[Talk-dk] manglende bygningsdata

Allan Gyldendal Frederiksen agf at syddjurs.dk
Tor Apr 21 14:20:00 UTC 2016


Bare en mindre korrektion. Når vi snakker om bygninger, så er det GeoDanmark data (som før hed FOT data), og dermed ejes data af staten og kommunerne i fællesskab.

Som det er beskrevet på kortforsyningen, så skal kommunerne også krediteres. http://gst.dk/media/gst/64649/Vilkar%20for%20brug%20af%20FOT-data.pdf

Jeg vil også give Søren ret i, at når det én gang er afklaret, så bør der ikke rodes ret meget mere rundt i det. Og under alle omstændigheder er katten ude af sækken, for der allerede importeret FOT data for nogle kommuner, som har stillet dem frit til rådighed, bl.a Kolding og Haderslev, såvidt jeg husker det. Så efter min opfattelse bliver det ikke hverken værre eller bedre af, at man afholder sig fra at importere flere data.

En overvejelse bør nok derimod være, hvordan de frie datasæt bør/kan spille sammen med OSM, for når f.eks. bygninger bliver importeret. Hvad gør man så med vedligeholdelse efterfølgende. Geodanmark data vedligeholdes jo løbende, så skal den  vedligeholdelse fremover flyde over i OSM eller skal man lade det være op til de frivillige fremover at vedligeholde bygningerne. Det vil jo nok gå fint i de centrale dele af de større byer, men jo længere ud man kommer jo mindre vedligeholdelse vil der nok ske.

Venlig hilsen

Allan Gyldendal Frederiksen
GIS-koordinator
Syddjurs Kommune, Digitalisering

Direkte +4587535261
Mobil +4530924749
agf at syddjurs.dk


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com] 
Sendt: 21. april 2016 14:33
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] manglende bygningsdata

Hej

For meget lang tid siden (har også været oppe her) - spurgte jeg Geodatastyrelsen om en kreditering af Geodatastyrelsen (plus hyperlinks til kilden) på denne her Wiki side "

Vores bidragsydere" http://www.openstreetmap.org/copyright sammen med andre lande databidrag var okay. Det sagde GST var okay og helt fint - der var intet krav om at det skulle være på selv geodata niveauet (data i sig selv)  jfr. Geodatastyrelsen. Desværre har  andre OSM i DK ment at dette ikke var nok og da krediteringen af GST jfr. deres tolkning konstant skal følge med også når geodata forlader selv OSM fx Geofabrik og Mapbox trækker OSM kopier hele tiden.

Jeg vil ikke bruge mere tid her vedr. at hvor kreditering skal ske -
min holdning er at   http://www.openstreetmap.org/copyright ville være
fint nok - Andre må overtage og få afklaret dette. Det har kørt for længe i ring denne diskussion.


Vh Søren Johannessen


2016-04-21 14:15 GMT+02:00  <sfromis at gmail.com>:
> En plausibel tolkning af licensen er at kildeangivelse skal fremgå af 
> web sider (og apps) hvor slutbrugere kan finde bygningsdata. Kan 
> udnyttere af OSM data forpligtes til dette? En kildeangivelse godt 
> gemt i OSM rådata er næppe nok hvis/når en app skærer et udvalg til et 
> bestemt formål. Altså set fra et ikke-advokat perspektiv.
>
> Google Maps har ofte en markering i bunden, med kildeangivelse for 
> data og billeder, som fx hvis jeg kikker på Tyskland. Det ligner deres 
> løsning på krav om kildeangivelse.
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


Mere information om maillisten Talk-dk.