<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Markeringsbobletekst Tegn";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.MarkeringsbobletekstTegn
        {mso-style-name:"Markeringsbobletekst Tegn";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:Markeringsbobletekst;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=DA link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Den pragmatiske løsning er nok at tegne stier på tværs af pladser hvor det er naturligt, fx på Rådhuspladsen (som i øvrigt ikke er limet til vejene):<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal><a href="http://www.openstreetmap.org/#map=19/55.67585/12.56915">http://www.openstreetmap.org/#map=19/55.67585/12.56915</a><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>Med venlig hilsen<br><br><b>Emil Tin<br></b>IT- og Processpecialist<br>Trafikdesign<br>_______________________________<br>KØBENHAVNS KOMMUNE<br>Teknik- og Miljøforvaltningen<br>Center for Trafik<br><br>Islands Brygge 37 Vær. 118<br>Postboks 450<br>2300 København S<br><br><o:p></o:p></span></p><table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse'><tr><td width=53 valign=top style='width:40.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>Telefon<o:p></o:p></span></p></td><td width=326 valign=top style='width:244.45pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>+45 2369 5986<o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width=53 valign=top style='width:40.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>Mobil<o:p></o:p></span></p></td><td width=326 valign=top style='width:244.45pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>+45 2369 5986<o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width=53 valign=top style='width:40.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>Email<o:p></o:p></span></p></td><td width=326 valign=top style='width:244.45pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:#002D9A'><a href="mailto:%20zf0f@tmf.kk.dk"><span style='color:#002D9A'>zf0f@tmf.kk.dk</span></a></span><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width=53 valign=top style='width:40.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>EAN<o:p></o:p></span></p></td><td width=326 valign=top style='width:244.45pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'>5798009493149<o:p></o:p></span></p></td></tr></table><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><span style='font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";color:darkblue'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p><div style='border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>Fra:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'> Michel Coene [mailto:michel.coene@gmail.com] <br><b>Sendt:</b> 17. oktober 2013 15:32<br><b>Til:</b> OpenStreetMap Denmark<br><b>Emne:</b> Re: [Talk-dk] Advarsel<o:p></o:p></span></p></div><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><div><div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'>Angående gårdplads-eksemplet: hvis vejen bliver flyttet så er der 2 muligheder: den er blevet flyttet i virkeligheden, eller kun på kortet pga bedre luftbilleder,eller GPS trail.  Jeg vil da gætte på at den anden mulighed er mest frekvent, og her skader "limningen" ikke. Hvad er så vigtigst: den korrekte størrelse på arealet (fejl pga vej bredde) eller den information at "gården ligger op ad vejen"?  Men jeg er enig at kompleksiteten er nok en fjende i crowdsourcing. I de meget nemme tilfælde (gårdspladsen) betyder det nok ikke så meget, og vi må håbe at newbies vil holde sig fra at pille med rådhuspladsen...  Så det er nok mellem-tilfældene som vi skal holde øje med.<o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal>Angående Vor Frue pladsen: pas på at mange navigationsprogrammer ikke kan håndtere veje som er arealer i sted for linjer.  Er der nogen der ved om man kan gøre noget ved det, f. eks. tegne en linje-formet highway med "layer= -1" på tværs af pladsen?<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><o:p> </o:p></p><div><p class=MsoNormal>2013/10/17 Emil Tin <<a href="mailto:ZF0F@tmf.kk.dk" target="_blank">ZF0F@tmf.kk.dk</a>><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><br>Hvad med pladser? En hel del deler nodes med vejen op til, fx<br><br>Nytorv:<br><a href="http://www.openstreetmap.org/#map=18/55.67769/12.57278" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/#map=18/55.67769/12.57278</a><br><br>Bertel Thorvaldsens Plads:<br><a href="http://www.openstreetmap.org/#map=18/55.67616/12.57734" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/#map=18/55.67616/12.57734</a><br><br>Vor Frue Plads:<br><a href="http://www.openstreetmap.org/#map=19/55.67965/12.57251" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/#map=19/55.67965/12.57251</a><br><br><br>Vil du mene at disse er uhensigtsmæssige?<br><br>Et spørgsmål der melder sig hvis man ikke lægger dem sammen med vejen er hvor man skal forbinde dem til vejen, da man jo som fodgænger kan gå fra vejen ind pladsen hvor det skal være.<br><br><br><br>Med venlig hilsen<br><br>Emil Tin<br>IT- og Processpecialist<br>Trafikdesign<br>_______________________________<br>KØBENHAVNS KOMMUNE<br>Teknik- og Miljøforvaltningen<br>Center for Trafik<br><br>Islands Brygge 37 Vær. 118<br>Postboks 450<br>2300 København S<br><br>Telefon<br><a href="tel:%2B45%202369%205986">+45 2369 5986</a><br>Mobil<br><a href="tel:%2B45%202369%205986">+45 2369 5986</a><br>Email<br><a href="mailto:zf0f@tmf.kk.dk">zf0f@tmf.kk.dk</a><br>EAN<br>5798009493149<br><br><br>-----Oprindelig meddelelse-----<br>Fra: Michael Andersen [mailto:<a href="mailto:hjart@milvus.dk">hjart@milvus.dk</a>]<br>Sendt: 16. oktober 2013 11:35<br>Til: OpenStreetMap Denmark<br>Emne: [Talk-dk] Advarsel<br><br>Dette forekommer ikke så ofte længere, men som eksemplet under linket viser kan man stadig finde dem:<br><br><a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=57.00270&mlon=9.88831#map=19/57.00270/9.88831&layers=N" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/?mlat=57.00270&mlon=9.88831#map=19/57.00270/9.88831&layers=N</a><br><br>Dette er et "NO NO NO".<br><br>Vær venligst meget varsomme med ukritisk at koble områdepolygoner på omgivende highways og specielt (som i det angivne eksempel) broer.<br><br>Jeg har iøvrigt en vane med at koble allerede eksisterende polygoner af fra highways dels for lettere at kunne justere vejnettet og dels for nemmere at kunne tjekke dets integritet.<br><br>Mvh<br><br>  Hjart<br><br>_______________________________________________<br>Talk-dk mailing list<br><a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br><br>_______________________________________________<br>Talk-dk mailing list<br><a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br><a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal><br><br clear=all><br>-- <o:p></o:p></p><div><p class=MsoNormal>Michel Coene<br>Georginehaven 94<o:p></o:p></p><div><p class=MsoNormal>Dk-2765 Smørum<br><br>+45 52339625<o:p></o:p></p></div></div></div></div></body></html>