<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:"MS Mincho";
        panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Arial Unicode MS";
        panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Sans Serif";
        panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:"\@Arial Unicode MS";
        panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Segoe UI";
        panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face
        {font-family:"\@MS Mincho";
        panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.EmailStyle18
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=DA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>hej ivan,<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>der er vist noget med dine æ ø å'er?<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>ja den er hurtigt, hvilket jeg synes giver en god
brugeroplevelse. det er sjovt at kunne prøve sig lidt frem ved at flytte rundt
på markørerne.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>der er lagt data ind for danmark og sverige. det er derfor du
ikke kan lave en rute til berlin. man kan sagtens lægge data ind for et større
område, men det kræver mere RAM og mere tid til at behandle data.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>tror du ikke det bliver kompliceret at tage højde for fejl i
OSM? jeg tror generelt det bedste er at få rettet fejlene i selve datakilden.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<div>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:10.0pt;line-height:115%'><span
style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:darkblue'>Med venlig hilsen<br>
<br>
<b>Emil Tin<br>
</b>IT- og Processpecialist<br>
Cykelsekretariatet<br>
________________________________<br>
KØBENHAVNS KOMMUNE<br>
Teknik- og Miljøforvaltningen<br>
Center for Trafik<br>
<br>
Islands Brygge 37 Vær. 118<br>
Postboks 450<br>
2300 København S<br>
<br>
Telefon +45 3366 3433<br>
Mobil +45 2972 3788<br>
Email <a href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk"><span style='color:darkblue'>ZF0F@tmf.kk.dk</span></a><br>
<br>
<o:p></o:p></span></p>

</div>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<div>

<div style='border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm'>

<p class=MsoNormal><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>Fra:</span></b><span
style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'> Ivar Madsen
[mailto:lists.openstreetmap.org@milli.dk] <br>
<b>Sendt:</b> 14. juni 2012 21:14<br>
<b>Til:</b> OpenStreetMap Denmark<br>
<b>Emne:</b> Re: [Talk-dk] Cykelruteplanlæggeren<o:p></o:p></span></p>

</div>

</div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:9.0pt;
font-family:"Sans Serif","serif"'>Den er godtnok ekstrem hurtig. <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>B</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>夥</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'> til at vise kort, n</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>岠</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>man flyter p</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>堤</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>et, eller zoomer ind/ud, og n</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>岠</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>man laver en route.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-paragraph-type:empty;-qt-block-indent:0;
-qt-user-state:0'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'><o:p> </o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>Jeg forsgte mig med en
route fra V</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>沥</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>brovej, til Tinghjvej,
den valgte en route langs Hillerd motorvejen, men ved ring 3, var cykelstien knyttet
til mororvejs linket, over Ring 3, det er en fejl i OSM, som jeg s</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>堨</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>ar rettet, men m</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>峫</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>e man kunne tage hjde
for den slags fejl i OSM, og lave routen den vej alligevel?<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-paragraph-type:empty;-qt-block-indent:0;
-qt-user-state:0'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'><o:p> </o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>Jeg forsgte mig ogs</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>堭</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>ed en route i Berlin, men det ville den
ikke v</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>沥</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'> med til, hvorfor
ikke?<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-paragraph-type:empty;-qt-block-indent:0;
-qt-user-state:0'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'><o:p> </o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-paragraph-type:empty;-qt-block-indent:0;
-qt-user-state:0'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'><o:p> </o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>-- <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-paragraph-type:empty;-qt-block-indent:0;
-qt-user-state:0'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'><o:p> </o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>Med venlig hilsen<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-paragraph-type:empty;-qt-block-indent:0;
-qt-user-state:0'><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'><o:p> </o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>Ivar Madsen<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>Mandag den 4. juni
2012 09:55:17 Emil Tin skrev:<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> hej janus,<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> planen er en
alpha version p</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>堷</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>eb denne m</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>宥</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>d, og s</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>堦</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:
"Sans Serif","serif"'>orbedringer hen over<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> sommeren/efter</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>岥</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>t. app'en vil
formodentligt flge et par m</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:
"MS Mincho"'>宥</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>der
efter. vi<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> flger en s</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>嫡</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>ldt 'agile' proces, hvor borgerne kan
komme med input og<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> kommentarer fra
den frste alpha version, og p</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:
"MS Mincho"'>堤</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>en
m</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>夥</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'> v</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>沥</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'> med til at<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> forme lsningen.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> du kan se en
prototype p</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>庠</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>http://stormy-flower-5599.herokuapp.com/<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> v</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>沠</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>opm</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>沫</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>som p</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>堡</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:
"Sans Serif","serif"'>t den ikke (endnu) fungerer i internet explorer, s</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>堢</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>rug<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> firefox eller
chrome. prototypen er mest en test af selve ruteberegningen -<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> der kommer en ny
brugergr</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>殳</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>eflade, andre
funktioner, etc.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> cykelsuperstierne
er interesserede i at udbrede lsningen til region<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> hovedstaden, og
vi har en t</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>洠</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>kontakt til dem.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> en af de
udfordringer vi har er jura ifht at gre kortdata frit<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> tilg</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>殧</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>elige. i indstillingen
stod at data s</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>堶</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>idt muligt skal gres<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> tilg</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>殧</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>elige for kommercielle
aktrer og andre. men desv</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>沲</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>e er juristerne<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> pt bekymrede for
om det er konkurrenceforvridende.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> det er et
synspunkt jeg personligt mener er problematisk. mange andre byer<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> l</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>槧</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>er jo fx masser af offentlige data ud,
og skaber p</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>堤</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>en m</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>夥</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'> grobund<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> for innovation.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> ring endeligt
hvis du vil vide mere.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Med venlig hilsen<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Emil Tin<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> IT- og
Processpecialist<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>>
Cykelsekretariatet<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>>
________________________________<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> K</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI","sans-serif"'>؂</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>ENHAVNS KOMMUNE<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Teknik- og
Miljforvaltningen<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Center for Trafik<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Islands Brygge 37
V</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>沮</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'> 118<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Postboks 450<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> 2300 Kbenhavn S<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Telefon +45 3366
3433<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Mobil +45 2972
3788<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Email
ZF0F@tmf.kk.dk<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> -----Oprindelig
meddelelse-----<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Fra: Janus
Sandsgaard [mailto:js@oim.dk]<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Sendt: 4. juni
2012 09:38<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Til:
OpenStreetMap Denmark<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Emne: [Talk-dk]
Cykelruteplanl</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>槧</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>eren<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Hej Emil<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Efterh</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>室</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>en l</span><span style='font-size:9.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif"'>殧</span><span style='font-size:9.0pt;
font-family:"Sans Serif","serif"'>e siden.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Er nysgerrig p</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>堨</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>vordan det g</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>岠</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>med den mobile cykeruteplanl</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>槧</span><span style='font-size:
9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>er - bare et<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> par stikord p</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>堨</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>vor langt I er, om der
er sten p</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"'>堶</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>ejen for projektet
etc.<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Er der et sted
jeg kan l</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>泥</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'> om det, eller er det
bedre med uformel snak p</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"MS Mincho"'>弯</span><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>p> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> tlf.?<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Mvh<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> janus<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Janus Sandsgaard<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> ثonomi- og
Indenrigsministeriet<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Afdeling for
offentlig fornyelse og velf</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:
"Calibri","sans-serif"'>沤</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>spolitik<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Slotsholmsgade
10-12 - 1216 Kbenhavn K - Tlf. 7228 2400 - www.oim.dk<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>>
_______________________________________________<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Talk-dk mailing
list<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>>
Talk-dk@openstreetmap.org<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>>
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> <o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> _______________________________________________<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>> Talk-dk mailing
list<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>>
Talk-dk@openstreetmap.org<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;-qt-block-indent:0;-qt-user-state:0'><span
style='font-size:9.0pt;font-family:"Sans Serif","serif"'>>
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk<o:p></o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>