<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style></head><body style=" font-family:'Monospace'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Hej,</p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Dette er helt sikkert et emne hvor der er forskellige meninger, her er mit input.</p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Da de fleste af de veje vi tegner ikke har nogen breddeangivelse, mener jeg det er forkert/unøjagtigt at tegne fx. landuse polygon og vej sammen.  Hvis man zoomer ind på det givne eksempel og sammenligner med Geodatastyrelsen luftfoto ser man tydeligt unøjagtigheden.  Argumentet med at hvis vejen ændres, så følger gården med ved jeg heller ikke om det holder.  Gården ligger på en matrikel og den ændres sikkert ikke hvis kommunen ændrer vejen.  Eksemplet med en bygning op til en parkeringsplads er mere korrekt - her er der en skarp grænselinie og hvis den ene ændres, så gør den anden måske også (fx hvis bygningen udvides ud over parkeringspladsen).</p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Det mest alvorlige er dog den forøgede kopmpleksitet, hvilket øger sandsynligheden for introduktion af fejl - både af erfarne mappere og mindre erfarne.  Det samme som sikkert er sket med mange af vore route-relationer. De er flere steder i en dårlig stand fordi editering af veje som indgår i relationer er komplekst.  Kompleksitet er en killer i crowd-sourced projekter som OSM.</p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Syd for det givne eksempel er der tegnet to forskellige landuse's (forest og farm). Jeg mener godt disse to kunne været tegnet sammen uden at øge kompleksiteten.  Dvs. generelt kan to polygoner godt være sammenhængende, hvorimod polygoner med veje på kanterne generelt set er en dårlig ide.</p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">MichaelVL</p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">On Thursday 17 October 2013 09:41:34 Michel Coene wrote:<br /></p>
<p style=" margin-top:12px; margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-right:40px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Det vil jeg altså gerne høre lidt mere om, da jeg tit gør det.  Mener du at denne gårdsplads f. ex. er forkert?<br /><a href="http://www.openstreetmap.org/#map=17/55.49575/11.33793"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">http://www.openstreetmap.org/#map=17/55.49575/11.33793</span></a><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Jeg kan se pointen med en bro, men hvis der ikke er et hul mellem gade og gård, hvorfor skule der så være en på kortet?<br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Og hvis du i dette tilfalde flytter vejen, er det ganske naturligt at gården flytter med.<br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Det kan blive mere vanskeligt at editere bagefter, hvis man ønsker at splitte af, men det har altid lykkes mig i JOSM, selvom man nogle gange skal klikke lidt rund.  Dengang jeg tegnede min grundforenings græsplaner i Google maps, blev jeg helt specifikt bedt om fra Google om at tilslutte græsplanen til stien, sådan at der ikke er nogen hul på kortet:<br /><a href="https://maps.google.dk/maps?q=georginehaven&ie=UTF8&ll=55.734089,12.307496&spn=0.000986,0.002583&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=fflb&hnear=Georginehaven,+2765+Sm%C3%B8rum&t=m&z=19"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">https://maps.google.dk/maps?q=georginehaven&ie=UTF8&ll=55.734089,12.307496&spn=0.000986,0.002583&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=fflb&hnear=Georginehaven,+2765+Sm%C3%B8rum&t=m&z=19</span></a><br /><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-right:40px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;"><br /><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-right:40px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">2013/10/16 Uffe Kousgaard <<a href="mailto:uffe.kousgaard@routeware.dk"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">uffe.kousgaard@routeware.dk</span></a>><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:45px; margin-right:40px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Hej,<br /><br />Måske du kan forklare, hvorfor det er No No No?<br /><br />Ikke at jeg nogensinde har tegnet polygoner i OSM.<br /><br />Hilsen<br />Uffe<br /><br />--------------------------------------------------<br />From: "Michael Andersen" <<a href="mailto:hjart@milvus.dk"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">hjart@milvus.dk</span></a>><br />Sent: Wednesday, October 16, 2013 11:34 AM<br />To: "OpenStreetMap Denmark" <<a href="mailto:talk-dk@openstreetmap.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">talk-dk@openstreetmap.org</span></a>><br />Subject: [Talk-dk] Advarsel<br /><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:50px; margin-right:40px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Dette forekommer ikke så ofte længere, men som eksemplet under linket viser<br />kan man stadig finde dem:<br /><br /><a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=57.00270&mlon=9.88831#map=19/57.00270/9.88831&layers=N"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">http://www.openstreetmap.org/?mlat=57.00270&mlon=9.88831#map=19/57.00270/9.88831&layers=N</span></a><br /><br />Dette er et "NO NO NO".<br /><br />Vær venligst meget varsomme med ukritisk at koble områdepolygoner på omgivende<br />highways og specielt (som i det angivne eksempel) broer.<br /><br />Jeg har iøvrigt en vane med at koble allerede eksisterende polygoner af fra<br />highways dels for lettere at kunne justere vejnettet og dels for nemmere at<br />kunne tjekke dets integritet.<br /><br />Mvh<br /><br /> Hjart<br /><br />_______________________________________________<br />Talk-dk mailing list<br /><a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">Talk-dk@openstreetmap.org</span></a><br /><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</span></a> <br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;"><br /><br />_______________________________________________<br />Talk-dk mailing list<br /><a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">Talk-dk@openstreetmap.org</span></a><br /><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk"><span style=" text-decoration: underline; color:#0057ae;">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</span></a><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;"><br /><br /><br />-- <br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-right:40px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Michel Coene<br />Georginehaven 94</p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-right:40px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;">Dk-2765 Smørum<br /><br />+45 52339625<br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; -qt-user-state:0;"><br /><br /></p></body></html>