<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">Jeg har set lidt på den danske koncensus om cykelstieer sammenholdt med den engelsk sprogede version når det kommer til valg mellem track-lane og highway til definition af cykelstier. Hvis der er væsentlig forskel så er jeg nok ikke med på vognen/opgaven. Der skulle jo gerne være konsistens på kortet også ud over grænserne.<div><br></div><div>Men min opfattelse er, at alt er Ok, den danske koncensus strider ikke mod den engelske verison på nogen måde:</div><div><br></div><div>Citat:"</div><div><div><dt>lane</dt><dd> A lane is a cycle track that lies within the roadway 
(known as "bike lanes" in the United States).
</dd><dt>track</dt><div>A track is a cycle path that is not on a road.  
The value <i>track</i> is redundant when used on <tt style="background-color: rgb(224, 224, 240); white-space: pre;" dir="ltr"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway" title="Key:highway">highway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway" title="Tag:highway=cycleway">cycleway</a></tt> (or equally on <tt style="background-color: rgb(224, 224, 240); white-space: pre;" dir="ltr"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway" title="Key:highway">highway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath" title="Tag:highway=path">path</a></tt>). When used on a different 
highway type (e.g. <tt style="background-color: rgb(224, 224, 240); 
white-space: pre;" dir="ltr"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway" title="Key:highway">highway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary" title="Tag:highway=secondary">secondary</a></tt>) it indicates that 
there is a separate cycle path adjacent to the road.Den 16/09/2010 kl. 18.04 skrev Niels Beck:</div>citat slut"</div><div><br></div><div>Som jeg læser det kan track anvendt på en highway forskellig fra highway=cycleway udtrykke det samme som en highway-cycleway, bortset fra at track anvendt på denne måde pt. er usynlig på kortene (men det er jo så på vej). Der kan jo så være en vis fornuft i grundet det overvældende antal cykelstier knyttet direkte til bilveje, men dog ude af niveau, til at anvende track!</div><div><br></div><div>At highway-cycleway så er anvendt flittigt i det øvrige Europa også på områder hvor man i DK har koncensus om track kan jeg ikke se som et problem, det har jeg nok gjort tidligere. I Odense og Århus samt andre områder af DK anvendes også highway-cycleway endvidere anvendes lane, hvor der burde være anvendt track som tillæg til bilvej! Her eer så dog alligv el en overvejelse at gøre.</div><div><br></div><div>Er det ovenfor anførte gangbart når der nu er opnået koncensus om at anvende track som tillæg til highway-xxx (ikke cycleway) for traditionelle danske cykelstier ved landeveje men ud af niveau eller adskilt af parkering eller andet under 5 meter???</div><div><br></div><div>Eller kan jeg under gennemgang af f.eks. Frederiksberg korrigerer i overnesstemmelse med koncensus, når jeg støder på problemer???</div><div><br></div><div>Vh.</div><div>Niels</div><div><br></div><div><br class="Apple-interchange-newline"><blockquote type="cite"><div><div>Hej Claus, Morten, Jesper og Rune.<br>Tak for hurtigt tilbagesvar. <br><br>Jamen jeg er så blevet en del opdateret:<br>- Kender nu link til cykelstivejledningen.<br>- Kender link til ruteplanlægger og dens muligheder<br>- Har forstået følgende regler:<br><br>Lane=malet spor     Track=cykelsti med kantesten samt cycleway=opposite cykelstri mod bilfærdsel.<br><br>Highway footway  /  bicycle=yes  eller  Cycleway track / foot=yes.<br><br>Det er hvad jeg har brug for i første omgang for at lave de mest almindelige og kendte cykelstier i Hovedstaden.<br>Jeg kører meget på cykel hver dag og kender hele byen ret godt excl. Amager og jeg har jo været rundt omkring i foråret så jeg ser frem til at komme igang med arbejdet.<br><br>Har det betydning om cykelway markeringen står først eller sidst i vejens markeringsoversigt?<br><br>Vh.<br>Niels<br><br></div><pre style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 13px;" _mce_style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 13px;">Niels Beck
N. Jespersensvej 10 3.tv.
2000 Frederiksberg
DK- Danmark
+4560605235</pre><div><br><br><br></div><div><br>On 16 Sep, 2010,at 04:00 PM, Rune Kruse <<a href="mailto:rune@krusedulle.net">rune@krusedulle.net</a>> wrote:<br><br><div><blockquote type="cite"><div>Hej Niels<div><br></div><div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;" _mce_style="font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"> <tt dir="ltr" style="background-color: rgb(224, 224, 240); white-space: pre-wrap;" _mce_style="background-color: #e0e0f0; white-space: pre-wrap;"><a href="http://wiki.openstreetmaporg/wiki/Key:cycleway" _mce_href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway" title="Key:cycleway" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173);" _mce_style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-color: initial; background-repeat: initial initial;" target="_blank">cycleway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:cycleway%3Dlane&action=edit&redlink=1" _mce_href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:cycleway%3Dlane&action=edit&redlink=1" title="Tag:cycleway=lane (page does not exist)" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 34, 0);" _mce_style="text-decoration: none; color: #cc2200; background-color: initial; background-repeat: initial initial;" target="_blank">lane</a></tt> (hvis den blot er markeret med opmaling på vejen) eller <tt dir="ltr" style="background-color: rgb(224, 224, 240); white-space: pre-wrap;" _mce_style="background-color: #e0e0f0; white-space: pre-wrap;"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway" _mce_href="http://wikiopenstreetmap.org/wiki/Key:cycleway" title="Key:cycleway" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173);" _mce_style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-color: initial; background-repeat: initial initial;" target="_blank">cycleway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:cycleway%3Dtrack&action=edit&redlink=1" _mce_href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:cycleway%3Dtrack&action=edit&redlink=1" title="Tag:cycleway=track (page does not exist)" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 34, 0);" _mce_style="text-decoration: none; color: #cc2200; background-color: initial; background-repeat: initial initial;" target="_blank">track</a></tt> (hvis den er adskilt fra vejen med andet end en malet linie.)</span><br> Hentet fra <span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse; " _mce_style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;">(</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse; " _mce_style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Cykelstivejledning" _mce_href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Cykelstivejledning" target="_blank" style="color: rgb(0, 101, 204);" _mce_style="color: #0065cc;">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Cykelstivejledning</a></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse; " _mce_style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;">). Der virker til at være konsensus om denne brug af lane og track</span></div> <div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" _mce_style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><br></span></div><div>Venlig hilsen</div><div>Rune Kruse</div><div><br></div><div><br><div class="gmail_quote"> Den 16. sep. 2010 14.54 skrev Beck Niels <span dir="ltr"><<a href="mailto:nielsbeck@me.com" _mce_href="mailto:nielsbeck@me.com" target="_blank">nielsbeck@me.com</a>></span>:<br> <blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;" _mce_style="margin: 0 0 0 .8ex; border-left: 1px #ccc solid; padding-left: 1ex;">Hej Claus.<br> <br> Ha-ha, den var go´! Nej turen gennem Sydamerika var længe planlagt med bus og hostals startende i Santiago de Chile og sluttende i Quito Equador! Det jordskælv vi oplevede samt sammenstyrtning af vores hotel 30 meder ned ad en skrænt har sat sig mere varige spor end den til tider heftige debat i foråret 2010 om cykelstier her på siderne.<br> <br> Hvis det virkelig er tæt på med programmering af "track" som synlig markering så er det helt fint med mig!<br> Jeg er klar til at tage det arbejde med i hvert fald Hovedstaden. Men der ligger allerede en del "lanes", skal de så ikke med i puljen af "tracks"? Hvad er egentlig forskellen? Giver "tracks" i fremtiden flere muligheder og bedre oplysning?<br> <br> Iøvrigt er Google ved at komme med på vognen!!! Gå til USA på Google Maps og tryk "Mere" samt sæt kryds i "cykling" så dukker der et væld af cykelstier op!!! Knappen er ikke synlig i Europa. Men der kører nogle cykler rundt med "googlekamera" i København, måske er de på vej! De skelner også i Google mellem stier i parker mm. og cykelstier langs veje med lys og mørk grøn markering.<br> <br> Vi skulle gerne snart have vores problem med "track"s usynlighed løst ellers bliver vi overhalet af Google indenom!!<br> <br> Niels<br> _______________________________________________<br> Talk-dk mailing list<br> <a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" _mce_href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" _mce_href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br> </blockquote></div><br></div> <div class="_stretch">_______________________________________________<br> Talk-dk mailing list<br> <a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" _mce_href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br> </div></div></blockquote></div></div></div>_______________________________________________<br>Talk-dk mailing list<br><a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk<br></blockquote></div><br></div></body></html>