 
> >> For fremtiden vil jeg bruge highway=service i forbindelse med adgangsveje
> >> til ejendomme, som også er adgangsveje til fx skovområder.
> >> Kun hvis der ALENE er tale om adgang til ejendomme vil jeg tilføje
> >> service=driveway.
> >> 
> >> Men pyh-ha, hvor har jeg tegnet mange adgangsveje, som også er adgang til
> >> skovarealer, med tilføjelsen driveway.
> >> Findes der en enkel måde hvor man i ét (eller få) hug kan slette alle
> >> service=driveway på de veje, som giver adgang til highway=track?
> >> 
> >> 
> >> Venlig hilsen
> >> Kristian Krægpøth
> >> 
> >> 
> >> Den 16. jul. 2014 kl. 08.35 skrev Lars Thegler <lars at thegler.dk>:
> >> 
> >> 2014-07-16 0:00 GMT+02:00 Ole Nielsen <on-osm at xs4all.nl>:
> >>> > Måske undlade at bruge service=driveway,
> >>> > hvis der er tracks forbundet i enden?
> >>> 
> >>> Enig. Tagget service=driveway indikerer indkørsel til en ejendom, dvs
> >>> implicit 'privat vej' - men hvis vejen samtidigt er adgangsvej til
> >>> 'offentlige' skovveje med highway=track, så er det ikke en
> >>> service=driveway.
> >>> 
> >>> /Lars
> >>> 
> >>> _______________________________________________
> >>> Talk-dk mailing list
> >>> Talk-dk at openstreetmap.org
> >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> >> 
> >> _______________________________________________
> >> Talk-dk mailing list
> >> Talk-dk at openstreetmap.org
> >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> > 
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
Mere information om maillisten Talk-dk.