[Talk-dk] Geodatastyrelsens luftfoto via Proxyserver - et par nye oplysninger

Jonas Häggqvist rasher at rasher.dk
Lør Maj 3 09:53:49 UTC 2014


On 03-03-2014 09:48, Soren Johannessen wrote:
> Spørgsmål - DK Datalicensen er udgivet under "worldwide, free,
> non-exclusive and otherwise unrestricted"
>
> Hvorfor vil I have at OSM skal behandles særskilt med egen tilladelse?
>
> OSM er bare en af mange aktører blandt  mange nye brugere af
> offentlige data og er ikke noget specielt i den henseende og skal have
> særbehandling.

Ingen ønsker at OSM skal behandles særskilt. Vi er bare ude på at få en 
afklaring på om den kreditering vi kan give opfylder de krav som licensen 
opstiller.

Det spørgsmål er vi mig bekendt stadig ikke kommet nærmere et svar på.

> Det har hele tiden været meningen at den åbne datalicens skulle
> lettere og sætte gang i digital innovation og ikke sætte kæp i hjulet

Hvad meningen var kan vi jo ikke rigtig bruge til så meget. Vi er nødt til 
at forholde os til licensens ordlyd. Så skulle de måske have lavet en 
enklere licens med færre krav.

> Det er heller ikke meningen at  offentlige myndigheder skal bruge tid
> på at skrive et par hundrede særskilte aftaler "NN firma/org må godt
> lave XX produkt" , når det står i licens at man er fri til
>
> "kopieres, distribueres og offentliggøres,  ændres og sammensættes med
> andet materiale bruges kommercielt og ikke-kommercielt"

... under forudsætning af at man bla. overholder krav om kildeangivelse.

> Næste spørgsmål - Hvis en OSM frivillig indtegner 2 km nye skovstier
> efter Geodatastyrelsen luftfoto - Vil nogen off. myndighed lide et
> økonomisk tab, når disse geodata bliver brugt af 3. parts udviklere?

Irrelevant. Enten overholder vi licensen eller også gør vi ikke.

> Og bemærk det offentlige er jo ikke fuldt med Disney advokater der
> skal slå hårdt ned på alt og alle - og i den henseende er det også
> relevant at se hvorfor loven blev lavet.
>
> "Det er ikke alene virksomheder og den offentlige sektor,der får glæde
> af dette. Borgere, foreninger m.m. kan også bruge dataene. Det vil
> give spændende digitale muligheder,som vores teknologiske fantasi nok
> ikke rækker til at gætte på i dag."
> http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l71/bilag/10/1194639/index.htm

Igen - vi bliver nødt til at forholde os til den faktiske ordlyd af licensen.

> Derudover så videregiver OSM altså ikke geodata - 3. partsudviklere
> henter geodata fra OSM - Det kræver en handling - Et Klik på
> "Download", opsætning af database, der henter nye geodata osv. En API
> -request osv.

Selvfølgelig videregiver OSM geodata.

-- 
Jonas Häggqvist
rasher(at)rasher(dot)dkMere information om maillisten Talk-dk.