<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">Den 20. maj 2013 11.18 skrev Sonny B. Andersen <span dir="ltr"><<a href="mailto:sba@bukhmark.dk" target="_blank">sba@bukhmark.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div link="blue" vlink="purple" lang="DA"><div><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1f497d">Nej, sådan hænger det ikke sammen, i hvert fald ikke når det drejer sig om GPS'er: Et spor er en streg, der forbinder de punkter man har opsamlet (logget), mens man gik, mens en rute er en liste over de waypoints, man planlægger at følge. En rute vil derfor som regel have væsentligt færre punkter end et spor. - Man kan også sige at et spor er fortid, mens en rute er fremtid.</span></p>

</div></div></blockquote><div><br>Man kunne godt vælge at skelne mellem spor og rute som henholdsvis fortid og fremtid, men det ændrer ikke på at et spor er i subsæt af en rute som jeg påstår. Skal vi binde det sammen med tid kunne man jo betragte et spor som et subsæt af en rute afhængig af tid, hvorfor at et spor er et subsæt af en rute.<br>

<br>Du siger at et spor er en streg der forbinder punkter man har logget, det er vel ok, men en rute er jo for så vidt også en streg forbundet mellem nogle punkter man har speceficeret -- også selvom at der er kommet flere mindre punker, i form at at den f.eks. følger et vejnet.<br>

<br>I og med at alt der tegnes i OSM kan betrages som fremtid (når nogen bruger dataene på f.eks. en GPS endhed) er det jo et argument for at kalde det rutepunkt.<br></div></div></div></div>