Jeg bruger samme koncept som Michael Andersen - altså via JOSM.<div><br></div><div>Da det i verden giver mest mening. Derudover bruger jeg de mere specialiserede tags som footway el. cycleway, når der er skiltet med denne restriktion. Hvilket kun er meget få stede i Kolding. </div>
<div>Således er det evt. skiltning der angiver mine tags på stier.</div><div><br></div><div><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Tag:highway%3Dtrack">highway=track </a>er kun ved hjulspor, typisk skovveje etc, hvor det er 'muligt' for biler at kører (kan defineres i tillægs tagget: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:tracktype">tracktype</a>)<br>
<br></div><div>/Jens Winbladh<br><div class="gmail_quote">Den 30. sep. 2010 10.28 skrev Michael Andersen <span dir="ltr"><<a href="mailto:hjart@milvus.dk">hjart@milvus.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
Torsdag den 30. september 2010 09:34:51 skrev Anders Lund:<br>
<div><div></div><div class="h5">> On Torsdag den 30. september 2010, Freek wrote:<br>
> > On Thursday 30 September 2010 08:50:55 Anders Lund wrote:<br>
> > > Hvad er den bedste måde at tagge gang/cykelstier på?<br>
> > > Jeg tænker på stier som typisk findes i villakvarterer, ofte en grusvej<br>
> > > eller asfalteret sti, uden adgang for biler.<br>
> > ><br>
> > > Nogle steder er de tagget med highway=track, hvilket giver en brun,<br>
> > > stiplet linie i mapnik, men det er ikke godt for routing-services! Evt<br>
> > > kan man tagge med motorcar=no, men er der bedre muligheder? Måske<br>
> > > highway=footway, bicycle=yes?<br>
> > > (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Footway" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Footway</a>)<br>
> ><br>
> > Det er hvad jeg ville gøre.  Jeg bruger highway=track kun for stier der<br>
> > er bred nok for en bil (uanset om biler er tilladt, hvilket kan tagges<br>
> > med motorcar=no, etc.), og highway=path for mindre stier der ser ud som<br>
> > de ikke er "officiel" og planlagt.  Jeg tror det er ret populær i dele<br>
> > af Tyskland at bruge highway=path til alle slags officiele stier, men<br>
> > jeg ser ikke hvorfor denne (nyere) tag skulle være bedre end (de<br>
> > "gamle")<br>
> > highway=cycleway og highway=footway.<br>
><br>
> Jeg opfatter selv "path" mere som en sti i naturen. Wikisiden[1] siger<br>
> bl.a.<br>
><br>
> "This tag is used for paths for which all and any of highway=footway,<br>
> highway=cycleway and highway=bridleway would be inappropriate or inadequate<br>
> ..."<br>
><br>
> Så jeg holder på cycleway og footway, med tilføjelse af<br>
> fodgængere/cyklister hvor det er relevant. Dermed bliver de typiske stier<br>
> i villakvartererne highway=footway + bicycle=yes.<br>
><br>
> > > Ifølge den lange cykelsti-debat, skal cykelstier i eget trache tagges<br>
> > > med highway=cycleway, men her er der jo også ofte adgang for<br>
> > > fodgængere. Skal man så blot tilføje foot=yes til dem?<br>
> ><br>
> > Ja.<br>
><br>
> Tak for hjælpen :)<br>
><br>
> [1] <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Paths" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Paths</a><br>
<br>
</div></div>JOSM foreslår highway=path;bicycle/foot/horse=designated for stier der ikke er<br>
decideret enten cykel- fod- eller ridestier.<br>
<br>
Jeg kan egentlig godt lide den måde at gøre det på, så jeg tagger gerne<br>
kombinerede fod- og cykelstier med<br>
highway=path;bicycle=designated;foot=designated. På denne måde angives det<br>
tydeligt at de 2 transportformer på denne stier er helt ligeberettigede.<br>
<br>
Fornylig har jeg endda registreret en<br>
highway=path;bicycle=designated;foot=designated;horse=designated (ved Sdr<br>
Hygum øst for Ribe). På de blå skilte ved stien er der både cykel, fodgængere<br>
og hest, så jeg anser det for misvisende at tagge den som f.eks. en decideret<br>
briddleway.<br>
<font color="#888888"><br>
--<br>
Mvh Michael<br>
</font><div><div></div><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>