[Talk-dk] Holdninger til ændringer i tagning af adresser

Jonathan Hougaard hougaardjk at gmail.com
Man Maj 7 15:41:52 UTC 2018


Hej Jørgen


- Hvis man manuelt retter placeringen af en adresse i OSM, bør man 
samtidig kontakte den lokale kommune, der kan rette placeringen af 
adressen i DAR. Imens denne opdatering pågår, kan man sætte 
autoaws=ignore på adressenoden, der så ikke vil blive automatisk 
opdateret. Det er vigtigt at huske at fjerne dette tag igen, når fejlen 
er blevet rettet i DAR. Jeg vil lige overveje, hvordan jeg evt. kan 
generere en advarsel, hvis en eksisterende adresse flyttes en hvis distance.

- Adresser bliver sammenlignet på 7 forskellige punkter. Hvis du skal 
kunne definere, at kun et eller flere af disse punkter skal ignoreres 
(f.eks. at der på en bestemt adresse ikke skal foretages automatiske 
rettelser af husnummeret og kommunens navn), giver det alt for mange 
ombinationsmuligheder af tags som skal ignoreres eller ikke ignoreres. 
Det er ikke praktisk muligt at tage højde for så mange forskellige 
kombinationer. autoaws=ignore en tænkt som en midlertidig løsning, 
indtil fejlen bliver rettet af kommunen i DAR. Derfor må man, hvis man 
bruger det tag, påtage sig det ansvar det er, at holde adressen 
opdateret indtil det igen fjernes.

- Hvorfor tænker du ikke, at adresser med ois:fixme skal rettes? Jeg vil 
meget gerne høre argumenterne bag den holdning. Se diskussionen her: 
https://www.openstreetmap.org/changeset/58691225

- Tanken er, at scriptet bliver køre automatisk f.eks. hver 3. time. Med 
de 1090 postnumre der findes i dag, vil det svare til at hvert 
postnummer bliver opdateret cirka hver 4-5 måned. Afhængig af hvilken 
hosting der viser sig at være tilgængelig, kan dette tal ændre sig. Jeg 
vil gerne tilføje en mulighed for, at opdatering af et enkelt postnummer 
kan startes manuelt.

- Det lyder som en opgave, der er bedre varetaget af noget (semi-)manuel 
validering. Måske kan der være tilfælde, hvor det giver mening af have 
den samme adresse sat på flere noder. Det er næsten umuligt at 
programmere noget automatik, der uden manuel indblanding kan vurdere 
hvad der skal ske, hvis der er flere noder der indeholder det samme data.


Mvh.

Jonathan


On 07/05/2018 16:29, Jørgen Elgaard Larsen wrote:
> Jonathan Hougaard skrev:
>> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AutoAWS#Description_of_the_Script_Workflow 
>> samt dennes talk side: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:AutoAWS
>>
>> Hvis der er kommentarer til disse, modtager jeg dem gerne snarest 
>
> Overordnet ser det fint ud.
>
> Enkelte kommentarer:
> * Enkelte adressepunkter har en helt forkert placering i DAR. Nogle
>   gange bliver de flyttet manuelt af mappere. Så måske skulle du sætte
>   en fixme på adressepunkter, der flyttes længere end f.x. 500m af
>   AutoAWS?
>
> * I stedet for autoaws=ignore kunne man have f.x autoaws:ignore=all,
>   autoaws:ignore=coordinates etc.
>
> * I første omgang bør du ikke pille ved adresser mærket ois:fixme=*
>
> * Det ville være godt, hvis man kunne udløse en import af en enkelt
>   kommune/vejkode, f.x. fra oisfixes.
>
> * Hvis du tilføjer adressepunkter, er det nok værd at undersøge, om der
>   findes et lignende adressepunkt i nærheden uden osak:identifier.
>   Alternativt skal vi måske bare have et værktøj til at finde den
>   slags...
>
> - Jørgen
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
Mere information om maillisten Talk-dk.