Hej OSM'ere,<div><br></div><div>Jeg har, på vegne af os danske OSM-brugere, indhentet tilladelse fra Århus Universitetshospital Århus Sygehus til, at inkludere deres skitserede plantegninger over deres tre matrikler i OSMs datasæt. Der er umiddelbart nogle små uregelmæssigheder i skitserne som jeg, skal have styr på før jeg inkorporerer data, men min umiddelbare vurdering er, at det ikke er noget reelt problem når jeg lige har kigget på sagerne on-site igen.</div>
<div><br></div><div><br></div><div><br clear="all">Med venlig hilsen<br>Rasmus<br>
<br><br><div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ----------<br>From: <b class="gmail_sendername">Jakob Eriksen</b> <span dir="ltr"><jakoerik[at]<a href="http://rm.dk">rm.dk</a>></span><br>Date: 2010/3/1<br>
Subject: VS: Anmodning om brug af plantegninger af Århus Universitetshospital Århus Sygehus på <a href="http://openstreetmap.org">openstreetmap.org</a><br>To: "<a href="mailto:r.vendelboe@gmail.com">r.vendelboe@gmail.com</a>" <r.vendelboe[at]<a href="http://gmail.com">gmail.com</a>><br>
Cc: Thomas Balle Kristensen <tbk[at]<a href="http://aarhus.rm.dk">aarhus.rm.dk</a>><br><br><br>


<div lang="DA" link="blue" vlink="blue">

<div>

<p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri;font-weight:bold">Kære </span></font></b><b><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri;font-weight:bold">Rasmus Vendelboe,</span></font></b></p>


<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"> </span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><a href="http://openstreetmap.org" target="_blank">openstreetmap.org</a> er velkommen til at bruge plantegninger </span></font><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">af Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus under forudsætning af, at sygehuset er uden
ansvar eller forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse/opdatering af de
anvendte data.</span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"> </span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">Oversigtskort over de tre matrikler kan findes her:</span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><a href="http://www.aarhussygehus.dk/patient/v%c3%a6rd+at+vide/n%c3%a5r+du+skal+indl%c3%a6gges/kort" target="_blank">http://www.aarhussygehus.dk/patient/v%c3%a6rd+at+vide/n%c3%a5r+du+skal+indl%c3%a6gges/kort</a>?</span></font></p>


<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"> </span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">På denne hjemmeside vil ændringer i de fysiske rammer
løbende blive opdateret.</span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="2" color="maroon" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri;color:maroon"> </span></font></p>

<div>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><b><font size="1" color="#3f3002" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#3F3002;font-weight:bold">Med venlig hilsen</span></font></b></p>


<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><b><font size="1" color="#3f3002" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#3F3002;font-weight:bold"> </span></font></b></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><b><font size="1" color="#3f3002" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#3F3002;font-weight:bold">Jakob Eriksen</span></font></b><b><font size="1" color="#3f3002" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#3F3002;font-weight:bold"></span></font></b></p>


<div style="margin-bottom:6.0pt">

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><font size="1" color="#84715e" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#84715E">Tel. +45 8949 4599</span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><font size="1" color="#84715e" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#84715E">Planlægningsafdelingen ▪ Århus Sygehus</span></font></p>


<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><font size="1" color="#84715e" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#84715E">Nørrebrogade 44, Bygning 4, 1. sal ▪ DK-8000 Århus C</span></font><span style="margin-left:0px;margin-top:20px;width:220px;min-height:70px"><img width="220" height="70" src="cid:image002.jpg@01CAB928.B9C227E0" border="0"></span><font size="1" color="#84715e" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;line-height:150%;font-family:Verdana;color:#84715E"></span></font></p>


</div>

<div style="margin-bottom:11.0pt">

<p class="MsoNormal"><font size="1" color="#84715e" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Verdana;color:#84715E"> </span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="1" color="#84715e" face="Verdana"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Verdana;color:#84715E"> </span></font></p>

<p class="MsoNormal"><font size="3" color="maroon" face="Times New Roman"><span style="font-size:12.0pt;color:maroon"> </span></font></p>

</div>

</div>

<p class="MsoNormal"><font size="2" color="maroon" face="Calibri"><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri;color:maroon"> </span></font></p>

<div>

<div class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size:12.0pt">

<hr size="2" width="100%" align="center">

</span></font></div>

</div>

<div>

<p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;font-weight:bold">Fra:</span></font></b><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma">
<a href="mailto:r.vendelboe@gmail.com" target="_blank">r.vendelboe[at]gmail.com</a> [mailto:<a href="mailto:r.vendelboe@gmail.com" target="_blank">r.vendelboe[at]gmail.com</a>] <b><span style="font-weight:bold">På vegne af </span></b>Rasmus Vendelboe<br>

<b><span style="font-weight:bold">Sendt:</span></b> 21. januar 2010 20:38<br>
<b><span style="font-weight:bold">Til:</span></b> Århus - Sygehus<br>
<b><span style="font-weight:bold">Emne:</span></b> Anmodning om brug af
plantegninger af Århus Universitetshospital Århus Sygehus på <a href="http://openstreetmap.org" target="_blank">openstreetmap.org</a></span></font></p>

</div>

<p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size:12.0pt"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">Kære Århus Universitetshospital
Århus Sygehus,</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">Jeg skriver til jer på vegne af
det danske community af openstreetmap.org-brugere [1]. Jeg vil anmode om, at få
lov til at bruge plantegningerne af Århus Universitetshospital Århus Sygehus’
tre matrikler (Nørrebrogade 44, Tage-Hansens Gade 2 og P.P. Ørumsgade 11) [2]
til at aftegne og derved tilføje bygningerne til openstreetmap.orgs (OSM)
datasæt.</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">OSM projektet startede i 2005 i
England for at skabe en database med frit tilgængelige kortdata. Projektet kan
bedst beskrives som en kortdata-pendant til <a href="http://wikipedia.org" target="_blank">wikipedia.org</a>,
omend organisationerne bag ikke har noget med hinanden at gøre. Kortet
fremstilles af OSMs egne brugere, som også sørger for validiteten af kortet.
Målet er, at fremstille verdens bedste kort og stille kortdata tilrådighed for
alle under en fri licens. Altså at gøre for kortdata, hvad <a href="http://wikipedia.org" target="_blank">wikipedia.org</a> har gjort for leksikadata. Alle
landeprojekter er ikke lige langt. Tyskland- og Nederlande-projekterne har i
dag kort af en absolut topkvalitet [3]. Så langt er vi endnu ikke i Danmark,
men vi arbejder på det og på dagsbasis kan man se kortet udvikle sig til det
bedre. En af de ting vi kortlægger er bl.a. bygninger. En af de måder vi
hurtigt og let måde får udviklet kortet på er ved at inkludere eksisterende
datasæt eller kortmateriale. De er både præcise og lette at vedligeholde.</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">OSM frigiver alle data, som
lægges ind i OSMs database, under Creative Commons licensen i den udgave som
hedder CC-BY-SA version 2.0 [4]. Den giver, kort fortalt, alle (I) ret til at
kopiere, fremvise og videre-distribuere data, samt (II) ret til at fremstille
afledte værker, såfremt (III) de fortæller hvor data stammer fra, og (IV)
frigiver de data der er lagt “ovenpå” under en lignende kompatibel fri licens.
Med andre ord, bruger man dataene, indgår man i et stort fælles projekt om at
forædle dataene. Således fraskriver i jer jeres eksemplarfremstillingsret over
det donerede datasæt, men i metadata vil OSM kunne henvise til ophavet af
bygningsdata. OSM er omhyggelig med at indhente tilladelser før eksterne data
indkorporeres i databasen, derfor denne anmodning om at må benytte data.</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">Når det er skrevet, kan jeg ikke
forestille mig, at dette skulle indebære et praktisk eller virksomhedsmæssigt problem
for jer. Konsekvenserne ved en frigivelsen af datasættet er manglende egen
kontrol med videre brug af datasættet, men fordelen er klar: Vi kan på <a href="http://openstreetmap.org" target="_blank">openstreetmap.org</a> bringe datasættet ud til
flere personer og gøre det lettere for besøgende at finde rundt på Århus
Universitetshospital for udefrakommende personer. Vi let kunne sørge for dataen
er præcis og opdateret. Informationerne vil bagefter kunne ses på <a href="http://openstreetmap.org" target="_blank">openstreetmap.org</a> og f.eks. benyttes på en
GPS-enhed. I vil ligeledes have fri mulighed for selv at benytte OSMs kortdata
såfremt det skulle have interesse. I Århus har jeg tidligere indtegnet Aarhus
Universitets bygninger [5] hvilket giver en ide om hvordan Århus Universitetshospital
Århus Sygehus kan blive repræsenteret på kortet.</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">Med håbet om positiv respons.</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">Med venlig hilsen,</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">Rasmus Vendelboe</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;min-height:14.0px"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica"> </span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD">[1] <a href="http://www.openstreetmap.org" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a></span></font><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD"></span></font></span></p>


<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Helvetica">[2] Plantegninger som forefindes
på webaddresserne: </span></font></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">     Nørrebrogade
44: <a href="http://www.aarhussygehus.dk/patient/v" target="_blank"><span>http://www.aarhussygehus.dk/patient/v</span></a>ærd+at+vide/når+du+skal+indlægges/kort/nørrebrogade?</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">    
Tage-Hansensgade 2: <a href="http://www.aarhussygehus.dk/patient/v%C3%A6rd+at+vide/n%C3%A5r+du+skal+indl%C3%A6gges/kort/tage-hansens+gade" target="_blank">http://www.aarhussygehus.dk/patient/værd+at+vide/når+du+skal+indlægges/kort/tage-hansens+gade</a>?</span></font></p>


<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica">     P.P.
Ørumsgade 11: <a href="http://www.aarhussygehus.dk/patient/v" target="_blank"><span>http://www.aarhussygehus.dk/patient/v</span></a>ærd+at+vide/når+du+skal+indlægges/kort/pp-c8-+ørumsgade?</span></font></p>

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD">[3] Se f.eks. Berlin på <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=52.51441&lon=13.35971&zoom=15&layers=B000FTF" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/?lat=52.51441&lon=13.35971&zoom=15&layers=B000FTF</a></span></font><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD"></span></font></span></p>


<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD">[4]
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.da" target="_blank">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.da</a></span></font><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD"></span></font></p>


<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD">[5]
<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=56.16717&lon=10.20262&zoom=17&layers=B000FTF" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/?lat=56.16717&lon=10.20262&zoom=17&layers=B000FTF</a></span></font><font size="1" color="#1c00ad" face="Helvetica"><span style="font-size:7.5pt;font-family:Helvetica;color:#1C00AD"></span></font></p>


</div>


</div>


</div><br></div>