[Talk-dk] Dalmose - FOT bygningsdemo - Ortofotoets forvanskninger

Kurt Forbech Toft kft at gst.dk
Fre Nov 21 09:50:30 UTC 2014


Forvanskninger af ortofotoet

Her er et eksempel på den forvanskning, der metodemæssigt er i ortofotos for forhold, der ikke ligger på jordoverfladen:
http://umap.openstreetmap.fr/da/map/dalmose-fot-demo_22200#19/55.28913/11.41774

Bygningen syd for rensningsanlægget stammer fra et foto, mens bygningerne nord for stammer fra et andet foto. Derfor er tagene i ortofotoet forskudt hver sin vej.

VH Kurt

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com] 
Sendt: 20. november 2014 22:07
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: [Talk-dk] Dalmose - FOT bygningsdemo - Import projekt

Hej alle sammen

Der var i går et spørgsmål vedr. kvaliteten af FOT bygninger - Jeg har
lavet et interaktivt kort over Dalmose på Sjælland (som pt. ingen
bygninger har indtegnet i OSM) hvor alle ca. 700 bygninger i byen er
lagt henover som et lag på Geodatastyrelsens luftfoto. Data er hentet
via FTP fra Geodatastyrelsen og konverteret fra Shape format til .osm
format - dernæst indlæst i uMap hvor I kan se det på følgende URL

http://umap.openstreetmap.fr/da/map/hjertesti-adalen-luftfoto_22200#20/55.29183/11.41987

Prøv at zoome rundt og se bygninger i byen og hvor fint de er
placeret. Alle bygninger over 9m2 bliver optegnet i FOT så I ser også
skure, carporte, garager under jeres surfen rundt i Dalmose


vh
Søren Johannessen

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


Mere information om maillisten Talk-dk.