[Talk-dk] Sammendrag af Talk-dk, Vol 70, Udgave 2

Martin Hvidberg martin at hvidberg.net
Tir Apr 7 16:09:02 UTC 2015


Der findes et Geodanmark fællessekretariat, som man måske skulle rette
henvendelse til. Jørgen Grum er vist ikke med i det loop?

/Martin

On 07/04/15 14:56, talk-dk-request at openstreetmap.org wrote:
> Send meddelelser der skal distribueres til Talk-dk til:
> 	talk-dk at openstreetmap.org
> 
> Gå ind på:
> 	https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> for at til- eller framelde dig listen via World Wide Web
> 
> Alternativt kan du sende en e-mail til
> 	talk-dk-request at openstreetmap.org
> med ordet 'help' i emnefeltet eller som indhold.
> 
> Du kan kontakte den (de) ansvarlige person(er) for listen på
> 	talk-dk-owner at openstreetmap.org
> 
> Når du svarer på e-mail til listen, bedes du venligst ændre
> emnefeltet sådan at det er lidt mere beskrivende end bare "Re:
> Indhold af Talk-dk sammendrag..."
> 
> 
> Dagens emner:
> 
>    1. Re: Vejklassen Tertiary (Allan Gyldendal Frederiksen)
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------------
> 
> Message: 1
> Date: Tue, 7 Apr 2015 12:55:46 +0000
> From: Allan Gyldendal Frederiksen <agf at syddjurs.dk>
> To: OpenStreetMap Denmark <talk-dk at openstreetmap.org>
> Subject: Re: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary
> Message-ID:
> 	<721A222A833A4949B2A20110B4BB56F222928B5A at 706EXCH04.intern.syddjurs.dk>
> 	
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> 
> Hej Kurt
> 
> Det er fordi vejklasserne i Geodanmark kortet, er smidt på med en skovl af GST. Jeg har rejst problemstillingen overfor Jørgen Grum, for efterhånden et par år siden, men der sker ingenting. Da vejklasserne er GSTs ansvar i GeoDanmark sammenhæng, har det åbenbart meget lange udsigter at få noget brugbart ud af det. Rettelse af evt. fejl i Geodanmark data er også en meget langsommelig proces.
> 
> I OSM kan vi selv meget let rette fejl og manglende veje, og næste dag er rettelserne automatisk indarbejdet i rutemaskinen.
> 
> Venlig hilsen
> 
> Allan Gyldendal Frederiksen
> GIS-koordinator
> Syddjurs Kommune, Digitalisering
> 
> Direkte +4587535261
> Mobil +4530924749
> agf at syddjurs.dk
> 
> Fra: Kurt Forbech Toft [mailto:kft at gst.dk]
> Sendt: 7. april 2015 14:38
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: Re: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary
> 
> Hej Allan
> 
> Hvorfor bruger I ikke GeoDanmarks vejmidter, som I selv er forpligtiget til at vedligeholde og derved også har fyldt styr på diverse relevante attributter ???
> 
> 
> Med venlig hilsen
> 
> Kurt Forbech Toft
> Landinspektør
> Databehandling
> Dir tlf.: (+45) 72 54 50 89
> Mobil:   (+45) 41 14 85 26
> kft at gst.dk<mailto:kft at gst.dk>
> 
> [cid:image001.jpg at 01D07142.E3ED3BE0]
> Rentemestervej 8
> DK - 2400 Købehavn NV
> Tlf.: (+45) 72 54 50 00
> www.gst.dk<http://www.gst.dk/>
> 
> 
> 
> Fra: Allan Gyldendal Frederiksen [mailto:agf at syddjurs.dk]
> Sendt: 7. april 2015 14:05
> Til: talk-dk at openstreetmap.org<mailto:talk-dk at openstreetmap.org>
> Emne: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary
> 
> Favrskov og Syddjurs Kommuner er sammen med IT-Minds og Septima i gang med at bygge en OS2 indberetningsløsning til kørsel for medarbejdere.
> 
> I den forbindelse vil vi gerne bruge OSM som kortgrundlaget i ruteberegneren. Vi har imidlertid konstateret nogle underlige ruter i vores testkørsler. Ved en nærmere undersøgelse har vi kigget på vejnettet, og kan se at vejklasssen tertiary er brugt relativt sporadisk, og ikke særligt konsekvent rundt omkring, og der findes også strækninger der går over i unclassified uden synlige ændringer af vejen.
> 
> Vi vil derfor gerne prøve at bruge Tertiary klassen mere konsekvent, og se om det giver nogle mere retvisende ruter i løsningen. Vi foreslår at Tertiary klassen tildeles ud fra GSTs trafikkort i 1:500000 Det er efter min mening et rimeligt fornuftigt grundlag, at lave en konsekvent tildeling af veklassen Tertiary ud fra. Kortet indeholder netop 5 vejklasser, så det svarer til Motorway, trunk, primary, sekundary og tertiary. Det er tænkt som et vejledende forslag, så dermed ikke være sagt, at der ikke kan være lokale forhold der gør, at der er en anden vej der også skal være tertiary eller som hellere skal være unclassified.
> 
> Jeg kan godt se at jeg i nogen grad kan opnå det samme ved at angive maxspeed og surface. Jeg mener nu det vil være nødvendigt at bruge vejklasserne. Dels så kan der jo i fremtiden blive sat surface og maxspeed på de fleste veje, og så er man lige vidt med ruteberegning. Og dels så kan alle ruteberegnere bruge vejklassen, men det er formentlig ikke alle der også bruger surface og maxspeed. Så jeg mener det giver god mening at bruge tertiary.
> 
> En anden fordel ved at bruge vejklassen er at kortet bliver mere letlæseligt, når det er tydeligere hvordan vejene går mellem de mindre byer. Der er i dag relativt store områder i OSM, som er unclassified mellem primær og sekundærruterne, og de er lidt svære at aflæse.
> 
> I første omgang vil vi prøve at rette til i Østjylland, og lave nogle nye testkørsler.
> 
> Et udsnit af GSTs kort kan ses i linket herunder. Vær opmærksom på, at hvis zoomforholdet ændres ændres korttypen også (det er det udsnit hvor man både kan se Randers og Grenå, men ikke andre større byer.
> 
> http://webkort.syddjurs.dk/cbkort?mapext=541171.47200769%206222385.3979971%20618329.87200769%206264676.5979971&layers=theme-kms-dtkkort25klassisk&profile=lokalplaner-borger
> 
> Hvis nogen har wms adgang til kortforsyningen, er det laget der hedder: dtk_d500_2012.
> 
> Venlig hilsen
> 
> Allan Gyldendal Frederiksen
> GIS-koordinator
> Digitalisering
> 
> Direkte +4587535261
> Mobil +4530924749
> agf at syddjurs.dk<mailto:agf at syddjurs.dk>
> ________________________________
> Syddjurs Kommune * Tingvej 17 * 8543 Hornslet * Tlf +4587535000 * www.syddjurs.dk<http://www.syddjurs.dk/>
> Postadresse: Syddjurs Kommune * Digitalisering * Lundbergsvej 2 * 8400 Ebeltoft
> ________________________________
> 
> 
> -------------- næste del --------------
> En HTML-vedhæftning blev fjernet...
> URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150407/4007052f/attachment.html>
> -------------- næste del --------------
> En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
> Navn: image001.jpg
> Type: image/jpeg
> Størrelse: 20408 bytes
> Beskrivelse: image001.jpg
> URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150407/4007052f/attachment.jpg>
> 
> ------------------------------
> 
> Subject: Bundtekst
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 
> 
> ------------------------------
> 
> Slut på Sammendrag af Talk-dk, Vol 70, Udgave 2
> ************************************************
> 

-- 
" ... But this required the analysis of a two-dimensional surface, and
he chose to leave it while he first considered in detail some rather
simpler cases"

      - about Alan Thuring (1950)


https://orcid.org/0000-0003-3991-2667
ISNI: 0000 0001 3812 324XMere information om maillisten Talk-dk.