[Talk-dk] Motortrafikvej burde være motorroad=yes?

Adrian Kern tejnkern at gmail.com
Tir Feb 16 19:13:06 UTC 2016


PS: hvis det var utydeligt, så mener jeg motorroad=yes diskussionen er
afklaret eftersom det nu er beskrevet i "defaults" relationen.

2016-02-16 20:09 GMT+01:00 Adrian Kern <tejnkern at gmail.com>:

> Nu mente jeg heller ikke at alt skulle presses ned i samme referenceramme.
> Du har helt at det kan af gode grunde ikke lade så gøre. Men når vi kan, så
> syntes vi bør prøve. Også er det jo logisk at tildels følge hvad vores
> naboer gør.
>
> Mit eksempel med Svendborg var bare eksempel på hvornår OSM ikke fulgte
> det regler vi havde, og hvad ideen med det var. Havde ikke set den var
> fornylig redigeret.
>
> Men udover det. En grund jeg har til at ændre noget / tilføje noget,
> skulle være det eksempel med Odenses Østre Ringvej. Og det baserer sig mest
> at jeg tilfældigt brugte den for ikke så lang tid siden. Men da jeg ville
> bruge openstreetmap til at faktisk finde hvilken vej jeg havde kørt, kunne
> jeg ikke let finde den (er overhovedet ikke stedbekendt på Fyn). Når jeg
> havde kørt på en vejanlæg med ramper osv, så var min intuition at sådan et
> vej let ville fremgå på kortet. Derimod er den kun anført som =secondary.
>
> Nu skal man selvfølgelig ikke bare gøre den til =trunk bare fordi den skal
> være mere tydelig (det ville jo være at tagge for renderen). Især eftersom
> det er tydeligt at vi kun vil bruge =trunk for motortrafikveje. Og her
> ligger så kerne. Hvis vi reelt har veje i Danmark som har betydende form
> udover hvordan de officielt er beskrevet så er der værdi i at finde en måde
> at inkorporere det. Så kan eventuelle alternative kort vise dette. Måske
> kan vi bare tilføje ekstra tags. Men som diskussionen er fremskredet er jeg
> mere usikker hvordan og hvornår. Eneste eksempel på et tag der på nogen
> måde er i nærheden er det forslået tag expressway=yes.
>
> Du sigde at vi ikke har noget tertiært vejnet, hvilket er jo sandt nok.
> Men var også massere kommuner som opdeler vejene i forskellige klasser. For
> eksempel opdeler Odense deres trafikveje i fordelingsveje og
> gennemfartsveje. Det har ikke nogen betydning når du sider i bilen og skal
> finde en rute, men det kan have nogen betydning for hvor vigtig og stor en
> vej er. Hvilket igen kan indikere hvilken veje der er bedst at tage.
>
> Men udmiddelbart må jeg jo nok lade det ligge, da jeg ikke har nogen
> komplet ide. Og hvis vi begynder at tagge selve anlægsformen af vejene er
> der mange overvejelser at gøre.
>
>
>
>
> 2016-02-16 19:19 GMT+01:00 Rasmus Vendelboe <r.vendelboe+osm at gmail.com>:
>
>> Jeg kan se jeg skal slå farver i JOSM til igen :). Beklager, du har ret.
>> Den er rettet af MicDK for 2 uger siden [1]. Vejdirektoratet har ikke
>> beskrevet noget projekt på strækningen, og statsvejnettet 2015's rapport
>> viser ikke at der skulle være tale om en motortrafikvej. Har du forhørt dig
>> hos MicDK før du skrev til mailinglisten
>>
>> >>Er en af primær ideerne ved openstreetmap ikke at man laver en global
>> kort?
>> Nej da. Vi kan ikke presse alt ned i samme referenceramme og vi bør
>> heller ikke gøre det. Nomenklaturen i OSM er udlagt efter det britiske
>> vejsystem og vi divergerer på flere punkter fra den i Danmark. Vi har
>> for eksempel ikke noget tertiært vejnet. Hvis motorway=yes giver mening i
>> Norge og Tyskland så er det jo bare godt for dem. Vi skal vel ikke
>> implementere alle tags bare fordi de er til rådighed og andre bruger dem?
>>
>> >>Hvad er svært så at forstå.
>> Jeg har svært ved at forstå hvad vi opnår ved at implementere din ide.
>> Hvad er vores case: Hvad vinder vi ved det her? Hvordan gør det OSM bedre?
>> Opvejer fordelene ulemperne? OSM har jo historisk været et show it, don't
>> tell it projekt, så meget lange forklaringer plejer ikke at være et godt
>> tegn :).
>>
>> [1] https://www.openstreetmap.org/changeset/36856979
>>
>> Med venlig hilsen
>> Rasmus Vendelboe
>>
>> 2016-02-16 18:36 GMT+01:00 Adrian Kern <tejnkern at gmail.com>:
>>
>>> Du tag fejl når du siger den allerede er tagget som =primary. Den går
>>> fra at være motorway til trunk til primary. Kik efter inde i selve
>>> Svendborg, det er der den er tagget som =trunk.
>>>
>>> Hvorfor? Vi er da ikke underlagt hverken norske eller tyske normer og
>>>> retningslinjer?
>>>
>>>
>>> Nu må du da holde op. Er en af primær ideerne ved openstreetmap ikke at
>>> man laver en global kort? Der er en grund til at vi bruger samme tag i
>>> forskellige lande. Desuden er det jo let fikset ved at give highway=trunk
>>> et default med motorroad=yes, som Jørgen vist nok gjorde. Lidt koordinering
>>> med lande nær os gør jo ikke ondt.
>>>
>>> Ikke forstået. En motortrafikvej er en kun og kun en motortrafikvej når
>>>> den er skiltet som sådan. Se færdselslovens §2 stk. 16. Grenåvej i Århus N
>>>> er af den type 80km/t vej som du beskriver. Det er en sekundærvej.
>>>>
>>>
>>> Hvad er svært så at forstå. At der er veje som ikke er motortrafikveje
>>> som fordelagtig kunne tagges anderledes end bare =primary, præcis fordi de
>>> har et anlæg som er større end en normal landevej. Hvorvidt forskellige
>>> data-brugere så vil bruge dem er jo lidt et andet spørgsmål. Hvad den
>>> tagging burde være er jeg stadig uklart på, og derfor lægger jeg op til
>>> diskussion, og hvorfor jeg taget eksempel i den brug vi allerede har. Det
>>> står jo klart at du mener vi bare skal fikse vejen i Svendborg, og det er
>>> jo let gjort.
>>>
>>>
>>> 2016-02-16 18:15 GMT+01:00 Rasmus Vendelboe <r.vendelboe+osm at gmail.com>:
>>>
>>>> >>Så ifølge de regler vi har burde den ændres til highway=primary
>>>> (eftersom det er en primær rute) + bicyle=no + foot=no.
>>>>
>>>> Når jeg kigger på den, så er den allerede tagget (korrekt) som
>>>> highway=primary. Vi har derimod det modsatte problem. Den del af vejen som
>>>> er på Langeland er, efter min bedste hukommelse, netop motortrafikvej men
>>>> er pt. tagget som hovedvej.
>>>>
>>>> Med venlig hilsen
>>>> Rasmus Vendelboe
>>>>
>>>> 2016-02-16 17:53 GMT+01:00 Adrian Kern <tejnkern at gmail.com>:
>>>>
>>>>>
>>>>> Ligesom med motorveje handler det ikke om, hvad man selv eller
>>>>>> forskellige myndigheder synes, men udelukkende om, hvordan vejen er skiltet.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Vejen i Svendborg skiltes udelukket med ophøring af motorvej, ifølge
>>>>> de få Mapillary billeder der eksisterer. Så selvom den rent anlægningsvis
>>>>> har 2 spor og har påkørselsramper, er det ikke andet end en landevej (må
>>>>> jeg antage). Der er desværre ikke Mapillary billeder fra den modsatte
>>>>> retning.
>>>>>
>>>>> Så ifølge de regler vi har burde den ændres til highway=primary
>>>>> (eftersom det er en primær rute) + bicyle=no + foot=no. Jeg ved ikke helt
>>>>> hvor vild jeg er med den ide. Når man kikker på et kort er det jo dejligt
>>>>> at få påpegede de veje som er større og hurtigere end andre. Generelt har
>>>>> landeveje og motortrafikveje samme maks hastighed, men motortrafikveje er
>>>>> typisk hurtigere givent de har langt færre overskæringer (kryds og
>>>>> sideveje). Når vi nu har vej som ikke har de overskæringer, men af diverse
>>>>> grunde ikke skiltet som motortrafikvej, så er det stadig dejligt at blive
>>>>> gjort opmærksom på den på et kort.
>>>>>
>>>>> Jeg ved ikke helt hvad det bedste ville være. En mulighed er at bare
>>>>> lade den være som den er (highway=trunk). Alternativt kunne man tagge den
>>>>> (highway=trunk + motorroad=no). Eftersom vi stadig har de bicycle=no +
>>>>> foot=no defaults på =trunk behøver vi ikke nærmere at tagge den (eftersom
>>>>> motorroad=no på ingen måde er en tilkendegivelse af at cykler og fodgængere
>>>>> må benytte den).
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Talk-dk mailing list
>>>>> Talk-dk at openstreetmap.org
>>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-dk mailing list
>>>> Talk-dk at openstreetmap.org
>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>>>
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-dk mailing list
>>> Talk-dk at openstreetmap.org
>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20160216/f5eda555/attachment-0001.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.