<p>Jeg har ikke lige læst det hele, men det er fjollet at linke til <a href="http://osm.dk">osm.dk</a>, eftersom det er ølsykke smede og maskinfabrik.</p>
<div class="gmail_quote">Den 12/03/2012 21.47 skrev "leif" <<a href="mailto:leiflodahl@gmail.com">leiflodahl@gmail.com</a>>:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Blot et par noter - må meget gerne forarbejdes af andre. Det kan bruges som supplement til begynderguiden (som efter min mening er lidt rodet og dermed meget skræmmende).<br>
<br>
Leif Lodahl<br>
---<br>
<br>
OpenStreetMap - guide til sofamapning<br>
<br>
Sofamapning er kortmapning fra sofaen. Jeg skal understrege at det bedste er GPS-mapning, som giver et meget mere nøjagtigtigt resultat. Du kan læse meget mere om GPS-mapning andre steder, blandt andet her: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Beginners_Guide" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/<u></u>wiki/Da:Beginners_Guide</a><br>

<br>
Sofa mapning bør kun foretages for områder, hvor du har et godt kendskab. Det kan være den by hvor du bor, området omkring dit sommerhus, eller området omkring dit barndomshjem. Det er *næsten* forbudt at mappe detaljer for et område, som du ikke i forvejen kender. Omvendt kan det være en rigtig god måde at lære et nyt sted at kende, hvis du lige er flyttet til et helt nyt sted.<br>

<br>
Først skal du kende lidt baggrund: OpenStreetMap er som en wiki. Alle har mulighed for og ret til at oprette nye oplysninger, men også til at korrigere eksisterende kortdata. Det er en del af samarbejdet. Samtidig skal du huske, at du også kan rette noget du selv tidligere har lavet. Hvis du kommer til at lave en fejl, er løsningen ikke længere væk, end at du selv retter den. I starten kan det godt være lidt angstprovokerende at redigere i korter, men du skal ikke være bange. Du kan altid spørge andre til råds, og hvis du har kortlagt noget som du er i tvivl om, kan du altid spørge om der er en anden der vil læse korrektur på dit kort.<br>

<br>
Vi har nogle grundlæggende principper i OpenStreetMap:<br>
Vi vil gerne have så mange detaljer som muligt<br>
Men vi vil hellere have færre data end forkerte data<br>
Søgbare detaljer (f.eks. navngivning) er måske usynlige, men meget værdifulde.<br>
Er du i tvivl, så spørg andre til råds - som sagt kan du bede om at en anden læser korrektur<br>
Vi sætter pris på ethvert velment bidrag :-)<br>
<br>
Og lad os nu komme i gang...<br>
I begyndelsen vil vi anbefale at du benytter den indbyggede Potlatch editor. Det er en redigeringsfunktion som foregår inde i din internetbrowser. Senere kan du gå videre med en af de andre metoder som foregår med et program som du installerer på din computer.<br>

<br>
Når du går ind på kortsiden <a href="http://www.osm.dk" target="_blank">www.osm.dk</a>, kan du yderst i højre side over kortområdet se henholdsvis "log på" og "opret konto". Når du har oprettet en konto og er logget på, kan lige over kortområdet klikke på fanen "Rediger".<br>

<br>
Juhuuu. Nu viser der sig et redigeringsområde, hvor du ser en masse streger, farver og måske også et luftfoto i baggrunden. Lad arbejdet begynde...<br>
<br>
Du kan i øvrigt selv skifte mellem forskellige baggrundsbilleder. Udvalget afhænger af området. Hvis du er i tvivl om noget, så prøv "Help". Det er det rigtige sted at begynder.<br>
<br>
De objekter du skal arbejde med fremover er:<br>
* punkter (f.eks. en adresse eller en postkasse)<br>
* linjer (typisk veje og stier)<br>
* polygoner (huse og områder)<br>
<br>
Alt er bygget op over disse tre objekttyper.<br>
<br>
Prøv at klikke en enkelt gang på et objekt på korter, f.eks. en vej.<br>
<br>
I panelet i venstre side kan du nu se hvordan det pågældende objekt er opmærket. Øverst kan du se hvilken type vej det er, og evt. om vejen har et navn. Hvordan panelet ellers ser ud, afhænger af, hvad du har markeret. De faner og felter du har til din rådighed, afhænger af, om det er en vej, en bygning eller et naturområde. Felterne hjælper dig med at svare på de mest typiske spørgsmål, som du skal tage stilling til. For veje kan du f.eks. registrere at vejen er ensrettet, at vejen er belagt med brosten o.s.v.<br>

<br>
Feltudvalget i programmet er forslag til de typiske ting du kan tage stilling til. Resultatet kan du se, hvis du nederst klikker på "Advanced". Her kan du se at objektet består af et eller flere registreringer af Key og Value.<br>

<br>
En bygning kan f.eks. være "building=yes" eller "building=apartments". En hovedregel for disse opmærkninger er, at de altid skrives med små bogstaver (bortset fra navngivning), og at hverken key eller value må indeholde mellemrum (igen bortset fra navngivninger).<br>

<br>
Du kan finde en (næsten) komplet liste over mulige opmærkninger her: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Map_Features" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/<u></u>wiki/Da:Map_Features</a> og den mere komplette engelske version <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/<u></u>wiki/Map_Features</a><br>

<br>
Bare tag det roligt. Der er (sandsynligvis) ingen der kender dem alle udenad. Vi foreslår at du lærer en 5-7 mærker/koder fra begyndelsen. Efterhånden som du arbejder med kortet, lærer du flere og flere. Det kommer helt af sig selv. Men husk på at det helst skal være korrekt - i vært fald må det ikke være forkert.<br>

<br>
Når du første gang klikker på "Save", bliver du bedt om at skrive en lille kommentar. Det er god kotyme og best practice altid at skrive en lille kommentar. Det behøver ikke være en lang afhandling, men blot et par kommentarer. Kommentaren bliver gemt sammen med de data du afleverer. Fremover når du klikker på "Save" vil du ikke blive bedt om at indtaste kommentarer, for du gemmer i det samme "change set". Hvis du vil lukke og afslutte et change set (og evt. starte et nyt), kan du klikke på "Kort", hvorved du vender tilbage til det normale kort i læsetilstand.<br>

<br>
Et change set er en samling af ændringer som hænger sammen. I princippet består hele kortet af en h______ masse change sets som i alt danner det kort vi ser på <a href="http://www.osm.org" target="_blank">www.osm.org</a>. Fordelen ved at pakke tingene sammen i change sets, er at vi på den måde kan føre alt tilbage til oprindelsen, altså dig som bruger. Vi kan også se hvornår en bestemt ændring er foretaget, og hvilken kommentar du har skrevet.<br>

<br>
Begynd med dit eget hus. Fortsæt med den vej du bor på, den karrè hvor du bor, og udvid langsom udad. Efter nogen tid er det en god idè at vende tilbage til det sted hvor du startede, for du har sikkert lært en masse undervejs.<br>

<br>
Du får lige et par tricks:<br>
Q på tastaturet vil forsøge at ændre det markerede objekt til at være rette vinkler (ret praktisk ved bygninger)<br>
R på tastaturet kopierer alle egenskaber fra det forrige berørte objekt til det nuværende objekt (husk at det også gælder navne)<br>
<br>
Vigtige tags:<br>
I byen:<br>
building=yes   (generic building)<br>
building=house (family house)<br>
building=apartments (big apartments house)<br>
building=garage (A garage)<br>
(generic path)<br>
(Footpath)<br>
(Cycle path)<br>
(Transport - Car parking)<br>
<br>
I naturen: <- her må andre mere erfarne gerne komme med input ;-)<br>
(Forest)<br>
(Meadow)<br>
(Water - Lake)<br>
(Water - Drain)<br>
<br>
MEN:<br>
Der er nogle ting du *ikke* skal røre ved. Det er:<br>
1) Husnumre. De små pletter får vi leveret fra offentlige databaser, og det nytter ikke at rette hverken indhold eller placering. Det vil blive overskrevet siden.<br>
2) Vejnavne. Samme problemstilling med navnene, men du må gerne justere placering og længde. For visse veje mangler vi faktisk en masse stikveje.<br>
3) Kystlinjer og kommunegrænser<br>
(er der andre ting?)<br>
<br>
Rigtig god fornøjelse med kortlægningen - og velkommen til OpenStreetMap. Efter nogen tid (?) kan du på <a href="http://hdyc.neis-one.org" target="_blank">http://hdyc.neis-one.org</a> se hvordan du klarer dig.<br>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.<u></u>org/listinfo/talk-dk</a><br>
</blockquote></div>