[Talk-dk] Kommuner og Mapillary

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Tir Apr 2 17:10:44 UTC 2019


Wow, der er kommet nogle gode billeder på Mapillary.
Jeg faldt over dem i Furesø kommune.

https://www.mapillary.com/app/?focus=photo&pKey=5lioQqVCTsiOan-WnWtROQ&signs=true&lat=55.80703333333333&lng=12.383605555555555&z=17&x=0.47413493951439256&y=0.46361113845770635&zoom=0

Og Ballerup er åbenbart også på vej:
https://ballerup.dk/sites/default/files/04_-_samlet_oversigt_over_direktionens_forslag_til_omstillingscases_til_budget_2019.pdf


==
Kort opsummering af forslaget
Center for By, Erhverv og Miljø har kontrakt med COWI a/s vedr.
gadefotografering af kommunen, hvor der hvert år dækkes 1/3 af kommunen.
Omstillingsforslaget går ud på at tage gadefotos i crowdsourcing
værktøjet ”Mapillary” som erstatning for COWIs Gadefoto. De billeder,
som tages, er herefter frit tilgængelige for borgere, forskere og
virksomheder.

Finansiering
Der betales pt. 50.000 kr. om året for Cowis ydelse. Eftersom Mapillary
er open source, er der brug for indkøb af tre 360 graders kameraer á
10.000 kr. Der kan derudover komme udgifter til studentermedhjælpere, så
det sikres, at alle ønskede strækninger bliver fotograferet.
Investeringer det første år og driftsomkostninger de efterfølgende år
vurderes derfor at være hhv. 30.000 kr. i 2019 og 10.000 kr. de
efterfølgende år. Disse udgifter afholdes inden for rammen.
Nettobesparelsen bliver derfor 20.000 kr. i 2019 og 40.000 kr. i hvert
af årene 2020 – 2022.
==

De nævner ikke OpenStreetmap. Men det er da den rigtige tankegang.
Lad os håbe at det spreder sig til alle kommuner.


-- 
Niels Elgaard LarsenMere information om maillisten Talk-dk.