[Talk-dk] Interesse for import af 3, 8 millioner bygninger i OSM Danmark?

Stephen Møller stephen at celleinfo.dk
Ons Nov 19 17:45:59 UTC 2014


God ide

Nogle byggerne skal nok forenkles bagefter, så fx 5 punkter med 0 grader
imellem dem bliver til 2 punkter

Vi skal ikke fylde OSM databasen med ligegyldige punkter.

Mvh
Bilbo Denmark
Den 19/11/2014 18.36 skrev "Jørgen Elgaard Larsen" <jel at elgaard.net>:

> Soren Johannessen skrev:
> > Så derfor skal I kun svare i denne tråd Ja eller Nej om det er en god
> > ide at gå videre i den process.
>
> Ja.
>
>
> Kristian Krægpøth skrev:
> > Det lyder som en god idé - hvilke indvendinger kan der være?
>
> Mulige indvendinger:
>
> 1) Hvis datakvaliteten ikke er i orden, vil vi få mærkelige
>  eller ikke-eksisterende bygninger med i kortet.
>
>  Vi bør lave et par stikprøver af data før importen iværksættes,
>  og måske endda lave noget kvalitetssikring bagefter.
>
> 2) Det er ikke sikkert, at de importerede data følger OSMs
>  retningslinier eller vores normale måde at gøre ting på.
>  Bliver en karré f.x. tegnet som enkelthuse eller som
>  ét hus? Hvordan med multipolygoner?
>
>  Min holdning er her, at det er bedre med et "forkert" hus end et
>  manglende hus. Så må vi forbedre senere hen.
>  Desuden er det vel begrænset, hvor forkert det kan være...
>
> 3) Hvordan med eksisterende bygninger og veje (highway=*)?
>  Hvis der er overlap mellem eksisterende bygninger/veje og de nye
>  bygninger, kan der være flere årsager:
>  - Fejl i data - bygningen findes ikke eller er placeret forkert
>  - Fejl i OSM.
>  - Fejl begge steder.
>  - Mindre afvigelser. Det er sandsynligt, at det importerede vil have
>   bedre præcision end eksisterende OSM-data i mange tilfælde.
>
>  Jeg mener, det vil være en fejl bare at ignorere overlap. Vi bør
>  klassificere dem og behandle i hvert fald nogle af dem manuelt.
>  Især bygning/highway-kollisionerne bør undersøges.
>
> 4) For stor opgave: En ordentlig kvalitetssikring som beskrevet ovenfor
>  vil kræve en del arbejde. Det er ikke sikkert, at vi umidelbart kan
>  bære hele opgaven.
>
>  Her mener jeg, at vi sagtens kan lave den simple import (dvs. uden
>  kollisioner) først, så længe vi gemmer oplysninger om, hvad der er
>  gjort, så det er muligt/nemt senere hen at lave kvalitetskontrol.
>
> - Jørgen
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20141119/77451222/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.