[Talk-dk] Afstemning og overvældende interessse for Danmark FOT bygningsimport

Kurt Forbech Toft kft at gst.dk
Tor Nov 20 08:43:22 UTC 2014


Ved udarbejdelse af regler angående bevarelse af eksisterende OSM bygninger, så husk, at håndtegnede bygninger fra et ortofoto metodemæssigt har en ringere geometrisk nøjagtighed end dem fra FOT.
Ortofotos viser kun korrekt geometri for forhold, der ligger på terrænoverfladen og hvis den til ortofotoet anvendte højdemodel også er korrekt. Bygningers tag ligger ikke på terrænoverfladen. Jo højere en bygning er og jo længere væk fra luftfotoets center den ligger, jo større vil den metodemæssige forvanskning være.
Disse metodeafhængige fejl findes ikke i FOT-bygninger.

Venlig Hilsen
Kurt Toft


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com] 
Sendt: 20. november 2014 08:56
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: [Talk-dk] Afstemning og overvældende interessse for Danmark FOT bygningsimport

Hej alle sammen

Tak for den overvældende tilkendegivelse i går om at det det vil være
en god ide at få importeret ca. 3,8 millioner bygninger. Næste trin er
at få nedsat en arbejdsgruppe som får løst og snakket om mange af de
spørgsmål nogle af jer allerede i går bragte op i afstemningstråden


Så angiv i denne tråd om du har løst til at deltage i sådan en arbejdsgruppe


Vi skal blandt andet have lavet en engelsk wiki-side til FOT-Bygnings
importsiden, som er vores "How to import" manual, som også er et krav
fra OSM Data Working Group når store importdatasæt vil lægges ind i
OSMs database.


I kan se et eksempel med "Import/Catalogue/NYC Buildings Addresses"
hvor det er New York bygninger og adresser der bliver beskrevet på
wiki-siden
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/NYC_Buildings_Addresses


Venlig hilsen
Søren Johannessen

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


Mere information om maillisten Talk-dk.