[Talk-dk] Motortrafikvej burde være motorroad=yes?

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Tir Feb 16 16:09:18 UTC 2016


Adrian Kern skrev:
> Det var nu mere om motortrafikveje egentlig ikke er motorroad=yes.

Beskrivelsen af motorroad 
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:motorroad) slutter med teksten:

Depending on interpretation, highway=trunk may imply motorroad=yes.

Indtil videre har vi i Danmark mappet efter at highway=trunk medfører 
motorroad=yes. På den ene side er jeg fint tilfreds med at undgå 
overflødige tags - på den anden side bør vi efter min mening tagge så 
tvivl undgås.

> Alternativt kan man jo også dokumenteret det i samme relation som du
> henviste til således alle highway=trunk blev dokumenteret motorroad=yes
> i Danmark.

Det synes jeg er en meget elegant løsning!

Så det har jeg straks gjort.

> Så kan det diskuteres motorroad=yes virkelig prøver at beskrive noget
> som en motortrafikvej, hvilket jeg mest alt tror pointen med tagget har
> været.

Det synes jeg er ret åbenlyst, at det gør.

> Der er et par steder hvor vi tagger highway=trunk, som vejdirektoratet
> bare siger er "øvrige vej". Fx i Svendborg, hvor motorvejen slutter med
> at være motorvej, men forsætter igennem en større del af byen. Nu ved
> jeg ikke hvad den er skiltet med, men den bygget med fuld adskillelse
> fra anden trafik. Udmidbart syntes jeg det er fordelagtigt at den er
> tagget =trunk fordi det er en større vej en typiske =primary veje.
>
> Til forskel har vi Odenses Østre Ringvej. Den er tagget =primary og
> vejdirektoratet mener også at dette ikke er en motortrafikvej. Selve
> anlægget er en 1 bane i hver retning, ingen midterrabat, ingen cykler
> eller fodgængere, adskilt fra alle lyskryds og sat til 70 km/t. Hvis
> vejen var 80 km/t, ville selve anlægget sådan set være motortrafikvej,
> selvom hverken kommune eller vejdirektoratet siger dette. (bortset fra
> at mange nye motortrafikveje i dag er 2+1 veje, eller at de typisk har
> nødstationer)
> Jeg ville overveje om den ringvej ikke burde være =trunk selvom det
> officielt ikke er en motortrafikvej.

Ligesom med motorveje handler det ikke om, hvad man selv eller 
forskellige myndigheder synes, men udelukkende om, hvordan vejen er skiltet.

> Mange rundkørelser er =primary isteden for =trunk, selvom en
> motortrafikvej fortsætter på begge sider af den. Er det noget vi vil
> fortsætte med at gøre, eller vil vi lave det om?

Normalt plejer jeg at lade den største vej vinde - hvis en primary og en 
secondary mødes, plejer jeg at markere rundkørslen som highway:primary.

Men i tilfældet med motortrafikveje vil det jo betyde, at cyklister og 
fodgængere ikke kan bruge rundkørslen til at bevæge sig ad rundkørslen.

Så der ville jeg nok vælge highway=trunk og så eksplicit sætte 
motorroad=no, bicycle:yes, foot=yes, medmindre der er separat (cykel)sti.

- Jørgen
Mere information om maillisten Talk-dk.