[Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Allan Gyldendal Frederiksen agf at syddjurs.dk
Tir Apr 7 13:19:33 UTC 2015


Jeg vil meget gerne sætte noget op på en wikiside, men får måske nok brug for lidt vejledning i hvor? Skal det f.eks. skrives ind som en dansk linkside man finder fra denne:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Tag:highway%3Dtertiary

Og bør det måske deles i to sider én om tertiary klassen, og en anden om projektet.

Og du har desværre ret i, at der ikke er nogen signaturforklaring på vores GST kort, som jo er noget forskellige alt efter zoomforhold.

Venlig hilsen

Allan Gyldendal Frederiksen
GIS-koordinator
Syddjurs Kommune, Digitalisering

Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
Sendt: 7. april 2015 14:58
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Hej Allan

Du har helt ret at flere " Tertiary road" kunne erstatte highway=unclassified mellem mindre landsbyer.

Kunne I ikke sætte en OSM Wiki side op med nogle eksempler på hvor I ændrer ( screendumps af iD/JOSM editor med GST luftfotos samt vektorlayer) til highway=tertiary og skriver hvorfor? Dernæst forklar lidt i Wiki tillige hvad jeres projekt er og hvilke aktører der er med. OSM Wiki her http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page  kræver en konto at få skriverettigheder

Derved har andre OSM frivillige mulighed for at se samt give indspark (fx eksempler på hvor highway= tertiary ikke skal bruges)

Jeg kan altså i Chrome browser ikke få signaturforklaring til GSTs trafikkort frem - så det er lidt uklart hvad der er hvad ved forskellige zoom.

Med venlig hilsen
Søren Johannessen
www.microformats.dk<http://www.microformats.dk>
2015-04-07 14:04 GMT+02:00 Allan Gyldendal Frederiksen <agf at syddjurs.dk<mailto:agf at syddjurs.dk>>:
Favrskov og Syddjurs Kommuner er sammen med IT-Minds og Septima i gang med at bygge en OS2 indberetningsløsning til kørsel for medarbejdere.

I den forbindelse vil vi gerne bruge OSM som kortgrundlaget i ruteberegneren. Vi har imidlertid konstateret nogle underlige ruter i vores testkørsler. Ved en nærmere undersøgelse har vi kigget på vejnettet, og kan se at vejklasssen tertiary er brugt relativt sporadisk, og ikke særligt konsekvent rundt omkring, og der findes også strækninger der går over i unclassified uden synlige ændringer af vejen.

Vi vil derfor gerne prøve at bruge Tertiary klassen mere konsekvent, og se om det giver nogle mere retvisende ruter i løsningen. Vi foreslår at Tertiary klassen tildeles ud fra GSTs trafikkort i 1:500000 Det er efter min mening et rimeligt fornuftigt grundlag, at lave en konsekvent tildeling af veklassen Tertiary ud fra. Kortet indeholder netop 5 vejklasser, så det svarer til Motorway, trunk, primary, sekundary og tertiary. Det er tænkt som et vejledende forslag, så dermed ikke være sagt, at der ikke kan være lokale forhold der gør, at der er en anden vej der også skal være tertiary eller som hellere skal være unclassified.

Jeg kan godt se at jeg i nogen grad kan opnå det samme ved at angive maxspeed og surface. Jeg mener nu det vil være nødvendigt at bruge vejklasserne. Dels så kan der jo i fremtiden blive sat surface og maxspeed på de fleste veje, og så er man lige vidt med ruteberegning. Og dels så kan alle ruteberegnere bruge vejklassen, men det er formentlig ikke alle der også bruger surface og maxspeed. Så jeg mener det giver god mening at bruge tertiary.

En anden fordel ved at bruge vejklassen er at kortet bliver mere letlæseligt, når det er tydeligere hvordan vejene går mellem de mindre byer. Der er i dag relativt store områder i OSM, som er unclassified mellem primær og sekundærruterne, og de er lidt svære at aflæse.

I første omgang vil vi prøve at rette til i Østjylland, og lave nogle nye testkørsler.

Et udsnit af GSTs kort kan ses i linket herunder. Vær opmærksom på, at hvis zoomforholdet ændres ændres korttypen også (det er det udsnit hvor man både kan se Randers og Grenå, men ikke andre større byer.

http://webkort.syddjurs.dk/cbkort?mapext=541171.47200769%206222385.3979971%20618329.87200769%206264676.5979971&layers=theme-kms-dtkkort25klassisk&profile=lokalplaner-borger

Hvis nogen har wms adgang til kortforsyningen, er det laget der hedder: dtk_d500_2012.

Venlig hilsen

Allan Gyldendal Frederiksen
GIS-koordinator
Digitalisering

Direkte +4587535261<tel:%2B4587535261>
Mobil +4530924749<tel:%2B4530924749>
agf at syddjurs.dk<mailto:agf at syddjurs.dk>
________________________________
Syddjurs Kommune • Tingvej 17 • 8543 Hornslet • Tlf +4587535000<tel:%2B4587535000> • www.syddjurs.dk<http://www.syddjurs.dk/>
Postadresse: Syddjurs Kommune • Digitalisering • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft
_______________________________________________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org<mailto:Talk-dk at openstreetmap.org>
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150407/34584e2b/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.