<p>Med hensyn til lokale offsets i fugtig låget, ja <a href="http://xn--s-2fa.er">så.er</a> det bedst lige at have en god håndfuld genemgående GPS spor i det aktuele område. Gerne flere spor frem og tilbage og gerne fra forskellige dage (da GPS godt kan have små dags offset).</p>

<p>Men for at vende tilbage til ildsjæ; så vil jeg give manden ganske ret. Der kræves en bedre begynderguide til at hjælpe nye "fanatikere" ind i varmen, hvis vi samtidig skal sørge for at holde et uvist kvalitets niveau.</p>

<div class="gmail_quote">Den 12/03/2012 19.42 skrev "leif" <<a href="mailto:leiflodahl@gmail.com">leiflodahl@gmail.com</a>>:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Goddag,<br>
    Jeg har ikke mange kommentarer til Nordvestfyn ej heller til
    Juletræer - bortset fra at hvis de påståede "regler" er gyldige, kan
    stort set alle mine changesets slettes. Og i øvrigt har I set det
    sidste til mit brugernavn i OSM-regi. <br>
    <br>
    Jeg vil lige præsentere mig selv: Jeg hedder Leif Lodahl og har
    været engageret i mange forskellige open source projekter i tidens
    løb. Mange har jeg forladt igen.<br>
    <br>
    I det konkrete tilfælde med Nordvestfyn må vi spørge os selv: Er der
    tale om vandalisme eller om misforstået velvilje? <br>
    <ul>
      <li>I første tilfælde skal vedkommende blokkeres øjeblikkeligt!</li>
      <li>I alle andre tilfælde skal brugeren vejledes!</li>
    </ul>
    Den harske tone (f.eks. udtrykket "maltrakteret") tjener kun et
    formål: At bekræfte alle nybegyndere i, at det er helt umuligt at
    blive optaget i "inderkredsen". Det er et velkendt problem blandt
    *alle* open source projekter.<br>
    <br>
    Når du peger på andre, er der en finger der peger fremad, en finger
    der peger op mod vorherre, men hele tre fingre der peger ind mod dig
    (os) selv. Mangler vi en begyndervejledning? Svaret er ja!, for
    ellers var situationen på NV Fyn aldrig opstået.<br>
    <br>
    Der er rigtig mange gode diskussioner på TALK-listen. Men det er
    sjældent at der falder konklusioner. Og hvis der gør, bliver de
    stående på TALK-listen. Kan vi forvente at nye læser en måneds
    listearkiv tilbage? Et halvt år eller et år? Nej vel? Vi mangler en
    der samler op og forarbejder konklusionerne på wiki'en.<br>
    <br>
    Lad mig lige komme tilbage til de open source projekter jeg *ikke*
    længere deltager i. I hvert eneste af dem, skyldes mit "fravær", at
    jeg er blevet mødt med lignende arrogance og kritik. Som nybegynder
    vel at mærke. <br>
    <br>
    Vores største problem er at vi mangler manpower. Vi har et helt
    unikt projekt, og det er vores alle sammens opgave at hjælpe med til
    at OpenStreetMap udvikler sig - også med flere mappere. Croud
    sourcing handler om at samle svaler nok til at vi kan flyve i flok.<br>
    <br>
    Jeg vil konkret foreslå at vi <br>
    <ul>
      <li>opretter en manual for nybegyndere</li>
      <li>laver en eller anden form for mentor ordning (don't know how)<br>
      </li>
      <li>laver en liste over "bundne" opgaver (easy hacks), som
        nybegyndere kan løse, f.eks. et bbox-område, som vedkommende
        nybegynder og mentor har ansvaret for at få mappet. Eller tegn
        dit eget hus, din egen gade, din egen karré, din egen by.<br>
      </li>
    </ul>
    På min arbejdsplads er der to-tre nybegyndere, som jeg forsøger at
    vejlede. Mit råd har været: <br>
    <ol>
      <li>Lær 5 tags som du kender. Brug dem i en uge. </li>
      <li>Lær dig et nyt tag og brug det. </li>
      <li>Gå til punkt 2 hver uge</li>
    </ol>
    Jeg vil i øvrigt gerne bidrage til at vi får etableret et bedre
    velkomstprogram i OSM Danmark.<br>
    <br>
    <br>
    Med venlig hilsen<br>
    <br>
    Leif Lodahl<br>
  </div>

<br>_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
<br></blockquote></div>