Hej alle,<div><br></div><div>Vi har et par gange diskuteret import af DAGIs kommunegrænser i OSM, men flere gange er der rejst tvivl om ophavsretten på datasættet. Alternativet er at tegne dem selv, men hurtigt rejser sig to spørgsmål: 1. kan det gøres præcist nok til kommunegrænsen har en merværdi for OSM og 2. kan det lade sig gøre tidsmæssigt forsvarligt. Jeg havde indtil igår aldrig nogensinde kigget på dagis kommunegrænsedata men forsøgte alligevel at indtegne Århus Kommune. </div>
<div><br></div><div>Jeg antog følgende:</div><div>1. Kommunen kan identificeres præcist i OSAK addressedataen som osak:municipality_no=751 [*]</div><div>2. Kommunegrænsen må være præcis. Den indtegnes i tydelige skel, og åer, hovedveje og skove er favourable delingsområder.</div>
<div><br></div><div>Metode:</div><div>- Den nyeste JOSM udgave understøtter mapCSS. Med få linjers kode kan man farve POI i forskellige farver alt efter hvilke tags de har. De gjorde det ret nemt at se hvilke addresser der hørte til Århus Kommune og visa versa (og deraf skellet til de andre kommuner).</div>
<div>- Tegn efter Fugro hvor de ses tydelige skel.</div><div><br></div><div>Resultat:</div><div>Kommunegrænsen er indtegnet som vej nr. 101812072 [2]. Jeg har hentet den ud som gpx via. JOSM og plottet den i google earth sammen med DAGI's [3] og har taget et screenshot og vedhæftet indlægget her.</div>
<div>DAGI og jeg er ikke helt enige, men jeg overordnet tilfreds med resultatet. Forskellen består stort set kun i om marker eller skove tilhører den ene eller anden kommune (og her er osm nok aldrig godt nok imod et officielt bbr register alligevel). Ift. den kommunegrænse google har indtegnet har vi mindst et lige så godt resultat.</div>
<div><br></div><div>Konklusion:</div><div>Tidsmæssigt har brugt lige lovligt lang tid. Jeg fik først mapCSS til at spille igår aftes, men med mapCSS hjælpen mener jeg det går ret hurtigt at indtegne kommunegrænser. Jeg er nu af den opfattelse, at det helt klart er muligt at indtegne kommunegrænser på et fornuftigt plan uden brug af DAGIs data.</div>
<div><br></div><div>Problemer med metoden:</div><div>Det skal dog også nævnes at DAGI og OSAK ikke altid er enige om hvad der hører til Århus kommune eller ej. Noden her [4] mener DAGI hører til Favrskov Kommune, imens OSAK mener den hører til Århus. Ditto mener DAGI noden [5] her hører til Århus, mens OSAK siger den hører til Skanderborg. Det er helt klart et meget lille noder er i tilfældet her er tvivlspørgsmål om. Jeg har fulgt OSAKs mening, men om det den er mest korrekt er jeg lidt i tvivl om.</div>
<div><br></div><div><br></div><div>[*] Jeg antog oprindeligt den bestod af Århus og 11 oplandsbyer[1] og kunne identificeres som addr:city=*. Jeg konsulterede med Rasher og sammenlignede med DAGI og revurderede synspunktet og gentegnede kommunen.</div>
<div>[1] <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Rasmusv">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Rasmusv</a></div><div>[2] <a href="http://www.openstreetmap.org/browse/way/101812072">http://www.openstreetmap.org/browse/way/101812072</a></div>
<div>[3] <a href="http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/">http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/</a></div><div>[4] <a href="http://www.openstreetmap.org/browse/node/342013482">http://www.openstreetmap.org/browse/node/342013482</a></div>
<div>[5] <a href="http://www.openstreetmap.org/browse/node/931618893">http://www.openstreetmap.org/browse/node/931618893</a></div><div><br></div><div><br clear="all">Med venlig hilsen<br>Rasmus Vendelboe<br>
</div>