Hej Niels Beck<div><br></div><div>Jeg vil lige informere om at det allerede er muligt at se lane og track på dette kort: <a href="http://osm.rasher.dk/">http://osm.rasher.dk/</a> Når du trykker på linket(eller skriver det ind i browseren) vil du se et kort over DK. ude til højre vil der være et lille + i et lille blåt felt. når du klikker på + vil der komme en boks frem hvor du kan vælge et overlay der hedder noget med cycleway track og lane. (du kan evt. samtidig fravælge adresser, hvilket gør kortet lidt mere smidigt at arbejde med)</div>
<div><br></div><div>Det vil formentlig hjælpe dig i dit arbejde, hvis du ikke allerede kender kortet:-) Held og lykke med arbejdet. </div><div><br></div><div>venlig hilsen </div><div>Rune Kruse<br><br><div class="gmail_quote">
Den 20. sep. 2010 22.35 skrev Beck Niels <span dir="ltr"><<a href="mailto:nielsbeck@me.com">nielsbeck@me.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
<div style="word-wrap:break-word">Jeg har set lidt på den danske koncensus om cykelstieer sammenholdt med den engelsk sprogede version når det kommer til valg mellem track-lane og highway til definition af cykelstier. Hvis der er væsentlig forskel så er jeg nok ikke med på vognen/opgaven. Der skulle jo gerne være konsistens på kortet også ud over grænserne.<div>
<br></div><div>Men min opfattelse er, at alt er Ok, den danske koncensus strider ikke mod den engelske verison på nogen måde:</div><div><br></div><div>Citat:"</div><div><div><dt>lane</dt><dd> A lane is a cycle track that lies within the roadway 
(known as "bike lanes" in the United States).
</dd><dt>track</dt><div>A track is a cycle path that is not on a road.  
The value <i>track</i> is redundant when used on <tt style="background-color:rgb(224, 224, 240);white-space:pre-wrap" dir="ltr"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway" title="Key:highway" target="_blank">highway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway" title="Tag:highway=cycleway" target="_blank">cycleway</a></tt> (or equally on <tt style="background-color:rgb(224, 224, 240);white-space:pre-wrap" dir="ltr"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway" title="Key:highway" target="_blank">highway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath" title="Tag:highway=path" target="_blank">path</a></tt>). When used on a different 
highway type (e.g. <tt style="background-color:rgb(224, 224, 240);white-space:pre-wrap" dir="ltr"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway" title="Key:highway" target="_blank">highway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary" title="Tag:highway=secondary" target="_blank">secondary</a></tt>) it indicates that 
there is a separate cycle path adjacent to the road.Den 16/09/2010 kl. 18.04 skrev Niels Beck:</div>citat slut"</div><div><br></div><div>Som jeg læser det kan track anvendt på en highway forskellig fra highway=cycleway udtrykke det samme som en highway-cycleway, bortset fra at track anvendt på denne måde pt. er usynlig på kortene (men det er jo så på vej). Der kan jo så være en vis fornuft i grundet det overvældende antal cykelstier knyttet direkte til bilveje, men dog ude af niveau, til at anvende track!</div>
<div><br></div><div>At highway-cycleway så er anvendt flittigt i det øvrige Europa også på områder hvor man i DK har koncensus om track kan jeg ikke se som et problem, det har jeg nok gjort tidligere. I Odense og Århus samt andre områder af DK anvendes også highway-cycleway endvidere anvendes lane, hvor der burde være anvendt track som tillæg til bilvej! Her eer så dog alligv el en overvejelse at gøre.</div>
<div><br></div><div>Er det ovenfor anførte gangbart når der nu er opnået koncensus om at anvende track som tillæg til highway-xxx (ikke cycleway) for traditionelle danske cykelstier ved landeveje men ud af niveau eller adskilt af parkering eller andet under 5 meter???</div>
<div><br></div><div>Eller kan jeg under gennemgang af f.eks. Frederiksberg korrigerer i overnesstemmelse med koncensus, når jeg støder på problemer???</div><div><br></div><div>Vh.</div><div>Niels</div><div><div></div><div class="h5">
<div><br></div><div><br><blockquote type="cite"><div><div>Hej Claus, Morten, Jesper og Rune.<br>Tak for hurtigt tilbagesvar. <br><br>Jamen jeg er så blevet en del opdateret:<br>- Kender nu link til cykelstivejledningen.<br>
- Kender link til ruteplanlægger og dens muligheder<br>- Har forstået følgende regler:<br><br>Lane=malet spor     Track=cykelsti med kantesten samt cycleway=opposite cykelstri mod bilfærdsel.<br><br>Highway footway  /  bicycle=yes  eller  Cycleway track / foot=yes.<br>
<br>Det er hvad jeg har brug for i første omgang for at lave de mest almindelige og kendte cykelstier i Hovedstaden.<br>Jeg kører meget på cykel hver dag og kender hele byen ret godt excl. Amager og jeg har jo været rundt omkring i foråret så jeg ser frem til at komme igang med arbejdet.<br>
<br>Har det betydning om cykelway markeringen står først eller sidst i vejens markeringsoversigt?<br><br>Vh.<br>Niels<br><br></div><pre style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:13px">Niels Beck
N. Jespersensvej 10 <a href="http://3.tv" target="_blank">3.tv</a>.
2000 Frederiksberg
DK- Danmark
+4560605235</pre><div><br><br><br></div><div><br>On 16 Sep, 2010,at 04:00 PM, Rune Kruse <<a href="mailto:rune@krusedulle.net" target="_blank">rune@krusedulle.net</a>> wrote:<br><br><div><blockquote type="cite"><div>
Hej Niels<div><br></div><div><span style="font-family:sans-serif;font-size:13px;line-height:19px"> <tt dir="ltr" style="background-color:rgb(224, 224, 240);white-space:pre-wrap"><a href="http://wiki.openstreetmaporg/wiki/Key:cycleway" title="Key:cycleway" style="text-decoration:none;color:rgb(6, 69, 173)" target="_blank">cycleway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:cycleway%3Dlane&action=edit&redlink=1" title="Tag:cycleway=lane (page does not exist)" style="text-decoration:none;color:rgb(204, 34, 0)" target="_blank">lane</a></tt> (hvis den blot er markeret med opmaling på vejen) eller <tt dir="ltr" style="background-color:rgb(224, 224, 240);white-space:pre-wrap"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway" title="Key:cycleway" style="text-decoration:none;color:rgb(6, 69, 173)" target="_blank">cycleway</a>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:cycleway%3Dtrack&action=edit&redlink=1" title="Tag:cycleway=track (page does not exist)" style="text-decoration:none;color:rgb(204, 34, 0)" target="_blank">track</a></tt> (hvis den er adskilt fra vejen med andet end en malet linie.)</span><br>
 Hentet fra <span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:13px;border-collapse:collapse">(</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:13px;border-collapse:collapse"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Cykelstivejledning" style="color:rgb(0, 101, 204)" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Cykelstivejledning</a></span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:13px;border-collapse:collapse">). Der virker til at være konsensus om denne brug af lane og track</span></div>
 <div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;border-collapse:collapse"><br></span></div><div>Venlig hilsen</div><div>Rune Kruse</div><div><br></div><div><br><div class="gmail_quote"> Den 16. sep. 2010 14.54 skrev Beck Niels <span dir="ltr"><<a href="mailto:nielsbeck@me.com" target="_blank">nielsbeck@me.com</a>></span>:<br>
 <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204, 204, 204);padding-left:1ex">Hej Claus.<br> <br> Ha-ha, den var go´! Nej turen gennem Sydamerika var længe planlagt med bus og hostals startende i Santiago de Chile og sluttende i Quito Equador! Det jordskælv vi oplevede samt sammenstyrtning af vores hotel 30 meder ned ad en skrænt har sat sig mere varige spor end den til tider heftige debat i foråret 2010 om cykelstier her på siderne.<br>
 <br> Hvis det virkelig er tæt på med programmering af "track" som synlig markering så er det helt fint med mig!<br> Jeg er klar til at tage det arbejde med i hvert fald Hovedstaden. Men der ligger allerede en del "lanes", skal de så ikke med i puljen af "tracks"? Hvad er egentlig forskellen? Giver "tracks" i fremtiden flere muligheder og bedre oplysning?<br>
 <br> Iøvrigt er Google ved at komme med på vognen!!! Gå til USA på Google Maps og tryk "Mere" samt sæt kryds i "cykling" så dukker der et væld af cykelstier op!!! Knappen er ikke synlig i Europa. Men der kører nogle cykler rundt med "googlekamera" i København, måske er de på vej! De skelner også i Google mellem stier i parker mm. og cykelstier langs veje med lys og mørk grøn markering.<br>
 <br> Vi skulle gerne snart have vores problem med "track"s usynlighed løst ellers bliver vi overhalet af Google indenom!!<br> <br> Niels<br> _______________________________________________<br> Talk-dk mailing list<br>
 <a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
 </blockquote></div><br></div> <div>_______________________________________________<br> Talk-dk mailing list<br> <a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
 </div></div></blockquote></div></div></div>_______________________________________________<br>Talk-dk mailing list<br><a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br><a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
</blockquote></div><br></div></div></div></div><br>_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>