<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18876"></HEAD>
<BODY>
<DIV><SPAN class=368055209-09032010>Kære OSM'ere</SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=368055209-09032010><FONT size=2 
face=Arial></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=368055209-09032010>Tænkte dette måske kunne være interesant for 
OSM: Min kollega Finn Jordals nyhedsbrev, der denne gang handler om data fra 
Kort- og Matrikelstyrelsen, der viser grænser for regioner, kommuner, 
postdistrikter m.v.</SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=368055209-09032010><A 
href="http://digitaliser.dk/news/461640">http://digitaliser.dk/news/461640</A></SPAN></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><SPAN class=368055209-09032010>Mvh</SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=368055209-09032010>Janus</SPAN></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><SPAN class=368055209-09032010>"</SPAN>Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) 
udstiller <A href="http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/">Danmarks 
administrative geografiske inddelinger (DAGI)</A> på deres hjemmeside. DAGI data 
indeholder de geografiske inddelinger for regioner, kommuner, sogne, retskredse, 
politikredse, postdistrikter, opstillingskredse samt afstemningsområder. Disse 
veldokumenterede data udstiller KMS gratis til både kommercielle og 
ikke-kommercielle brug - der skal blot gøres opmærksomhed på ophavsretten. DAGI 
data udstilles i tre målestoksforhold: 1:2.000.000, 1:500.000 og 1:10.000, samt 
i tre formater: Shape, MapInfo og Geomedia . Ni forskellige udgaver af samme 
datasæt. Imponerende. Detaljeringsgraden af daterne i målestoksforholdet 
1:10.000 kan ses nedenfor: DAGI grænse overlejret satellitkort fra Google 
map.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>KMS skriver at data i målestoksforhold 1:10.000 har en nøjagtighed på +/- 1 
meter. Det betyder, at man vha. en GPS og disse data med meget stor nøjagtighed 
kan afgøre hvilke administrative enheder man befinder sig i. Fascinerende. 
Borger Finn mente, at der burde være muligheder for at lave en interessant 
service til dem, som ligesom ham selv, var fascineret af mobiler med 
internetforbindelse, gps, kort samt også lidt for det offentlige. Hans ide var, 
at man ud fra ens lokation skulle vise hvilke administrative inddelinger man 
befandt sig i, samt give mulighed for at vise hvilke administrative grænser man 
var omsluttet af. Mobiltelefonens GPS skulle give lokationen, DAGI data skulle 
give svaret på hvilke administrative inddelinger man var i, samt give mulighed 
for at vise dem på Google maps<SPAN class=368055209-09032010> (...)</SPAN><SPAN 
class=368055209-09032010>"</SPAN></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV> </DIV>
<P align=left><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>Janus Sandsgaard</SPAN></B><SPAN style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> 
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 
/><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>Direkte telefon: +45 33 37 91 08</SPAN><SPAN 
style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> <BR></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>E-mail: jsg@itst.dk</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> 
<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>Ministeriet for Videnskab,</SPAN></B><SPAN style="mso-ansi-language: DA" 
lang=DA> <BR></SPAN><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>Teknologi og Udvikling</SPAN></B><SPAN style="mso-ansi-language: DA" 
lang=DA> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>IT- og Telestyrelsen</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> 
<BR></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>Holsteinsgade 63</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> 
<BR></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>DK-2100 København Ø</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> 
<BR></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DA" 
lang=DA>Telefon: +45 3545 0000 </SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: DA" 
lang=DA><BR></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DE" 
lang=DE>Fax: +45 3545 0010</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> 
<BR></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-ansi-language: DE" 
lang=DE>E-mail: itst@itst.dk</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: DA" lang=DA> 
<BR><A title=blocked::file://www.itst.dk/ href="file://www.itst.dk/"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt"><SPAN 
title=blocked::file://www.itst.dk/>www.itst.dk</SPAN></SPAN></A> 
<o:p></o:p></SPAN></P>
<DIV> </DIV></BODY></HTML>