Hej Emil,<div><br></div><div>Jeg kan være ophavsmand til nogle cycleway:left=opposite eller cycleway:right=opposite. Jeg har brugt dette tag, når der er en dobbeltrettet cykelsti i denne side af en way.</div><div><br></div>
<div>Hvordan forholder dit script sig til kombinationen "cycleway=track"+"cycleway:left=none"? Jeg har lavet et par stykker af disse på større veje (to modsatrettede oneway) i stedet for den simplere "cycleway:right=track" for at imødegå fortolkere, der ikke forstår cycleway:left og cycleway:right.</div>
<div><br></div><div>Claus</div><div><br><div class="gmail_quote">Den 5. okt. 2012 12.10 skrev Emil Tin <span dir="ltr"><<a href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk" target="_blank">ZF0F@tmf.kk.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
hej osm folk,<br>
<br>
til brug for vores cykelruteplanlægger, forsøger jeg at samle et sæt af OSRM tests af cykel-relevant tags som cycleway, oneway, etc:<br>
<a href="https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/tree/develop/features/bicycle" target="_blank">https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/tree/develop/features/bicycle</a><br>
<br>
test er skrevt i cucumber. en forklaring af formattet på disse tests kan ses på:<br>
<a href="https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/wiki/Cucumber-Test-Suite" target="_blank">https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/wiki/Cucumber-Test-Suite</a><br>
<br>
<br>
<br>
men jeg synes hurtigt det bliver kompliceret når 'opposite' er indvolveret. konkret spekulere jeg lige nu på hvad det betyder, hvis en vej er tagget med cycleway:left = opposite. er stien så i højre eller venstre side?<br>

<br>
jeg har forsøgt at opstille forventede resultater her:<br>
<a href="https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/blob/develop/features/bicycle/cycleway.feature" target="_blank">https://github.com/DennisOSRM/Project-OSRM/blob/develop/features/bicycle/cycleway.feature</a><br>
<br>
ser det fornuftigt ud for jer osm eksperter?<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
wiki referencer:<br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway</a><br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle</a><br>
<br>
<br>
<br>
Med venlig hilsen<br>
<br>
Emil Tin<br>
IT- og Processpecialist<br>
Cykelsekretariatet<br>
________________________________<br>
KØBENHAVNS KOMMUNE<br>
Teknik- og Miljøforvaltningen<br>
Center for Trafik<br>
<br>
Islands Brygge 37 Vær. 118<br>
Postboks 450<br>
2300 København S<br>
<br>
Telefon <a href="tel:%2B45%203366%203433" value="+4533663433">+45 3366 3433</a><br>
Email <a href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk">ZF0F@tmf.kk.dk</a><mailto://<a href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk">ZF0F@tmf.kk.dk</a>><br>
EAN 5798009493149<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>-- <br>Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul<br>Studsbøl Alle 81<br>DK-2770 Kastrup<br>
</div>