[Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Tir Apr 7 12:57:57 UTC 2015


Hej Allan

Du har helt ret at flere " Tertiary road" kunne erstatte highway=unclassified
mellem mindre landsbyer.

Kunne I ikke sætte en OSM Wiki side op med nogle eksempler på hvor I ændrer
( screendumps af iD/JOSM editor med GST luftfotos samt vektorlayer) til
highway=tertiary og skriver hvorfor? Dernæst forklar lidt i Wiki tillige
hvad jeres projekt er og hvilke aktører der er med. OSM Wiki her
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page  kræver en konto at få
skriverettigheder

Derved har andre OSM frivillige mulighed for at se samt give indspark (fx
eksempler på hvor highway= tertiary ikke skal bruges)

Jeg kan altså i Chrome browser ikke få signaturforklaring til GSTs
trafikkort frem - så det er lidt uklart hvad der er hvad ved forskellige
zoom.

Med venlig hilsen
Søren Johannessen
www.microformats.dk
2015-04-07 14:04 GMT+02:00 Allan Gyldendal Frederiksen <agf at syddjurs.dk>:

>  Favrskov og Syddjurs Kommuner er sammen med IT-Minds og Septima i gang
> med at bygge en OS2 indberetningsløsning til kørsel for medarbejdere.
>
>
>
> I den forbindelse vil vi gerne bruge OSM som kortgrundlaget i
> ruteberegneren. Vi har imidlertid konstateret nogle underlige ruter i vores
> testkørsler. Ved en nærmere undersøgelse har vi kigget på vejnettet, og kan
> se at vejklasssen tertiary er brugt relativt sporadisk, og ikke særligt
> konsekvent rundt omkring, og der findes også strækninger der går over i
> unclassified uden synlige ændringer af vejen.
>
>
>
> Vi vil derfor gerne prøve at bruge Tertiary klassen mere konsekvent, og se
> om det giver nogle mere retvisende ruter i løsningen. Vi foreslår at
> Tertiary klassen tildeles ud fra GSTs trafikkort i 1:500000 Det er efter
> min mening et rimeligt fornuftigt grundlag, at lave en konsekvent tildeling
> af veklassen Tertiary ud fra. Kortet indeholder netop 5 vejklasser, så det
> svarer til Motorway, trunk, primary, sekundary og tertiary. Det er tænkt
> som et vejledende forslag, så dermed ikke være sagt, at der ikke kan være
> lokale forhold der gør, at der er en anden vej der også skal være tertiary
> eller som hellere skal være unclassified.
>
>
>
> Jeg kan godt se at jeg i nogen grad kan opnå det samme ved at angive
> maxspeed og surface. Jeg mener nu det vil være nødvendigt at bruge
> vejklasserne. Dels så kan der jo i fremtiden blive sat surface og maxspeed
> på de fleste veje, og så er man lige vidt med ruteberegning. Og dels så kan
> alle ruteberegnere bruge vejklassen, men det er formentlig ikke alle der
> også bruger surface og maxspeed. Så jeg mener det giver god mening at bruge
> tertiary.
>
>
>
> En anden fordel ved at bruge vejklassen er at kortet bliver mere
> letlæseligt, når det er tydeligere hvordan vejene går mellem de mindre
> byer. Der er i dag relativt store områder i OSM, som er unclassified mellem
> primær og sekundærruterne, og de er lidt svære at aflæse.
>
>
>
> I første omgang vil vi prøve at rette til i Østjylland, og lave nogle nye
> testkørsler.
>
>
>
> Et udsnit af GSTs kort kan ses i linket herunder. Vær opmærksom på, at
> hvis zoomforholdet ændres ændres korttypen også (det er det udsnit hvor man
> både kan se Randers og Grenå, men ikke andre større byer.
>
>
>
>
> http://webkort.syddjurs.dk/cbkort?mapext=541171.47200769%206222385.3979971%20618329.87200769%206264676.5979971&layers=theme-kms-dtkkort25klassisk&profile=lokalplaner-borger
>
>
>
> Hvis nogen har wms adgang til kortforsyningen, er det laget der hedder:
> dtk_d500_2012.
>
>
> Venlig hilsen
>
> *Allan Gyldendal Frederiksen*
> GIS-koordinator
> Digitalisering
>
> Direkte +4587535261
> Mobil +4530924749
> agf at syddjurs.dk
>    ------------------------------
>
> Syddjurs Kommune • Tingvej 17 • 8543 Hornslet • Tlf +4587535000 •
> www.syddjurs.dk
> Postadresse: Syddjurs Kommune • Digitalisering • Lundbergsvej 2 • 8400
> Ebeltoft
>  ------------------------------
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150407/0db61b47/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.