[Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Allan Gyldendal Frederiksen agf at syddjurs.dk
Tir Apr 7 12:55:46 UTC 2015


Hej Kurt

Det er fordi vejklasserne i Geodanmark kortet, er smidt på med en skovl af GST. Jeg har rejst problemstillingen overfor Jørgen Grum, for efterhånden et par år siden, men der sker ingenting. Da vejklasserne er GSTs ansvar i GeoDanmark sammenhæng, har det åbenbart meget lange udsigter at få noget brugbart ud af det. Rettelse af evt. fejl i Geodanmark data er også en meget langsommelig proces.

I OSM kan vi selv meget let rette fejl og manglende veje, og næste dag er rettelserne automatisk indarbejdet i rutemaskinen.

Venlig hilsen

Allan Gyldendal Frederiksen
GIS-koordinator
Syddjurs Kommune, Digitalisering

Direkte +4587535261
Mobil +4530924749
agf at syddjurs.dk

Fra: Kurt Forbech Toft [mailto:kft at gst.dk]
Sendt: 7. april 2015 14:38
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Hej Allan

Hvorfor bruger I ikke GeoDanmarks vejmidter, som I selv er forpligtiget til at vedligeholde og derved også har fyldt styr på diverse relevante attributter ???


Med venlig hilsen

Kurt Forbech Toft
Landinspektør
Databehandling
Dir tlf.: (+45) 72 54 50 89
Mobil:   (+45) 41 14 85 26
kft at gst.dk<mailto:kft at gst.dk>

[cid:image001.jpg at 01D07142.E3ED3BE0]
Rentemestervej 8
DK - 2400 Købehavn NV
Tlf.: (+45) 72 54 50 00
www.gst.dk<http://www.gst.dk/>Fra: Allan Gyldendal Frederiksen [mailto:agf at syddjurs.dk]
Sendt: 7. april 2015 14:05
Til: talk-dk at openstreetmap.org<mailto:talk-dk at openstreetmap.org>
Emne: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Favrskov og Syddjurs Kommuner er sammen med IT-Minds og Septima i gang med at bygge en OS2 indberetningsløsning til kørsel for medarbejdere.

I den forbindelse vil vi gerne bruge OSM som kortgrundlaget i ruteberegneren. Vi har imidlertid konstateret nogle underlige ruter i vores testkørsler. Ved en nærmere undersøgelse har vi kigget på vejnettet, og kan se at vejklasssen tertiary er brugt relativt sporadisk, og ikke særligt konsekvent rundt omkring, og der findes også strækninger der går over i unclassified uden synlige ændringer af vejen.

Vi vil derfor gerne prøve at bruge Tertiary klassen mere konsekvent, og se om det giver nogle mere retvisende ruter i løsningen. Vi foreslår at Tertiary klassen tildeles ud fra GSTs trafikkort i 1:500000 Det er efter min mening et rimeligt fornuftigt grundlag, at lave en konsekvent tildeling af veklassen Tertiary ud fra. Kortet indeholder netop 5 vejklasser, så det svarer til Motorway, trunk, primary, sekundary og tertiary. Det er tænkt som et vejledende forslag, så dermed ikke være sagt, at der ikke kan være lokale forhold der gør, at der er en anden vej der også skal være tertiary eller som hellere skal være unclassified.

Jeg kan godt se at jeg i nogen grad kan opnå det samme ved at angive maxspeed og surface. Jeg mener nu det vil være nødvendigt at bruge vejklasserne. Dels så kan der jo i fremtiden blive sat surface og maxspeed på de fleste veje, og så er man lige vidt med ruteberegning. Og dels så kan alle ruteberegnere bruge vejklassen, men det er formentlig ikke alle der også bruger surface og maxspeed. Så jeg mener det giver god mening at bruge tertiary.

En anden fordel ved at bruge vejklassen er at kortet bliver mere letlæseligt, når det er tydeligere hvordan vejene går mellem de mindre byer. Der er i dag relativt store områder i OSM, som er unclassified mellem primær og sekundærruterne, og de er lidt svære at aflæse.

I første omgang vil vi prøve at rette til i Østjylland, og lave nogle nye testkørsler.

Et udsnit af GSTs kort kan ses i linket herunder. Vær opmærksom på, at hvis zoomforholdet ændres ændres korttypen også (det er det udsnit hvor man både kan se Randers og Grenå, men ikke andre større byer.

http://webkort.syddjurs.dk/cbkort?mapext=541171.47200769%206222385.3979971%20618329.87200769%206264676.5979971&layers=theme-kms-dtkkort25klassisk&profile=lokalplaner-borger

Hvis nogen har wms adgang til kortforsyningen, er det laget der hedder: dtk_d500_2012.

Venlig hilsen

Allan Gyldendal Frederiksen
GIS-koordinator
Digitalisering

Direkte +4587535261
Mobil +4530924749
agf at syddjurs.dk<mailto:agf at syddjurs.dk>
________________________________
Syddjurs Kommune * Tingvej 17 * 8543 Hornslet * Tlf +4587535000 * www.syddjurs.dk<http://www.syddjurs.dk/>
Postadresse: Syddjurs Kommune * Digitalisering * Lundbergsvej 2 * 8400 Ebeltoft
________________________________


-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150407/4007052f/attachment-0001.html>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: image001.jpg
Type: image/jpeg
Størrelse: 20408 bytes
Beskrivelse: image001.jpg
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150407/4007052f/attachment-0001.jpg>


Mere information om maillisten Talk-dk.