[Talk-dk] Vandreruten Havneruten

Michael Andersen hjart at milvus.dk
Tor Maj 26 10:00:01 UTC 2016


Hej

Der er nu to forskellige ruter i denne forbindelse: En cykelrute som jeg 
startede (http://www.openstreetmap.org/relation/6199242), men kom fra og 
glemte (undskyld) og som Sonny nu har fuldført (tak) og en mere kompleks 
gangrute http://www.openstreetmap.org/relation/6250557, som helt og holdent 
skyldes Sonny.

Men der er altså kun brug for den ene?

/Hjart

Torsdag den 26. maj 2016 09:36:12 skrev Emil Tin:
> Hej Sonny,
> 
> Jeg har hørt tilbage fra min kollega. Hun synes det ser korrekt ud, bortset
> fra at Innerhavnsbroen ikke er åbnet endnu.
 
> 
> Det officielle navne på ruten er ”Havneruten”, så ikke noget med gangrute.
> Det er desuden en cykelrute, så den bør tagges i henhold til:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cycle_routes#Relations
> 
> fx med:
> 
> type=route
> route=bicycle
> network=lcn    (local cycle network)
> roundtrip=yes
> 
> 
> Der er fortove og cykelbaner (en cykelbaner er når der kun er malet på
> vejen, og der ikke er kantstent) på Knippelsbro og Langebro, men ikke
> cykelstier.
 
> Innerhavnsbroen er ikke åbnet endnu.
> 
> 
> 
> 
> Med venlig hilsen
> Emil Tin
> IT- og Processpecialist
> Trafik
> _______________________________
> KØBENHAVNS KOMMUNE
> Teknik- og Miljøforvaltningen
> Byens Anvendelse
> Njalsgade 13, 1035
> Postboks 380
> 2300 København S
> Direkte
> 
> 2369 5986
> 
> Mobil
> 
> 2369 5986
> 
> Email
> 
> zf0f at tmf.kk.dk<mailto:zf0f at tmf.kk.dk>
> 
> EAN
> 
> 5798009493149
> 
> 
> Fra: Sonny B. Andersen [mailto:sba at bukhmark.dk]
> Sendt: 24. maj 2016 17:05
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: [Talk-dk] Vandreruten Havneruten
> 
> 
> Jeg har nu langt ”gangruten” (pudsigt udtryk, aldrig hørt før!) ind på
> kortet under relation 6250557.
 Jeg har fulgt cykelruten, som jeg i øvrigt
> har gjort færdig nordøst for Knippelsbro, men ikke slavisk, fx ville jeg så
> vidt muligt gå langs med kajen i stedet for Islands Brygge. Det undrer mig
> i øvrigt, at cykelruten ikke bruger Cykelslangen i Sydhavnen. Der mangler
> fortove og cykelstier på Langebro og Knippelsbro. Med forbehold for fejl og
> mangler, idet dette er rent skrivebordsarbejde (selv om jeg har boet i
> København i 10 år). 
> /sba-dk
Mere information om maillisten Talk-dk.