[Talk-dk] Vedr. indlæsning af data vedr. hastigshedsgrænser

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Tir Feb 7 20:48:35 UTC 2017


På Tue, 7 Feb 2017 06:40:49 +0100
Morten Rüsz <mortenrusz at gmail.com> skrev:
> Hej Jørgen.
> 
> Det lyder som en god idé med kildehenvisning (må indrømme, at jeg
> ikke var så opmærksom på, da jeg opdaterede hastighedsdata for Viborg
> Kommune). Der vil formentig være tale om en høj grad af sofa-mapping
> i dette tilfælde.

source:maxspeed er endnu vigtigere efter min mening.
 
> Som det ser ud nu, som det også fremgår af itoworld, så er der meget
> få hastighedsdata, så sandsynligheden for at korrekte oplysninger
> rettes til forkerte er relativt lille.

Jeg er ikke sikker på at der er så få i forhold til hvor mange, der
burde være.

Vi har i det store og hele kun mappet udtagelser fra defaultværdierne
for vejtyperne.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Maxspeed#Denmark

Og jeg tror at vi har fået en pænt stor del af dem på plads.

> Dertil kommer, at vi i vores
> projekt forventer at indsamle oplysninger om uoverensstemmelser
> mellem den faktiske hastighedsgrænse og OSM-hastighedsgrænsen. Det
> giver mulighed for hurtigt at samle op på og rette fejl.

Ja.

> Man skal desuden være opmærksom på, at der er fire former for
> hastighedsgrænser:
> 
> 
>  - Gældende hastighed – Er i princippet den generelle hastighed med
>  mindre der er skiltet eller variable tavler.
>  - Generel hastighed – Er den generelle hastighed hvis der ikke er
>  skiltet.
>  - Skiltet hastighed – Er den skiltede hastighed.
>  - Variable tavler – Hvis der er variable tavler ændres hastigheden
>  løbende.
> 
> 
> Hvordan håndteres sidstnævnte i OSM?

Et eksempel er:
http://www.openstreetmap.org/way/24449368
 
> Hvis jeg kan indsamle data i Shape-format (som angiveligt skulle være
> et gængs GIS-format), er det så muligt at indlæse i en WMS-løsning?


Måske. Men kan du ikke finde ud af hvad du kan få og uploade et
eksempel.

Personligt synes jeg det ville være dejligt med noget enkelt
JSON-data, som man kunne arbejde på med python-scripts og Leaflet.

Lidt som jeg gør med FVST restauranter:
 http://digitalfrihed.dk/restaurants/all.html

> Mvh Morten
> 
> Den 6. februar 2017 kl. 15.12 skrev Jørgen Elgaard Larsen
> <jel at elgaard.net>:
> 
> > Morten Rüsz skrev:
> > 
> >> hvis man ved at klikke et nyt lag af data (kommunale
> >> hastighedsgrænser) frem og så kan sammenligne med farvekoder og
> >> ændre, så kan det ikke gøres meget lettere.
> >> 
> >
> > Ja, det ville være godt.
> >
> > Vi har jo en tradition for at sætte kilde på hastighedsgrænser. Har
> > man f.x. sat den efter at have set et skilte, sætter man
> >  source:maxspeed=sign.
> >
> > Det kunne være godt, hvis vi kunne finde en konsistent måde at
> > angive, at kilden er sofamapning fra kommunale grænser. Eksempelvis
> >  source:maxspeed:Viborg Kommune VejMan
> >
> > Men det kræver jo, at et overlay på en eller anden måde er markeret
> > med kildeoplysninger. Kan det lade sig gøre? Evt. kan man have et
> > overlay pr. kilde.
> >
> >
> > I alle tilfælde: Når man sofamapper, skal man naturligvis være
> > forsigtig, hvis der er sat en anden hastighedsgrænse på en vej i
> > OSM end den, der fremgår af kommunens data. Især hvis der er sat
> > source:maxspeed=sign. I det tilfælde kan der være tale om:
> >
> > 1. Der har engang stået et skilt, men det er nu fjernet/udskiftet.
> > 2. Der står stadig et skilt, men kommunen har ikke registreret det.
> > 3. Den oprindelige mapper har lavet en fejl.
> >
> > Det overordnede princip er jo, at vi mapper den fysiske verden, så
> > hvis man ikke kan afgøre, hvad der er korrekt, må man kigge på
> > Mapillary eller tage ud i virkeligheden og kigge. Alternativt må
> > man angive, at hastigheden er usikker, f.x. med
> >  fixme:maxspeed=Municipal data says 60km/h. Check sign on site.
> >
> > Der er ikke noget mere irriterende end hvis man har været ude i
> > virkeligheden for at observere vejskilte, og så en sofamapper
> > ændrer ens arbejde, fordi noget fejlbehæftet offentlig data siger
> > noget andet end virkeligheden.
> >
> > - Jørgen
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> > 
Mere information om maillisten Talk-dk.