Jeg støder finder flere steder, hvor jeg har opdateret adresserne igennem <a href="http://osm.rasher.dk">osm.rasher.dk</a>'s adresse updater (opdateret indenfor de seneste pr. dage)  - at der ligger dobbelt af de enkelte nr. Som om at updateren ikke har slettet de gl. adresser?<div>
<br></div><div>Se f.eks. <a href="http://osm.org/go/0HzcQxr6K-">http://osm.org/go/0HzcQxr6K-</a> og <a href="http://osm.rasher.dk/?zoom=16&lat=55.48439&lon=9.32558&layers=B00TFFFFFF">http://osm.rasher.dk/?zoom=16&lat=55.48439&lon=9.32558&layers=B00TFFFFFF</a></div>
<div><br></div><div>Er der fejl i updateren?</div><div><br></div><div>Mvh</div><div><br></div><div>Jens Winbladh</div><div><br></div><div><br><div class="gmail_quote">Den 18. okt. 2010 05.52 skrev Peter Brodersen <span dir="ltr"><<a href="mailto:peter@ter.dk">peter@ter.dk</a>></span>:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">I øvrigt, mit gade-opdaterings-værktøj er blevet mere fejlsikker.<br>
<br>
Udgangspunktet er, at mit værktøj spørger om alle adresser på en given<br>
vej (ud fra eksisterende kommunekode+vejkode) og så<br>
tilføjer/opdaterer/sletter ved at sammenligne de gamle data i OSM og<br>
de nye data i OSAK.<br>
<br>
Men en del veje var problematiske at opdatere, idet<br>
kommunekode+vejkode var skiftet efter kommunalreformen. Så her<br>
risikerede værktøjet blot at fjerne alle adresser på en vej.<br>
<br>
Efter weekendens opdatering har værktøjet nu en liste over aktuelle<br>
kommuner. Laver man et bbox-opslag (fx klikker på " Update the<br>
addresses currently shown."-linket i bunden af <a href="http://osm.rasher.dk/" target="_blank">http://osm.rasher.dk/</a><br>
), så vil veje fra gamle kommuner vises med orange baggrund under<br>
"Update"-knappen.<br>
<br>
Men mere væsentligt: prøver man at opdatere en vej med gammel<br>
kommunekode (hvilket giver et tomt resultat i OSAK), så vil værktøjet<br>
i stedet finde et tilsvarende vejnavn i samme postnummer, som den kan<br>
erstatte adresserne med.<br>
<br>
Kun hvis der findes en vej med samme navn+postnummer, går opdateringen<br>
igennem. Denne opdatering foregår så i samme osmChange, så den er<br>
atomisk og foregår i én transaktion.<br>
Dvs. enten bliver alle de gamle adresser slettet + nye oprettet, eller<br>
også sker der intet (changesets er i sig selv ikke atomiske, men det<br>
er diff uploads [1] ).<br>
<br>
Her er et eksempel på et par veje opdateret på den måde:<br>
<a href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/6075277" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/6075277</a><br>
<a href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/6075474" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/6075474</a><br>
<br>
Scriptet er samtidigt justeret, så den tager højde for at en del<br>
postnumre i Randers er ændret. Så i de tilfælde accepterer den ikke<br>
alene at vejen har skiftet vejkode, men også postnumre (helt specifikt<br>
fra det gamle postnummer til ét af de få nye for dele af Randers).<br>
Ahh, ikke noget som lokale hacks... :-)<br>
<br>
Med de ændringer skulle der ikke længere være nogen fare ved at bruge<br>
opdateringsværktøjet - man kan ikke komme til at slette adresser på en<br>
gammel vej, med mindre, der er frisk data til at erstatte (eller at de<br>
friske adresser allerede er oprettet i forvejen).<br>
<br>
Næste skridt må være at lade et script køre alle adresser igennem, nu<br>
hvor tingene kan automatiseres rimeligt sikkert.<br>
<br>
<br>
I samme forbindelse begyndte OSM-serveren at brokke sig over at mit<br>
værktøj lavede for mange requests, så også her er scriptet justeret<br>
til at bruge den lokale database, der opdateres hvert minut. Desværre<br>
er bbox-udmålingen ikke 100 % præcis endnu (den er vist forskudt med<br>
en 30-40 meter). Den kan dog sagtens bruges i øvrigt, og det har dog<br>
kun noget at sige for oversigten over veje i et område. Selve<br>
ændringerne, værktøjet foretager sig, er naturligvis korrekte.<br>
<br>
- Peter Brodersen<br>
<br>
[1] <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6#Diff_upload:_POST_.2Fapi.2F0.6.2Fchangeset.2F.23id.2Fupload" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6#Diff_upload:_POST_.2Fapi.2F0.6.2Fchangeset.2F.23id.2Fupload</a><br>

<div class="im"><br>
<br>
2010/10/13 Jens Winbladh <<a href="mailto:jens@somewhere.dk">jens@somewhere.dk</a>>:<br>
</div><div><div></div><div class="h5">> Hej<br>
> Jeg har opdaget en vej, med 2 adresse 'punkter' pr. adresse - Det ser ud til<br>
> at vejen har ændret navn fra Skamlingsvej til Skamlingsvejen og<br>
> nummereringen er ændret- alle adressepunkterne er genereret af OSAK.<br>
> Har ikke været forbi endnu og tjekket om hvad der faktisk står på<br>
> vejskiltet. og husnumrene.<br>
> Se det<br>
> her: <a href="http://osm.rasher.dk/?zoom=16&lat=55.41666&lon=9.56467&layers=B00TFFFFFF" target="_blank">http://osm.rasher.dk/?zoom=16&lat=55.41666&lon=9.56467&layers=B00TFFFFFF</a><br>
> Skal jeg bare slette de 'gamle' adresse punkter? (nok efter jeg har været<br>
> forbi)<br>
> PS. er der nogen der kommer forbi på et tidspunkt.<br>
> PSS. har oprettet en Bug.<br>
> /Jens<br>
</div></div><div><div></div><div class="h5">> _______________________________________________<br>
> Talk-dk mailing list<br>
> <a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
><br>
><br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>