[Talk-dk] Vedr. indlæsning af data vedr. hastigshedsgrænser

Michael Andersen hjart at milvus.dk
Tor Feb 2 22:30:43 UTC 2017


Hej Morten

Der er med hensyn til opdatering af hastighedsgrænser i OSM ikke nogen reel 
vej udenom det manuelle arbejde.

Bemærk at vi på internationalt plan har en del erfaringer med automatiske 
redigeringer, som langt fra altid har været heldigt udført og at vi af netop 
den grund har meget strikse regler med hensyn til den slags: https://
wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_edits.

Med mit kendskab til OSM og IT kan jeg ikke forestille mig at et forsøg på 
automatisk opdatering/"indlæsning" af hastighedsgrænser kan gå godt, så 
desværre.

Regn med at forsøg af denne art uden forudgående grundig konsultation med 
først og fremmest denne liste, næsten med sikkerhed vil blive rullet tilbage.

Mvh Hjart

On torsdag den 2. februar 2017 22.56.53 CET Morten Rüsz wrote:
> Hej alle.
> 
> Jeg arbejder på et trafiksikkerhedsprojekt, hvor vi benytter os af data fra
> OSM. I den forbindelse forsøger vi at finde ud af, om det er muligt at
> opdatere hastighedsgrænserne ved at indlæse dem, frem for at skulle
> opdatere dem manuelt.
> 
> Kan I hjælpe mig med dette? Helt konkret vil jeg gerne have hjælp til/viden
> om følgende:
> 
> 
>    1. *Hvilke dataformater kan anvendes til at uploade hastighedsgrænser i
>    OSM? *Omkring 60 % af kommunerne anvender Vejdirektoratets platform
>    Vejman.dk og jeg er i dialog med med dem, for at blive klogere på, hvilke
> dataformater de er i stand til at levere hastighedsdata i.
>    2. *Hvordan indlæser jeg større datamængder vedr. hastighedsgrænser?* Er
>    der nogen der erfaringer med dette?
> 
> Vejdirektoratet har desværre ikke mulighed for at dele dataene med mig (ud
> over statsvejnettet), da det er kommunerne der ejer dataene. Derfor er vi
> nødt til at henvende os til dem enkeltvis. Det er jeg dog villig til at
> gøre, hvis jeg kan finde en enkel løsning mht. at få indlæst disse i OSM.
> 
> De øvrige kommuner anvender en eller flere andre platforme. Dette har jeg
> endnu ikke undersøgt nærmere.
> 
> Jeg er ikke selv specielt it-kyndig, hvorfor jeg vil sætte pris på, at
> eventuelle svar tager hensyn til dette handicap :o)
> 
> Håber at I er stand til at hjælpe mig og ser frem til at høre fra jer.
> 
> 
> Med venlig hilsen
> Morten Rüsz
> (mobil: 30209039)

Mere information om maillisten Talk-dk.