Ja, det er jo klart ærgerligt at folk har brugt tid på at forbedre disse data uden at vide, at de ville blive opdateret (erstattet) senere.<br><br>Vi kommer vel ikke udenom at friske data vil være de bedste(?). <br><br>Indeholder databasen indikationer om, hvorvidt de enkelte adresser er endeligt placeret eller midlertidigt (upræcist) placeret ifbm. f.ek.s udstykning? I så fald kan du måske blot undlade at opdatere punkter, der er markeret som i sidste kategori?<br>
<br>Under alle omstændigheder kunne næste upload af KMS-data (samt stoppesteder benzinstationer o.lign) evt. indeholde kommentarfelter i alle nodes a'la "Node is updated from external database. Edits will be overwritten during updates". Eventuelt med tilføjelsen "Delete this comment to block future database updates"<br>
<br>Claus<br><br><div class="gmail_quote">Den 12. feb. 2010 01.28 skrev Peter Brodersen <span dir="ltr"><<a href="mailto:peter@ter.dk">peter@ter.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Hej,<br>
<br>
Jeg stod for adresse-importen, og arbejder også for at få et mere<br>
opdateret datasæt. Det betyder også, at jeg ved en opdatering regner<br>
med at slette de adressepunkter, jeg har importeret fra KMS for at<br>
erstatte dem med et friskt sæt (der vel at mærke er mere præcist)<br clear="all"></blockquote></div><br>-- <br>-- <br>Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul<br>Edvard Thomsens Vej 19, 5. th<br>DK-2300 KBH S<br>