<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18876"></HEAD>
<BODY style="MARGIN: 4px 4px 1px; FONT: 10pt Verdana">
<DIV>Hej alle.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Der er umiddelbart 3 muligheder for at undgå at flytte eller dublere adressenoder:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>1. Der tilføjes kun data, der ikke allerede eksisterer i OSM.</DIV>
<DIV>Som nøgle til at identificere adresser entydigt, bruges postnummer, gade og nummer (addr:postcode, addr:street og addr:housenumber).</DIV>
<DIV>Derved vil de sammenklumpede data, som tråden startede med, stadig ligge sammenklumpet. Adresser, som vi selv har oprettet, vil ikke blive ændret (jeg tror på at en OSM-opmåler placerer en adresse lige så præcist som KMS, så det er OK).</DIV>
<DIV>Det vil altså kun tilføje data i nye boligområder, hvor der ikke har været en OSMer forbi.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>2. Der kigges på historik, som Kent foreslår. </DIV>
<DIV>Hvis der findes historik ud over oprettelsen, røres noden ikke.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>3. Når vi indtegner en vej, fjerner vi source=KMS-taggen fra de omkringliggende KMS-baserede nodes som tegn til at noden skal blive liggende.</DIV>
<DIV>Alternativt kan man ændre source-taggen fra "kms (2002)" til "kms".</DIV>
<DIV>Eller, hvis source-taggen skal blive stående, kan vi fjerne kms:street_name og kms:house_no, da de er redundante.</DIV>
<DIV>Det betyder så at vi alle skal gennemgå vores veje. Men det er vel alligevel så koldt, at det er småt med opmålingen? ;)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Husk at man kan markere en blok af nodes, og lave ændringen for hele blokken. Så opgaven er ikke helt så håbløst stor, som man umiddelbart skulle tro.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>mvh. Erik Klausen</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><BR>>>> Morten Jagd Christensen (MJC)<MJC@thrane.com> 12-02-2010 10:45 >>><BR>Hej <BR><BR>Jeg er helt hy i dette forum, men har også med lokalkendskab<BR>flyttet adresser - for eksempel på Gentofte hospital hvor de<BR>alle lå oven i hinanden.<BR><BR>Jeg kan nok leve med at skulle ændre det igen, men det vil så nok <BR>være en god ide at vi får et tag vi kan bruge der viser <BR>at disse er placeret manuelt efter lokal viden.<BR><BR>Jeg synes ideen med at importere gode data fra MKS er rigtig god, men<BR>synes på den anden side ikke det holder at hvergang det sker må<BR>vi regne med at vores ændringer slettes!<BR><BR>Nogen andre ideer her?<BR><BR>/Morten<BR><BR>-----Original Message-----<BR>From: talk-dk-bounces@openstreetmap.org [mailto:talk-dk-bounces@openstreetmap.org] On Behalf Of Morten Siebuhr<BR>Sent: Friday, February 12, 2010 9:28 AM<BR>To: OpenStreetMap Denmark<BR>Subject: Re: [Talk-dk]Svar: Re: Adresser over på hinanden<BR><BR>Peter Brodersen skrev:<BR>> Hej,<BR>> <BR>> Jeg stod for adresse-importen, og arbejder også for at få et mere <BR>> opdateret datasæt. Det betyder også, at jeg ved en opdatering regner <BR>> med at slette de adressepunkter, jeg har importeret fra KMS for at <BR>> erstatte dem med et friskt sæt (der vel at mærke er mere præcist)<BR>> <BR>> Det betyder, at eventuelle ændringer også kan blive overskrevet i den <BR>> proces. Før næste import skal der dog lige gøres nogle tanker om <BR>> eksisterende adresser, der er blevet modificeret med øvrige tags.<BR>> <BR>> Så alt i alt er man velkommen til at flytte eksisterende punkter, men <BR>> man kan meget vel have i baghovedet, at de alligevel bliver rettet på <BR>> et tidspunkt og ens ændringer overskrevet. Der er derfor ingen grund <BR>> til at bruge en stor arbejdsindsats på at prøve at gøre en masse <BR>> punkter mere præcise.<BR><BR>Det er lidt sent at melde ud - jeg har i hvert fald flyttet en del af dem rundt i Københavnsområdet.<BR><BR>Vil det være muligt at checke om adressepunkterne er flyttet, før du sletter dem? Og, om muligt, springe de flyttede punkter over i den efterfølgende import af ny data?<BR><BR><BR>> Men hvis man lige går og er irriteret over nogle adressepunkters <BR>> dårlige placering, så er man naturligvis velkommen til at flytte dem<BR>> :-)<BR>> <BR>> Det samme gør sig gældende fra andre eksterne datakilder, vi kunne <BR>> forventes at importere med faste mellemrum, fx stoppesteder. Også her <BR>> kan man godt flytte dem, hvis det giver mere mening, men igen <BR>> risikerer man at ens ændringer bliver overskrevet ved næste import.<BR><BR>Er det en officiel OSM-politik, jeg har overset?<BR><BR><BR>> Idet der findes offentlige adresse-webservices (AWS) overvejer jeg at <BR>> lave et simpelt web-script, hvor man blot indtaster en adresse (eller <BR>> et OSM-node-id), hvorefter en frisk og præcis koordinat bliver hentet <BR>> fra AWS, og noden opdateret eller oprettet. Så kan vi da hurtigt få <BR>> rettet en håndfuld af de forkerte placeringer på en mere systematisk <BR>> måde, indtil vi har fået aftaler om et samlet datasæt på plads.<BR><BR>Jeg har også fundet AWS for nylig, og havde tanker i samme retning.<BR>Dog bed jeg mærke i at de ikke nævner nogen betingelser for brugen, ud over at den er 'fri'. IMHO skal det præciseres lidt...<BR><BR>--<BR>Morten Siebuhr<BR><sbhr@sbhr.dk><BR><BR>_______________________________________________<BR>Talk-dk mailing list<BR>Talk-dk@openstreetmap.org<BR><A href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</A><BR><BR>_______________________________________________<BR>Talk-dk mailing list<BR>Talk-dk@openstreetmap.org<BR><A href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</A><BR><BR></DIV></BODY></HTML>