<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME="Generator" CONTENT="MS Exchange Server version 6.5.7654.12">
<TITLE>Grønland på OSM?</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Converted from text/rtf format -->

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Hej alle</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Jeg håber det ikke er alt for meget ved siden af formålet med listen, men </FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Grønland og Danmark er jeg ikke helt separerede endnu ;-)</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Jeg har en vis interesse i Grønland og i den anledning har jeg bemærket at der er </FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial">temmelig begrænset OSM dækning. Dels er der nok ikke så mange der går rundt med </FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial">GPS og mapper og dels er Yahoo billederne ikke så detaljerede at der kan traces meget.</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Jeg har derfor sendt en forespørgsel til Asiaq.gl som har leveret detaljerede billeder</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial">til Google earth og spurgt om der er muligheder for at benytte deres kort.</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">De vendte hurtigt tilbage og er særdeles positive overfor at donere data til OSM. Se svaret nedenfor.</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Jeg skal derfor først høre om der er nogen her i forumet der har sammen interesse så jeg undgår at træde </FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial">nogen over tæerne?</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Derefter vil jeg så spørge om der er nogen der vil være interesseret i at samarbejde om dette projekt.</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Det lyder som om der ligger en del data over veje og bygninger som kan importeres i OSM og </FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial">det vil i hverttilfælde spare noget remote tracing.</FONT>
</P>
<BR>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Med venlig hilsen</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">Morten Jagd Christensen</FONT>
</P>
<BR>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial">-------------------------------</FONT>
</P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Hej Morten,</FONT>

<BR><FONT FACE="Times New Roman">Tak for din henvendelse. Vi har allerede et stort ønske om at se grønlandske data på OSM.</FONT>

<BR><FONT FACE="Times New Roman">Raster data:</FONT>

<BR><FONT FACE="Times New Roman">Jeg står for kontakten til Google, NASA, Microsoft, Yahoo og andre, som vi har været undervejs med at levere raster data til.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Indtil nu er det lykkedes at få data leveret og vist på Google Earth/Maps samt at få leveret data til Nasa</FONT> <FONT FACE="Tahoma">–</FONT><FONT FACE="Times New Roman"> de har dog ikke vist det endnu her et år efter.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Jeg har haft en kontakt til Yahoo, der dog ikke svarede efter et stykke tid, og samme hos Microsoft/Bing maps. Vi var ellers meget opsatte på Yahoo, da deres service jo også anvendes i OSM.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Sidste forår havde jeg også kontakt til Open Aerial Map, men projektet var jo på noget lavt blus på daværende tidspunkt. Imidlertid har jeg fået fornyet kontakten, da OAM igen er ved at komme op og stå så småt.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Vi vil meget gerne have genoptaget kontakten til Yahoo, så enhver hjælp hertil vil være påskønnet.</FONT>

<BR><FONT FACE="Times New Roman">Vektor data:</FONT>

<BR><FONT FACE="Times New Roman">Vi er undervejs med leverance af vektor data til Google Earth/Maps i form af vejmidter, bygninger, offentlige anlæg, landpolygoner og lignende. De har fået forsendelsen omkring jul, men ikke vist det endnu.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Med hensyn til OSM var kontakten igangværende sidste forår men døede ud af forskellige årsager. Jeg har dog fået vakt den lidt til live igen her efter nytår, men vi er dog ikke kommet videre.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Første knast er rettighederne omkring data, der skal afklares. Vi forestiller os en donation i form af en engangsleverance, som OSM kan brygge videre på. Der skal derfor laves en aftale, der tager hensyn til OSM’s licenser og frigør de anvendte data fra vores copyright</FONT> <FONT FACE="Tahoma">–</FONT><FONT FACE="Times New Roman"> således at data netop kan videreudvikles i OSM regi.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Næste knast er konvertering fra MapInfo TAB til OSM anvendte formater. GPX eksempelvis? Vi har FME installeret, der dog kun kan læse OSM xml data, men ikke skrive.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Hvis det ikke lykkes at levere vektor data til OSM eller rasterdata til Yahoo til brug i OSM editorer, vil der dog være mulighed for OSM for at trække wms lag ind fra vores nationale system </FONT><A HREF="http://dk.nunagis.gl"><U><FONT COLOR="#0000FF" FACE="Times New Roman">http://dk.nunagis.gl</FONT></U></A><FONT FACE="Times New Roman">. En wms streng for getcapabilities her til vil være: </FONT><A HREF="http://dk.nunagis.gl/wms?servicename=nuk0600_wms_ortofoto"><U><FONT COLOR="#0000FF" FACE="Times New Roman">http://dk.nunagis.gl/wms?servicename=nuk0600_wms_ortofoto</FONT></U></A><FONT FACE="Times New Roman">. Man er velkommen til at bruge vores WMS service, men der kan dog være performance problemer.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Summa summarum: Tusind tak for henvendelsen. Vi vil meget gerne gå videre på konkret hold, og have assistance her til fra dig og andre.</FONT></P>

<P><FONT FACE="Times New Roman">Karl Brix Zinglersen</FONT>
</P>

</BODY>
</HTML>