[Talk-dk] Dalmose - FOT bygningsdemo - Ortofotoets forvanskninger

Ole Laursen ole.laursen at gmail.com
Ons Nov 26 13:25:49 UTC 2014


Hej Kurt,

Kan du uddybe hvordan der er kompenseret i FOT-dataene? Transformerer
I indtegnede data med en algoritme der kender til forvrængningen?

På trods af FOT kommer vi jo nok ikke uden om at håndtegne nogle ting
så det kunne være rart at vide lidt om hvordan I gør.


Ole

21. november 2014 kl. 10.50 skrev Kurt Forbech Toft <kft at gst.dk>:
> Forvanskninger af ortofotoet
>
> Her er et eksempel på den forvanskning, der metodemæssigt er i ortofotos for forhold, der ikke ligger på jordoverfladen:
> http://umap.openstreetmap.fr/da/map/dalmose-fot-demo_22200#19/55.28913/11.41774
>
> Bygningen syd for rensningsanlægget stammer fra et foto, mens bygningerne nord for stammer fra et andet foto. Derfor er tagene i ortofotoet forskudt hver sin vej.
>
> VH Kurt
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> Sendt: 20. november 2014 22:07
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: [Talk-dk] Dalmose - FOT bygningsdemo - Import projekt
>
> Hej alle sammen
>
> Der var i går et spørgsmål vedr. kvaliteten af FOT bygninger - Jeg har
> lavet et interaktivt kort over Dalmose på Sjælland (som pt. ingen
> bygninger har indtegnet i OSM) hvor alle ca. 700 bygninger i byen er
> lagt henover som et lag på Geodatastyrelsens luftfoto. Data er hentet
> via FTP fra Geodatastyrelsen og konverteret fra Shape format til .osm
> format - dernæst indlæst i uMap hvor I kan se det på følgende URL
>
> http://umap.openstreetmap.fr/da/map/hjertesti-adalen-luftfoto_22200#20/55.29183/11.41987
>
> Prøv at zoome rundt og se bygninger i byen og hvor fint de er
> placeret. Alle bygninger over 9m2 bliver optegnet i FOT så I ser også
> skure, carporte, garager under jeres surfen rundt i Dalmose
>
>
> vh
> Søren Johannessen
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk-- 
Ole Laursen
http://people.iola.dk/olau/Mere information om maillisten Talk-dk.