[Talk-dk] 20 fejl.

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Tor Sep 21 11:03:58 UTC 2017


On Thu, 21 Sep 2017 06:58:53 +0000
Emil Tin <ZF0F at tmf.kk.dk> wrote:

> Det kan hjælpe med at identificere fejl i kortet. Det er lavet ved
> hjælp af OSRM, for baggrund se:
> https://github.com/Project-OSRM/osrm-backend/pull/4160
> 
> Jeg er usikker på om kortet bliver opdateret.


B-Jazz har en forbedret udgave som bliver opdateret:
https://github.com/b-jazz/sharp-turns-onto-ramps/blob/master/maps/europe/denmark.geojson

> 
> Der er også OSM Inspector på:
> 
> https://tools.geofabrik.de/osmi/


Jeg har kigget på flere af den slags værktøjer.

Hvis fx en ensretning er vendt forkert så kan vi være heldige, at det
betyder, at der er veje, der ikke kan nås fra resten af vejnettet, og
så vil det blive opdaget af mange værktøjer.


Men fejlene i mit galleri, er der mig bekendt ikke nogen værktøjer, der
kan opdage.

Det burde være muligt at opdage nogen af dem automatisk.

Fx en ikke-ensrettet vej, der deler sig i to veje som er ensrettede
i samme retning og som mødes igen i samme punkt eller rammer den samme
vej (rundkørsel.)> 
> Med venlig hilsen
> 
> Emil Tin
> IT- og Processpecialist
> Trafik
> _______________________________
> KØBENHAVNS KOMMUNE
> Teknik- og Miljøforvaltningen
> Byens Anvendelse
> 
> Njalsgade 13, 1035
> Postboks 380
> 2300 København S
> 
> Direkte 2369 5986
> Mobil 2369 5986
> E-mail zf0f at tmf.kk.dk
> EAN 5798009809452
> 
> 
> 
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Niels Elgaard Larsen [mailto:elgaard at agol.dk] 
> Sendt: 20. september 2017 22:10
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: [Talk-dk] 20 fejl.
> 
> Jeg har i de sidste par uger gennemgået rundkørsler, afkørsler og
> udfletninger i Danmark.
> 
> Jeg har fundet en del ret alvorlige fejl, som alle drejer sig om
> ensretninger.
> 
> Jeg har lavet et lille galleri med nogle af fejlene:
> 
> https://agol.dk/osm/fejlgal/
> 
> for at illustrere, hvad vi skal blive bedre til at opdage.
> (alle de illustrerede fejl har jeg naturligvis allerede rettet i OSM)
> 
> For mange af fejlene har været der i mange år uden at nogen har
> opdaget dem.
> 
> Efterhånden som vi forfiner kortet, laver vi flere og flere korte
> ensrettede vejstykker. Og så er det vigtigt, at vi er meget
> omhyggelige med at vende ensretningerne rigtigt. For hvis vi gør det
> forkert, er det tydeligvis svært at opdage. Nok fordi ruteberegnere
> altid vil rute os udenom problemerne.
> 
> --
> Niels Elgaard Larsen
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
Mere information om maillisten Talk-dk.