[Talk-dk] Vedr. indlæsning af data vedr. hastigshedsgrænser

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Tor Feb 2 22:45:04 UTC 2017


Morten Rüsz skrev:
> I den forbindelse forsøger vi at finde ud af, om det er muligt
> at opdatere hastighedsgrænserne ved at indlæse dem, frem for at skulle
> opdatere dem manuelt.

Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne få bedre hastighedsgrænser i OSM.

>  1. Hvilke dataformater kan anvendes til at uploade hastighedsgrænser i
>     OSM?

OSM XML.

Se http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML

>  2. Hvordan indlæser jeg større datamængder vedr.
>     hastighedsgrænser?

Med API'et.

Se http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6


Det store problem med hastighedsgrænser er at matche
kommunernes/vejdirektoratets veje med OSM's veje.


Jeg vil tro, at der findes værktøjer til dette - jeg har dog ikke selv
erfaringer med det.

Næste problem er, at vejene ikke nødvendigvis er opdelt ens i alle
systemer. Selvom vejen ligger samme sted, kan den være tegnet med
forskellige punkter og være opdelt forskellige steder.


Forestil dig den samme vej i henholdsvis Vejdirektoratets system og i OSM.

VD:  1+++2+++3-----------4------5
OSM: A++B----------C--D===E=F=G=H


Vejdirektoratets vej består af to veje: 1-2-3 og 3-4-5.
I OSM er den tegnet som tre veje: A-B, B-C-D og D-E-F-G-H.

Lad os så sige, at VD oplyser at vejstykket 1-2-3 har hastighedsgrænse
60km/t og stykket 3-4-5 har hastighedsgrænse 50km/t.

Vi kan muligvis automatisk finde ud af, at hele A-B ligger oven i 1-2-3
og derfor skal have 60 km/t. Og hele D-E-F-G-H ligger oven i 3-4-5 og
skal derfor have 50km/t.

Men hvad med B-C-D? Noget af den ligger over 1-2-3 og noget over 3-4-5.
Der er ikke engang et punkt i OSM, der svarer til 3. Måske går vejen i
OSM ikke engang præcist igennem 3.

Løsningen er at indsætte et nyt punkt, der hvor 3 er tættest på B-C-D.
Lad os kalde det nye punkt X.

B-C-D skal så opdeles i to veje: B-X (60 km/t) og X-C-D (50 km/t).Ovenstående eksempel er det simpleste, man kommer ud for. Der er langt
mere komplicerede eksempler, f.x. hvor et vejstykke er tegnet som én vej
i det ene system og to parallelle veje i det andet system. Og mærkelige
kryds. Og cykelstier. Og veje i flere lag (f.x. broer). Og....

Det kan nok godt gøres automatisk langt hen ad vejen, men det er ikke
"bare lige".Er der andre på listen, der har erfaring med værktøjer til at matche
veje mellem forskellige systemer?


- Jørgen
Mere information om maillisten Talk-dk.