<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=DA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>osrm tager endnu ikke højde for 'cycleway:left/right=none', men
det bør den nok!<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>jeg synes det er svært at få overblik over hvad der afgør om
cykler kan bevæge sig med/mod/begge retninger. så vidt jeg kan se, indgår mindst
disse tags (jeg har sikkert glemt nogle?):<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>highway<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>access<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>vehicle<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>bicycle<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>oneway<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>oneway:vehicle<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>oneway:bicycle<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>cycleway<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>cycleway:left<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>cycleway:right<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>cycleway:both<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>koden der håndterer cykeltags kan ses på <a
href="https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/blob/develop/profiles/bicycle.lua">https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/blob/develop/profiles/bicycle.lua</a>. 
det er work in progress.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:10.0pt;line-height:115%'><span
style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:darkblue'>Med venlig hilsen<br>
<br>
<b>Emil Tin<br>
</b>IT- og Processpecialist<br>
Cykelsekretariatet<br>
________________________________<br>
KØBENHAVNS KOMMUNE<br>
Teknik- og Miljøforvaltningen<br>
Center for Trafik<br>
<br>
Islands Brygge 37 Vær. 118<br>
Postboks 450<br>
2300 København S<br>
<br>
Telefon +45 3366 3433<br>
Email <a href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk"><span style='color:darkblue'>ZF0F@tmf.kk.dk</span></a><br>
EAN 5798009493149<br>
<br>
<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<div style='border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm'>

<p class=MsoNormal><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>Fra:</span></b><span
style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'> Claus Hindsgaul
[mailto:claus.hindsgaul@gmail.com] <br>
<b>Sendt:</b> 5. oktober 2012 12:27<br>
<b>Til:</b> OpenStreetMap Denmark<br>
<b>Emne:</b> Re: [Talk-dk] cykler, kontraflow og ensretning - OSRM tests<o:p></o:p></span></p>

</div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

<p class=MsoNormal>Hej Emil,<o:p></o:p></p>

<div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

</div>

<div>

<p class=MsoNormal>Jeg kan være ophavsmand til nogle cycleway:left=opposite
eller cycleway:right=opposite. Jeg har brugt dette tag, når der er en
dobbeltrettet cykelsti i denne side af en way.<o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

</div>

<div>

<p class=MsoNormal>Hvordan forholder dit script sig til kombinationen
"cycleway=track"+"cycleway:left=none"? Jeg har lavet et par
stykker af disse på større veje (to modsatrettede oneway) i stedet for den
simplere "cycleway:right=track" for at imødegå fortolkere, der ikke
forstår cycleway:left og cycleway:right.<o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

</div>

<div>

<p class=MsoNormal>Claus<o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

<div>

<p class=MsoNormal>Den 5. okt. 2012 12.10 skrev Emil Tin <<a
href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk" target="_blank">ZF0F@tmf.kk.dk</a>>:<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>hej osm folk,<br>
<br>
til brug for vores cykelruteplanlægger, forsøger jeg at samle et sæt af OSRM
tests af cykel-relevant tags som cycleway, oneway, etc:<br>
<a
href="https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/tree/develop/features/bicycle"
target="_blank">https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/tree/develop/features/bicycle</a><br>
<br>
test er skrevt i cucumber. en forklaring af formattet på disse tests kan ses
på:<br>
<a href="https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/wiki/Cucumber-Test-Suite"
target="_blank">https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/wiki/Cucumber-Test-Suite</a><br>
<br>
<br>
<br>
men jeg synes hurtigt det bliver kompliceret når 'opposite' er indvolveret.
konkret spekulere jeg lige nu på hvad det betyder, hvis en vej er tagget med
cycleway:left = opposite. er stien så i højre eller venstre side?<br>
<br>
jeg har forsøgt at opstille forventede resultater her:<br>
<a
href="https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/blob/develop/features/bicycle/cycleway.feature"
target="_blank">https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/blob/develop/features/bicycle/cycleway.feature</a><br>
<br>
ser det fornuftigt ud for jer osm eksperter?<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
wiki referencer:<br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway</a><br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle</a><br>
<br>
<br>
<br>
Med venlig hilsen<br>
<br>
Emil Tin<br>
IT- og Processpecialist<br>
Cykelsekretariatet<br>
________________________________<br>
KØBENHAVNS KOMMUNE<br>
Teknik- og Miljøforvaltningen<br>
Center for Trafik<br>
<br>
Islands Brygge 37 Vær. 118<br>
Postboks 450<br>
2300 København S<br>
<br>
Telefon <a href="tel:%2B45%203366%203433">+45 3366 3433</a><br>
Email <a href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk">ZF0F@tmf.kk.dk</a><mailto://<a
href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk">ZF0F@tmf.kk.dk</a>><br>
EAN 5798009493149<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><o:p></o:p></p>

</div>

<p class=MsoNormal><br>
<br clear=all>
<o:p></o:p></p>

<div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

</div>

<p class=MsoNormal>-- <br>
-- <br>
Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul<br>
Studsbøl Alle 81<br>
DK-2770 Kastrup<o:p></o:p></p>

</div>

</div>

</body>

</html>