<div dir="ltr">Kunne det ikke være en god løsning som udgangspunkt at importere alle bygninger, der IKKE overlapper eksisterende bygninger? På den måde bevarer man metadata og undgår at miste bygninger, der er mappet i felten.<div>
<br></div><div>Derefter er der god mulighed for at kreere kreative lag med de ikke-importerede bygninger, til at lægge under editorerne.</div><div style>Et "erstatmig"-tag kunne evt. give tilladelse til at botten erstatter den gamle bygnings omrids og - hvis det er muligt - overtager metadata fra den eksisterende.</div>

</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">Den 2. jan. 2013 21.13 skrev Pelle Rosenbeck Gøeg <span dir="ltr"><<a href="mailto:pelle@goeg.dk" target="_blank">pelle@goeg.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Hej,<div><br></div><div><br></div><div>På <a href="http://download.kortforsyningen.dk/" target="_blank">http://download.kortforsyningen.dk/</a>  skal der oprettes en bruger, og så kan alverdens data hentes ned.</div><div>
<br></div><div><a href="http://download.kortforsyningen.dk/content/fotkort10-landsd%C3%A6kkende" target="_blank">http://download.kortforsyningen.dk/content/fotkort10-landsd%C3%A6kkende</a> her i kan findes et landsdækkende vejmidte tema (minus Skive Kommune)</div>

<div><br></div><div>Så det kan vel "bare" impoteres i det som bliver brugt på rashers kort?</div><div><br></div><div>Der er vel nogle af dataene vi kunne lave masse imports af, fremfor at skulle "gentegne" dem, som fx. bygningstemaer? Her skal der så organiseres, så der ikke importeres dubletter og eventuelt metadata fra eksisterende bygninger, flyttes over?</div>

<div><br></div><div>- Pelle</div><div>(pelleg)</div><div><br><div class="gmail_quote"><div><div class="h5">On 2 January 2013 19:48, Jens Winbladh <span dir="ltr"><<a href="mailto:jens@somewhere.dk" target="_blank">jens@somewhere.dk</a>></span> wrote:<br>

</div></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="h5">Hej Alle<div><br></div><div>Hvad er status med det frie KMS data?</div><div><br></div>
<div>Er der nogen der har taget teten?</div>
<span><font color="#888888"><div><br></div><div>/Jens</div>
</font></span><br></div></div>_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
<br></blockquote></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Venlig Hilsen<br><br>Pelle Rosenbeck Gøeg<br><br>Civilingeniør i Vej- og trafikteknik<br><br>email: <a href="mailto:pelle@goeg.dk" target="_blank">pelle@goeg.dk</a><br>

telefon: 61309918<br><a href="http://www.linkedin.com/pub/pelle-g%C3%B8eg/1b/8a8/168" target="_blank">http://www.linkedin.com/pub/pelle-gøeg/1b/8a8/168</a>
</font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>-- <br>Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul<br>Studsbøl Alle 81<br>DK-2770 Kastrup
</div>