[Talk-dk] Export from addressnode

Sonny B. Andersen sba at bukhmark.dk
Fre Maj 8 14:58:44 UTC 2015


Hej,-

Gælder det også p-pladser ?? - for så ville det da virkelig gøre en forskel for os, der af og til har behov for fx at arrangere mødested på en bestemt p-plads på en almindelig vej.

Hilsen,
Sonny

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com] 
Sendt: 8. maj 2015 12:19
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] Export from addressnode

Hej alle

Som Gregers nævner mange ting/geografiske steder kan få et adressepunkt - "Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter" har i december 2014 udgivet en PDF vejledning URL http://mbbl.dk/publikationer/fastsaettelse-af-vejnavne-og-adresser
som kan hentes helt frit og her vil I kunne læse hvad det offentlige kan tildele adressepunkter - Den er velskrevet uden brug af for meget embedsmandsprog.

Staten poster i perioden 2014-16 penge til ca. 48 årsværk  på at få forbedret adresser - samt tilføjet endnu flere i Danmark Vi er begyndt i OSM at se nogle af disse i fx Haveforeninger - hvor hver kolonihavehus bliver tildelt et adressepunkt - i stedet for ofte kun et adressepunkt for alle i foreningen.

Storcentre vil der også komme flere adresspunkter fra - Så fx hver eneste butik får (vil kunne få) et selvstændigt adressepunkt.

vh
Søren Johnnessen


2015-05-08 11:29 GMT+02:00 Hans Gregers Petersen <gregerspetersen at gmail.com>:
> Hej Michel,
>
>>
>> Er kortet funktionelt (Google) eller er det en beskrivelse af en 
>> geografisk virkelighed? Slagteren er tilknyttet en bygning, ikke en adresse.
>> Hvis kommunen omdøber gaden så flytter han ikke af den grund. Så jeg 
>> er mere tilhænger af at holde dem adskilt. Men Ja, det er flueknæpperi.
>
> Jeg vil mene, at dit glimrende eksempel viser, at slagteren i Danmark 
> netop er tilknyttet adressen og ikke bygningen:
>
> En adresse er (i Danmark), ikke det posten læser på brevet, men 
> derimod et fast objekt (datalogisk og ikke fysisk). Dette objekts id 
> (en UUID) skifter aldrig, men fastholdes selvom vejen deles, skifter 
> navn, får nyt postnummer, der bygges ny bygning på stedet osv.
>
> Da adressen ikke afhænger af, om der er bygværk, kan man også referere 
> steder, der har en særlig interesse, med adresser - f.eks. har 
> udstykninger adresser meget tidligt (oftest fra planlægningsstadiet og 
> altså lang tid inden vejen er bygget fysisk).
>
> Tilbage til slagteren: han vil (ved tilknytning til adressepunktet) 
> vedblive at være til, selvom han skulle vælge at rive bygningen ned og bygge nyt.
> :-)
>
>
> Mvh
>
> Gregers
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


-----
Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 2015.0.5941 / Virusdatabase: 4342/9722 - Udgivelsesdato: 08-05-2015
Mere information om maillisten Talk-dk.