[Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Allan Gyldendal Frederiksen agf at syddjurs.dk
Ons Apr 8 13:59:32 UTC 2015


Vil også lige give snerydning et par ord med på vejen, vi har det også tilgængeligt, ligesom de fleste andre kommuner (http://www.syddjurs.dk/sne)

Men det løser ikke problemet. Motorvej, motortrafikvej og primærruterne er statsveje. Det efterlader så secondary,  tertiary og unclassified klasserne til kommuneveje og de private veje. Vinterklasse 1 bruges hos os, til meget andet end sekundærruterne. Og Vinterklasse 2 går også længere ned i vejklassen end jeg mener tertiary bør gøre, så hvis man vil bruge snerydning som kilde, vil man her i vores område få væsentligt flere tertiary veje selvom man bare ville holde sig til vinterklasse 2.

Så snerydnings kriteriet vil også producere nogle dilemmaer, men kan måske i nogle tilfælde være med til at afgøre sagen. Men det er nu nok noget som ligeså godt kunne afgøres ud fra luftfotoet, hvis valget står mellem to veje. Det er derfor ikke sikkert at arbejdet med at finde dem hos hver enkelt kommune vil stå mål med resultatet.


Venlig hilsen

Allan Gyldendal Frederiksen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Niels Elgaard Larsen [mailto:elgaard at agol.dk] 
Sendt: 8. april 2015 15:32
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] Vejklassen TertiaryOn 08-04-2015 15:11, Allan Gyldendal Frederiksen wrote:
> Er godt med på, at det kan være svært at vurdere, men i den nævnte situation viser et hurtigt blik på luftfotoet en meget god vej, endda med midterstriber, uden at det skal være afgørende. 
> Så jeg ville ikke betænke mig på at gøre den tertiary, og formentligt flere veje i området. Konsekvensen af at være meget konservativ med tertiary er, at der bliver en dårlig navigation i området.  Hvis man som sofa-mapper kan skelne mellem vejkvaliteten, er brugerne jo bedre hjulpet hvis det indarbejdes i kortet, end hvis det ikke indarbejdes.


Enig. Og hvis der så er nogen med lokalkendskab, der mener at det er en unaturlig vej at bruge til forbindelse, så må vedkommende jo bare gøre den til unclassified.


Nu har snerydningsprioritering været nævnt flere gange.
Jeg søgte hurtigt på det og det er der faktisk tilgængelige oplysninger om. fx:

http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Svendborg&Page=Vinterruter
http://soroe.dk/trafik,-parkering-og-veje/snerydning

> Er godt med på, at der kan blive for mange tertiary, så man er lige vidt, men det synes jeg ikke er tilfældet her.

Ja, jeg har prøvet at rydde op i prioriteringen på Sjælland, så der er ubrudte forbindelser, men jeg tror at der burde være lidt flere prioriterede veje.


> Venlig hilsen
> 
> Allan Gyldendal Frederiksen
> 
> 
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: "Jørgen Elgaard Larsen" [mailto:jel at elgaard.net]
> Sendt: 8. april 2015 14:02
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: Re: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary
> 
>> Så jeg vil mene at f.eks. den direkte vej mellem Støvring og 
>> Blenstrup over Fræer og Askildrup bør skifte status til tertiary Helt 
>> ud til rute 507.
> 
> Ja, det virker sådan, når man kigger på kortet. Men det må i høj grad komme an på lokalkendskab.
> 
> Vil en typisk lokal beboer, der skal fra Skørping til Dollerup i bil, vælge den rute, du beskriver - eller den sydligere rute via Hellum, Torup og Siem?
> 
> Der kan være mange grunde til det ene og det andet. Nogle gange føles den ene bare nemmere uden at man kan sætte ord på hvorfor.
> 
> I dette tilfælde ville jeg som sofa-mapper vælge unclassified, medmindre jeg havde adgang til lokalkendskab, der sagde andet.
> 
> 
> - Jørgen
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 

--
Niels Elgaard Larsen

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


Mere information om maillisten Talk-dk.